Efter Årsmötet 2021...

Årsmöte 2021 hölls helt digitalt för första gången och trots ett systembyte i sista minuten var vi minst en tredjedel av medlemmarna närvarande vilket under rådande omständigheter får anses bra.

Styrelsen nya sammansättning framgår här.

Förbundsordförande Lars-Ingvar Ljungman - vår gästföreläsare - höll ett inspirerande anförande om Vellinge moderaternas historia och hur det är att arbeta i en politisk förening.

Rikard Malmborg

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg106 Reads 106 Reads
printer
 
Digitala Möten

Som många av er märkt har vi framgångsrikt börjat använda oss av digitala möten inom föreningen.

Vi kommer att fortsätta med det, sannolikt året ut, och för er som känner er manade att delta (medlemmar) men inte fått ut någon kallelse så ombedes ni kontakta mig på rikard.a.malmborg@eslovsmoderaterna.se

Välkomna!

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg126 Reads 126 Reads
printer
 
Kallelse till Årsmöte 2020

Hjärtligt välkomna till Årsmöte för Moderaterna i Eslöv!

När:    Torsdagen den 3 september 2020
Var:    Medborgarhusets A-sal, Kyrkogatan 1 Eslöv
Tid:     18.30


Kallelse är utskickad via brev och e-post.

Notera att föranmälan behövs senast den 26 augusti, då vi bjuder på en lättare förtäring, för ev. allergi, nämn det i anmälan.

Anmälan om deltagande till catharina.malmborg@moderaterna.se senast den 26 augusti.

Hjärtligt välkomna!

Med vänlig hälsning
Catharina Malmborg
ordf.
0707-31 69 15

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg240 Reads 240 Reads
printer
 
Covid-19

Hej vänner!

EslövsModeraternas styrelse har valt att ha lokalen stängd både för besökande och medlemmar under Covid-19 krisen för att minska risken för smittspridning. Vi kommer att meddela er när lokalen är öppen igen både för besökare och medlemmar.

EslövsModeraterna råder er att följa myndigheternas viktigaste råd:

 • Var noga med hygienen och tvätta händerna!
 • Den som är sjuk ska inte ha nära kontakt med andra. Det är allas skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.
 • Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.
 • Avstå just nu från att träffa äldre personer om det inte är helt nödvändigt.
 • Den som planerar ett evenemang bör göra en ordentlig riskvärdering först, och vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning. Evenemang med fler än 50 deltagare är inte tillåtna alls tills vidare.
 • Avstå från resor som inte är absolut nödvändiga.Ta hand om er våra vänner så ses vi i framtiden!

Med vänlig hälsning,

EslövsModeraterna

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg400 Reads 400 Reads
printer
 
Kallelse till Årsmöte 2020 - INSTÄLLT!

ÅRSMÖTET INSTÄLLT

På grund av spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta på

Årsmötet 2020 till ett senare tillfälle. 

Möteskallelsen kommer att skickas ut i god tid före det nya datumet.

- - -

 

Välkomment ill Eslövsmoderaternas Årsmöte.

Kallelse är utskickad och annonserad i Post och Inrikes Tidningar (Eslövsbladet).

Plats: Sallius Aula, Östergatan 15, Eslöv
Tid: onsdagen den 25 mars, 18:30.

Anmälan om deltagande till catharina.malmborg@moderaterna.se senast den 17 mars.

Vi bjuder på lättare förtäring, för ev. allergi, nämn det i anmälan.

Nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg538 Reads 538 Reads
printer
 
Ann-Charlotte Hammar besöker Eslöv

Välkomna till Näringspolitisk diskussion!

 • Riksdagsledamot
 • Ledamot i Näringsutskottet
 • Suppleant i Miljö och jordbruksutskottet
 • Ledamot i Patent och registreringsverkets insynsråd, PRV
 • Suppleant i Exportkontrollrådet

Information om näringsfrågor samt riksdagsarbetet.

Vi bjuder på fika.

Datum och tid:

25 januari 13.00-14.00Plats: Köpmansgatan 1, Eslöv.

Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna!

 
Lars Püss besöker Eslöv

News Images: lars-puess.jpg

Välkomna till Försvarspolitisk diskussion!

Lars Püss, riksdagsledamot, Försvarsutskottet och medlem i den moderata Försvarskommittén besöker oss måndagen den 18 november kl.18.30 - 20.30. 

Information och diskussion om försvarspolitik.

Vi bjuder på lättare förtäring.
Plats: Köpmansgatan 1, Eslöv.

Anmälan till info@eslovsmoderaterna.se senast 15 november.

Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna!  

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg536 Reads 536 Reads
printer
 
Ulrika Heindorff besöker Eslöv

Ulrika Heindorff (M) besöker oss!Ulrika Heindorff

- Riksdagsledamot 
- Ledamot i Socialutskottet
- Suppleant i Utbildningsutskottet
- Ledamot i IPU, interparlamentariska unionen.

Information om bland annat riksdagsarbetet. 

Vi bjuder på fika.

Datum och tid: 12 oktober 13-14
Plats: Köpmansgatan 1, Eslöv.

Vi hälsar alla intresserade varmt välkomna!

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg484 Reads 484 Reads
printer
 
Förbundsstämma 2019

Skånemoderaternas Förbundsstämma 2019 

Tid: 27 april, kl 9.00

Plats: Kockum Fritid i Malmö

Mer information och anmälan: https://skanemoderaterna.se/fsobs19/

Eslövsföreningen står för avgiften för de av våra medlemmar som önskar delta, anmälan är bindande och måste ske före den 14:e april.

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg940 Reads 940 Reads
printer
 
Förtroendevaldas register

Då Eslövs Kommun bytt register (oklart när) från det tidigare använda Troint (http://troint.eslov.se/Troint/) till https://eslov.tromanpublik.se/ har det uppstått en del felaktigheter i förteckningen av våra förtroendevalda.

Vår publicerade information om detta korrigeras inom timmar från denna nyhets publicering.

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg730 Reads 730 Reads
printer
 
Kallelse till Årsmöte 2019

Välkomna till Årsmöte för Moderaterna i Eslöv!

När:    Torsdagen den 28 mars 2019
Tid:     18.30
Var:    Sallius aulan, Östergatan 15 Eslöv

Vänligen se utskickad inbjudan för kvällens program. Saknar ni inbjudan, meddela oss.

Notera att föranmälan behövs senast den 20 mars, då vi bjuder på en lättare förtäring.

Hjärtligt välkomna!

Med vänlig hälsning
Catharina Malmborg ordf.
070-731 69 15

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg780 Reads 780 Reads
printer