Kallelse till Årsmöte 2020 - INSTÄLLT!

ÅRSMÖTET INSTÄLLT

På grund av spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta på

Årsmötet 2020 till ett senare tillfälle. 

Möteskallelsen kommer att skickas ut i god tid före det nya datumet.

- - -

 

Välkomment ill Eslövsmoderaternas Årsmöte.

Kallelse är utskickad och annonserad i Post och Inrikes Tidningar (Eslövsbladet).

Plats: Sallius Aula, Östergatan 15, Eslöv
Tid: onsdagen den 25 mars, 18:30.

Anmälan om deltagande till catharina.malmborg@moderaterna.se senast den 17 mars.

Vi bjuder på lättare förtäring, för ev. allergi, nämn det i anmälan.

Nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Posted by  Rikard Malmborg Rikard Malmborg480  Reads 480 Reads
printer
 

Share This News
Social Sharing: Facebook Google Tweet This Favourites
Facebook Like: