Fritidspolitiker

De allra flesta uppdrag som fördelas inom Eslövs Kommun är till personer som definieras som fritidspolitiker

En fritidspolitiker har sin huvudsakliga sysselsättning utanför politiken och sköter följaktligen de politiska uppdragen på sin fritid. Till stöd för att fullfölja uppdraget på tid som kan inkräkta på arbetstid finns: Kommunallagen 4 kap, 11 §

Exempel på fritidspolitiska uppdrag är ledamot av kommunfullmäktige eller ledamot av en kommunal nämnd. Liksom för yrkespolitiker kan man skilja mellan politiker som väljs genom allmänna val eller genom fullmäktigebeslut och övriga politiker såsom lokala klubb- och föreningsordförande som väljs av sina medlemmar.

Det enda uppdraget som kan anses infria full arbetstid är det vi allmänt kallar Kommunalråd, men det är inte liktydigt med en anställning och det finns ingen anställningstrygghet i vanlig bemärkelse.

Lagrum & Reglemente

Kommunallagen 4 kap, 11 §

Eslövs Kommuns Reglementen, i synnerhet vad gäller arvoden och ansvar för förtroendevalda.
Reglementen – Eslövs kommun (eslov.se)

Se även: Wikipedia samt SKR