Moderaterna Riks

Krafttag mot gängens ekonomi

Att knäcka gängens ekonomi är en nödvändighet för att knäcka brottsligheten. Den kriminella ekonomin omsätter 100–150 miljarder kronor per år. För att stoppa brottsligheten måste pengaflödet brytas. Den moderatledda regeringen tar nu ytterligare steg i satsningen att stoppa den utbredda kriminaliteten. Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har en rad åtgärder vidtagits för att stoppa och […]

The post Krafttag mot gängens ekonomi appeared first on Moderaterna.

Moderaterna