Tipsrunda & Medlemsträff 14 april

Välkomna till Medlemsmöte med en stärkande tipspromenad i Eslövs centrum

Start och mål är i vår lokal på Köpmansgatan 1

Datum: Lördagen den 14 april
Tid: 10.00
Plats: M-lokalen Köpmansgatan 1, Eslöv

Efter tipspromenaden bjuds det på fika i lokalen!

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg617 Reads 617 Reads
printer
 
Medlemsträff 22 mars

Välkommen till en öppen medlemsträff där du kan träffa den nya styrelsen samt kandidaterna på fullmäktigelistan. 

Gamla som nya medlemmar hälsas varmt välkomna! Ta gärna med någon bekant som du tror är intresserad av att bli medlem.

Datum: torsdagen den 22 mars 2018
Tid: kl.18.30
Plats: M lokalen, Köpmansgatan 1 i Eslöv

OSA. senast den 20 mars 2018 då vi bjuder på en lättare förtäring till magnusannelid@outlook.com eller 076-947 78 03

Hjärtligt välkomna!

Catharina Malmborg

Ordförande Eslövsmoderaterna

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg617 Reads 617 Reads
printer
 
Årsmöte och Nomineringsstämma

På Medborgarhuset den 27/2 kl 18.30

Provvalsresultat i PDF.
Notera att det är rådgivande och att det är på Nomineringsstämman som den slutgiltiga valsedeln fastställs.

Anmälan för fikats skull till christine.melinder@ortofta.eu eller 0709-249471

Gästföreläsare är Olof Röstin från Svalöv

 
Arbetsstämma oktober 2017

En kort sammanfattning av de beslut som stämman fattade om moderaternas politik inför valet 2018 följer här:

✅ MIGRATION

Krav på språk- och samhällskunskapstest för medborgarskap.

Kravet på hemvist i Sverige förlängs med två år.

De som försörjer sig själva ska få bli medborgare tidigare.

Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter eller mutor.

Medborgarskap ska få återkallas vid terrorbrott om personen har dubbelt medborgarskap.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel.

Uppehållstillstånd ska permanentas om den invandrade har egen försörjning.

Försörjningskrav för anhöriginvandring ska skärpas och bygga på jobbinkomster.

Direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen.

Asylsökande ska vara tvungna att bo på Migrationsverkets asylboenden.

Lagkrav på att asylsökande ska bidra till att klarlägga sin identitet.

Preskriptionstiden på fyra år för avslag på asylansökan ska börja räknas från att personen har lämnat landet.

Fler inre utlänningskontroller och oftare förvarstagande av personer som ska utvisas.

Skärpta straff för olovlig vistelse i landet.

Förbud för kommuner att ge långvarig hjälp till illegala invandrare.

EU ska på sikt bara ta emot kvotflyktingar.

Asylansökan ska göras utanför EU.

✅ LAG OCH ORDNING

Inför ett nationellt förbud mot tiggeri, efter utredning.

Utred möjlighet till anonyma vittnen.

Zonförbud. Personer som skapar otrygghet ska kunna förbjudas vistas på vissa platser.

Ökade befogenheter för kommunala ordningsvakter. Utred statlig finansiering

Polisen ska få bedriva kameraövervakning utan tillstånd på brottsutsatta platser.

Storsatsning på kameraövervakning i utsatta bostadsområden.

10 000 fler polisanställda till 2025.

Dubbla straff för gängbrottslingar vid vissa brott.

Skärpta straff för den som döms för flera brott samtidigt.

Skärpta straff för bostadsinbrott och grovt sexuellt ofredande.

Även mindre grova brott, som ger mellan ett halvår och ett år i fängelse, ska oftare leda till utvisning.

Ta bort straffrabatten för 18–21 åringar.

Dömda ska efter avtjänat straff kunna förbjudas att vistas på vissa områden.

✅ SKATTER OCH BIDRAG

Nytt jobbskatteavdrag så att normalinkomsttagare får 500 kronor mer i månaden.

Sänkt skatt för pensionärer.

Tak för hur mycket bidrag ett hushåll kan få sammanlagt.

Invandrare måste kvalificera sig för full tillgång till bidrag genom eget arbete.

Sänkta tak i a-kassan och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter tre år.

Avtrappning av sjukpenning från dag 90 och återinför bortre gräns.

✅ JOBB

Inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år.

Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person. Fler tjänster ska omfattas.

Arbetsförmedlingen ersätts av Jobbcenter med smalare uppdrag.

Turordningsregler ska i högre grad baseras på kompetens.

✅ VÅRD OCH SKOLA

Skolplikt till 18 år för de som inte har nått behörighet till gymnasiet.

Ny skolform, yrkesskola, för främst nyanlända. Från 16 år.

Satsa på primärvården. Överför resurser från sjukhusen.

Det fria vårdvalet ska gälla även den högspecialiserade vården.

Återinför kömiljarden för att kapa vårdköer och utvidga den.

✅ FÖRSVAR

Moderaterna vill i princip fördubbla försvarsutgifterna. De ska omfatta två procent av BNP inom tio år.

Moderaterna ska tillsammans med resten av den borgerliga alliansen driva frågan om snabbt svenskt Natomedlemskap.

Moderaterna är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

✅ ÖVRIGT

Höj maxhastigheten på motorvägar till 130 kilometer i timmen.

Öka högsta tillåtna yta för Attefallhus från 25 till 32 kvadratmeter.

Friare hyressättning ska nås via blocköverskridande politisk överenskommelse.

Posted by Henrik Wohlecke Henrik Wohlecke1074 Reads 1074 Reads
printer
 
Medlemsträff 19 oktober

Torsdagen den 19 oktober samlas vi klockan 18.30 i partilokalen, Köpmansgatan, Eslöv

Syftet med detta möte är att komma överens om det politiska program Eslövsmoderaterna skall föra fram i Valet 2018.

Var god anmäl närvaro via svar på e-post vår ordförande har skickat ut.

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg796 Reads 796 Reads
printer
 
Mikaeli Marknad 2017

Välkomna till vår Monter på Eslövs Mikaeli Marknad den 23 & 24 september. Vi bjuder på svar om vår politik och kaffe med tilltugg!

Aktiva i föreningen får ut en länk till bemanningsschema inom någon dag, saknas denna, kontakta mig. /Rikard Malmborg rikard.a.malmborg@eslovsmoderaterna.se - 0702 993111

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg835 Reads 835 Reads
printer
 
Inbjudan till Medlemsmöte

Ett år kvar till VAL-2018

- Frågor att gå till val på och driva de kommande årenVad har hänt? Var står vi nu? Vad händer framöver? Hitta ”våra lokala” frågor?

- Info provval Kommunfullmäktige 2018 

Plats: Salliushuset 

Dag: Måndagen den 11 september

Tid: 18.30

Nya och gamla medlemmar hjärtligt välkomna! Kaffe och smörgås serveras.

Anmälan till christine.melinder@ortofta.eu eller 0709-249 471

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg965 Reads 965 Reads
printer
 
INVIGNING AV LOKALEN

Den 26 augusti inviger vi lokalen officiellt. 

Tid: 11.00
Plats: Köpmansgatan 2 i Eslöv

Det bjuds på kaffe, korv och tilltugg.

Vi har också äran att välkomna gäster från Moderata föreningar i våra grannkommuner!

Anmälan till Christine: christine.melinder@ortofta.eu

 
Lokalen är öppen!

Vår partilokal på Köpmansgatan är numera öppen och inledningsvis har vi öppet lördagar 11-13. Ytterligare öppettider kan givetvis förekomma i mån av intresse och behov.

Se även: https://www.facebook.com/eslovsmoderaterna/

Alla får ett schema utskickat inom kort, det kommer också att publiceras här, synligt med aktiv inloggning.

 
Möt oss på Eslövs Vårmarknad

Nu i helgen finns vi på Eslövs Vårmarknad, östra delen. 

Kom också och besök oss i vår Parti lokal på Köpmansgatan! Öppettider kommer senare.

 
Vårkampanjen startar!

Moderaternas Vårkampanj har startat! 

Inställd pga Stockholmsdådet.

Vi träffas lördagen den 8 april kl. 10.00 på Stora Torg i Eslöv 

Anmäl Er till Christine christine.melinder@ortofta.eu eller till  Henrik henrik.wohlecke@moderaterna.se

Väl mött! 

Med vänlig hälsning
Christine och Henrik

Posted by Rikard Malmborg Rikard Malmborg1015 Reads 1015 Reads
printer