Moderaterna Riks

Moderaterna tillsätter arbetsgrupp för att ta fram ett nytt handlingsprogram

Till arbetsstämman 2025 ska ett nytt handlingsprogram tas fram. Handlingsprogrammet kommer att spänna över tio politikområden och lägga grunden för den moderata politiken på 2030-talet. Programmet kommer både att bidra till valmanifestet 2026 och ge den moderata politiken en riktning för kommande mandatperioder. Arbetet leds av en styrgrupp som består av följande: Karin Enström, ordförande […]

The post Moderaterna tillsätter arbetsgrupp för att ta fram ett nytt handlingsprogram appeared first on Moderaterna.