Efter Årsmötet 2021...

Årsmöte 2021 hölls helt digitalt för första gången och trots ett systembyte i sista minuten var vi minst en tredjedel av medlemmarna närvarande vilket under rådande omständigheter får anses bra.

Styrelsen nya sammansättning framgår här.

Förbundsordförande Lars-Ingvar Ljungman - vår gästföreläsare - höll ett inspirerande anförande om Vellinge moderaternas historia och hur det är att arbeta i en politisk förening.

Rikard Malmborg

Posted by  Rikard Malmborg Rikard Malmborg309  Reads 309 Reads
printer
 

Share This News
Social Sharing: Facebook Google Tweet This Favourites
Facebook Like: