Nyhet från Eslöv's Kommun

Kommunen har inte tillgång till sandsäckar

  

Eslövs kommun får frågor från fastighetsägare om möjligheten att använda sandsäckar för att stoppa vattnet.

Kommunen har kontakt med Länsstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kommunen har inget eget förstärkningsmaterial och svaret från MSB är att sandsäckar och liknande inte får lämnat ut till privatpersoner då det behövs för att skydda samhällsviktig verksamhet och nationell infrastruktur. Det vill säga att skolor, vård- och omsorgsboenden, större vägar, järnvägar och liknande ska skyddas i första hand.

Denna sida Kommunen har inte tillgång till sandsäckar publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun