Konstnärer får chansen att tillfälligt flytta in på biblioteket

Nu får konstnärer möjlighet att arbeta med sin konst på Eslövs stadsbibliotek, i ett så kallat konstnärsresidens. Under konstnärernas vistelse ska medborgarna kunna delta i kreativa aktiviteter.

Eslövs stadsbibliotek öppnar sina dörrar för konstnärer och konstintresserade medborgare.

Under de kommande tre åren får fyra konstnärer chansen att delta i ett konstnärsresidens. Det innebär att personer som arbetar med konst får tillgång till en tillfällig ateljé på biblioteket, där de får möjlighet att fördjupa sig i sitt arbete.

Medborgaren i centrum

Målet med projektet är att göra konst och kultur mer tillgänglig för kommunens medborgare. Ett krav är att konstnären under sitt residens ska hålla i aktiviteter som medborgarna kan delta i.

Vilka aktiviteter det blir är upp till konstnären att bestämma. Bibliotekspersonalen kommer att stödja med att marknadsföra aktiviteterna och bjuda in deltagare.

Olika teman

Varje residens varar i tre månader och har en prioriterad målgrupp för aktiviteterna. Under första residenset är det i första hand barn och unga som ska få delta i aktiviteterna med konstnären.

Här är de fyra residensen som Eslövs stadsbibliotek erbjuder:

Hösten 2023. Målgrupp: barn och unga
Våren 2024. Målgrupp: personer med funktionsnedsättning
Hösten 2024. Målgrupp: personer med annat modersmål än svenska
Våren 2025. Målgrupp: Sveriges nationella minoriteter.

Arvode och boende

Konstnären som blir erbjuden residens får ett arvode om 15 000 kronor per månad. Det är Region Skåne som står för arvodet, Eslövs kommun ställer upp med lokaler och stöd från bibliotekspersonalen.

Eftersom Eslövs stadsbibliotek inte har möjlighet att erbjuda boende på plats finns det dessutom möjlighet att söka ersättning för boendekostnader.

Intresserade har fram till 14 april för att skicka in sin ansökan för första residensperioden, som är från 1 september till 30 november 2023.

Mer information om hur du söker finns på bibliotekets hemsida

Denna sida Konstnärer får chansen att tillfälligt flytta in på biblioteket publicerades först på Eslövs kommun.