Nyhet från Eslöv's Kommun

Något förbättrat läge för översvämningarna

  

Kulmen verkar vara nådd för översvämningarna vid Ringsjön och Kävlingeån, men problemen är inte över. SMHI har sänkt varningen för höga flöden från röd till orange från tisdag 30 januari. Den orange varningen för översvämningen ligger kvar tills vidare. För Ringsjöns del är den befarade höjningen om 14–15 cm nu sänkt till 6–8 cm. Dock är prognosen osäker. Trafikverket upprepar sin vädjan om att respektera avspärrningar av broar och vägar. Det är framför allt bron vid Gårdstånga där avspärrningarna inte respekteras. Tänk på att de är dessa är uppsatta för din och andras säkerhet.

Tillrinningen till Vombsjön har minskat kraftigt och eftersom vattenståndet i havet nu är normalt går tillrinningen till havet snabbare. Nu tar det cirka 24 timmar för vattnet från Vombsjön/Kävlingeån att rinna ut i havet.

Den gula varningen för mindre vattendrag är borta och för Rönne å upphör den idag söndag.

Följ väderläget på SMHI:s webbplats

Läs på krisinformation.se om vad du som boende kan tänka på vid översvämning

Följ Eslövs kommuns uppdaterade rapportering

Denna sida Något förbättrat läge för översvämningarna publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun