Nyhet från Eslöv's Kommun

Extra samverkanskonferens under lördagen med anledning av översvämningarna

  

Tyvärr är djupa lågtryck på väg in över Skåne, vilket ger regn, blåsigt väder och plusgrader. För Kävlingeån kvarstår därmed den orange varningen för översvämning och den gula varningen för höga flöden. Sammanlagt räknar SMHI med totalt 40 mm nederbörd de kommande dagarna och vattenståndet i Ringsjön ökar åter.

Drönarbild över det översvämmade Ringsjöbaden. Foto: Eslövs kommun

Vattenståndet i Ringsjön, som sjunkit 4 cm från den 29 januari till den 2 februari, kommer troligtvis – med den ökade nederbörden – att medföra 7 cm till den 11 februari, vilket bekymmersamt nog höjer vattenståndet med 3 cm.

Luckorna från sjön är fullt öppna och Sydvatten kan inte göra mer, då vattnet inte har någonstans att ta vägen i det flacka området ner till Stockamöllan.

Mindre tillrinning till Ringsjön

Sydvatten meddelar att det finns en stor osäkerhet kring hur tillrinningen till Vombsjön kommer att se ut de närmaste dygnen. Sydvatten har skapat lite utrymme för att kunna dämpa tillrinningen och sedan igår fredag har nivån i sjön sänkts 4 cm. Tillrinningen till Vombsjön ser inte lika illa ut som förra veckan och Sydvatten hoppas kunna sänka så mycket som möjligt de kommande dygnen för att skapa utrymme för ny nederbörd.

Drönarbild över den översvämmade Kävlingeån vid Gårdstånga. Foto: Eslövs kommun

Följ SMHI:s väderprognoser där du kan söka på till exempel Västra Ringsjön eller Kävlingeån

Följ Sydvattens uppdateringar av Ringsjöns vattennivåer med mera Vattennivåer i Ringsjön och fakta om vattendomen + FAQ – Sydvatten

Denna sida Extra samverkanskonferens under lördagen med anledning av översvämningarna publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun