Moderaterna Riks

Den moderatledda regeringen sänker skatten för vanliga löntagare

Sverige och världen är i ett besvärligt ekonomiskt läge. Vi har en hög inflation samtidigt som arbetslösheten väntas öka. Inflationen slår hårt mot många arbetstagare – den gröper ur hushållskassorna, minskar reallönerna och gör maten dyrare. Flera av våra gemensamma problem beror på att inkomstskatterna är för höga i Sverige. Därför sänker vi nu skatten […]

The post Den moderatledda regeringen sänker skatten för vanliga löntagare appeared first on Moderaterna.

Moderaterna