Nyhet från Eslöv's Kommun

Respektera avspärrningar av vägar och broar!

  

Trafikverket vädjar till alla att respektera avstängda broar och vägar i Skåne.

Några broar och anslutande vägsträckor har stängts av på grund av höga vattenflöden i områden runt Kävlingeån och Ringsjön. Flera avstängningar kan ske med kort varsel.

Trafikverket uppmanar trafikanter att inte flytta eller köra förbi avspärrningarna. De finns där för att skydda allmänheten.

Följ trafiksituationen Trafikverkets hemsida

Denna sida Respektera avspärrningar av vägar och broar! publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun