En timme för klimatet och livet på jorden

För att vända utvecklingen måste vi alla hjälpas åt. På lördag 25 mars klockan  20.30–21.30 är det Earth Hour, världens största miljömanifestation med fokus på klimat och biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om Earth Hour och hur du kan bidra Earth Hour – Världsnaturfonden WWF. Eslövs kommun bidrar bland annat genom att fasa ut fossila bränslen, servera klimatsmart mat och med naturvårdsprojekt som gynnar biologisk mångfald.

Släck gärna lampan

På grund av risk för att staden och tätorterna ska upplevas som otrygga släcker vi inte ner belysningen, men gör gärna det där hemma.

Denna sida En timme för klimatet och livet på jorden publicerades först på Eslövs kommun.