Moderaterna Riks

Den moderatledda regeringen presenterar satsning på fler familjehemsplatser

I dag råder det brist på platser i familjehem, behandlingshem och särskilda ungdomshem (SiS-boenden).  Det försvårar samhällets möjligheter att arbeta förebyggande mot brott och ge unga det skydd och stöd de behöver. Därför presenterade regeringen idag en satsning för fler platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den grova kriminaliteten kryper sig ner i åldrarna. Barn […]

The post Den moderatledda regeringen presenterar satsning på fler familjehemsplatser appeared first on Moderaterna.