Nyhet från Eslöv's Kommun

Något positivare prognos för översvämningarna

  

På samverkansmöte den 29 januari om översvämningarna i Skåne – med alla berörda myndigheter och kommuner – gavs information om att det idag ser bättre ut än det har gjort tidigare.

Översvämning i infarten till Ringsjöbaden. Foto: Bengt Nihlgård

Även om SMHI:s väderprognos visar på nederbörd om 5–10 mm de närmaste dagarna, främst på fredag, väntas flödena inte öka. Regnet medför dock att vattnet sjunker under långsammare.

Även om vattenståndet i västra Ringsjön kommer att öka något till den 2 februari, blir läget allt stabilare med en avtagande stigningstak.

Kävlingeån uppvisar en minskad tillrinning trots nederbörd under de kommande dagarna.

Även i Vombsjön sjunker stigningstakten och Sydvatten planerar att ytterligare minska tappningen från sjön.

Denna sida Något positivare prognos för översvämningarna publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun