Catharina

Född i Toronto, Canada, uppväxt i Marieholm. Har tagit Jur. Kand. examen vid Lunds Universitet och arbetat sedan drygt arton år på CSN i Lund.

Catharina är gift med Rikard, har tre vuxna barn och bor sedan 90-talet i Marieholm tillsammans med maken, yngsta dottern samt hunden Cosmos och katten Truls.

Det första politiska uppdraget i Eslövs kommun var som ersättare i Kultur och Fritidsnämnden under 1980-talet. Sedan dess har Catharina innehaft olika politiska uppdrag och är idag bland annat en av de ledamöterna i Kommunfullmäktige som suttit längst tid.

De senaste mandatperioderna har Catharina varit ordförande i Gymnasie- och Vuxen- utbildningsnämnden och drivit frågor som Eslöv’s Gymnasium.

Tillträdde som kommunalråd efter valet 2018.