Nyhet från Eslöv's Kommun

Ingrid Westerlund går in som tf förvaltningschef för Vård och Omsorg

Sedan den tidigare förvaltningschefen för Vård och Omsorg, Josef Johansson, lämnade sin tjänst i juni i år har biträdande förvaltningschef Ingrid Westerlund arbetat som tillförordnad förvaltningschef. Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 5 september beslutat att avvakta rekrytering av ny förvaltningschef. Ingrid Westerlund får därför ett tidsbegränsat uppdrag som tillförordnad förvaltningschef fram till årsskiftet 2025/2026.

Ingrid Westerlund går in som tf förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Motivet till förslaget är att bibehålla stabilitet och kontinuitet i det kärva ekonomiska läget som kommunen och Vård och Omsorg befinner sig i. Den tillförordnande chefen ska kunna driva arbetet med de ekonomiska åtstramningarna – utan avbrott – och därefter lämna över till ny förvaltningschef.

– Ingrids goda arbete som verksamhetschef inom Vård och Omsorg, tillika biträdande förvaltningschef, ledde fram till den här lösningen. Ingrid är en trygg och rutinerad ledare som är väl förtrogen med kommunen och vår organisation. I den ekonomiska instabilitet som råder i hela landet och därmed också i vår kommun, hade det varit svårt att snabbt skola in en ny person som kan leverera direkt och med samma kvalitet på denna viktiga tjänst. Jag är mycket glad över den här lösningen, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Besparingar och högre krav

De senaste åren har varit slitsamma för Vård och Omsorg med pandemi, sammanslagning av verksamheter inom socialtjänsten och besparingar, samtidigt som det har ställts högre krav på kvalitet och säkerhet i verksamheten.

– Efter många år i kommunen och med mitt nära samarbete med den tidigare förvaltningschefen, med mina duktiga kolleger i Vård och Omsorgs ledningsgrupp samt sist – men inte minst – våra fantastiska medarbetare ute i organisationen känner jag mig trygg med att gå in i den här rollen. Jag kommer att lyda mitt barnbarns uppmaning om ”gasen i botten, farmor”, säger Ingrid Westerlund.

Ingrid Westerlund tillträder tjänsten den 6 september.

Om Ingrid Westerlund

Arbetar som verksamhetschef i Eslövs kommun sedan 2015
Är utbildad socionom vid Lunds universitet
Har tidigare arbetat som kurator, handläggare, enhetschef och verksamhetschef inom Region Skåne
Är uppvuxen i och har bott i Eslöv under större delen av livet

 Nyheter – Eslövs kommun