Hesa Fredrik testas 7 mars kl. 15

Måndagen den 7 mars kl. 15 kontrollerar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  att Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, fungerar. Denna kontroll sker alltid första måndagen var tredje månad. Den tuta som då ljuder kallas även Hesa Fredrik.

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett varningssystem för att snabbt uppmärksamma allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet som kan hota liv, hälsa, egendom eller miljö.

Bara ett test

Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att det är ett test.

Sprid informationen

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Klockan 15.05 kommer signalen faran över, en signal på 30 sekunder.

Sprid gärna information om testet för att minska eventuell oro.

Läs mer på MSB:s webbplats där det också finns information på flera språk.

Denna sida Hesa Fredrik testas 7 mars kl. 15 publicerades först på Eslövs kommun.