Rekord igen för antalet nya företag i Eslövs kommun

2022 var ett bra år för Eslövs näringsliv. Totalt sysselsatte företagen – inklusive Eslövs kommun – 10 924 personer vilket är en ökning med 293 jämfört med året innan. Dessutom slog vi återigen rekord i antalet nystartade företag.

Totalt startades 193 nya företag i kommunen 2022.

Av de 3 731 etablerade företagen i kommunen finns det fyra som har fler än 200 anställda. Störst sett till antalet anställda i privata företag är Orkla, Smurfit Kappa och Saint Gobain.

Lantbruksföretagen är flest

121 företag, bland annat Nordic Sugar i Örtofta, har mellan 20 och 199 medarbetare. Den största andelen, 70 procent eller 2 600 av företagen, är enmansföretag och har inga anställda. Här återfinns bland annat över 700 lantbruksföretag.

Eslövs kommun är kommunens största arbetsgivare och sysselsätter omkring 3 000 personer.

Statistik från SCB och Bolagsverket

Under 2022 gick tio Eslövsföretag i konkurs. Åtta av dem tillhörde byggindustrin.

Siffrorna bygger på statistik från SCB och Bolagsverket

Denna sida Rekord igen för antalet nya företag i Eslövs kommun publicerades först på Eslövs kommun.