Säkrare skolväg för barnen i Löberöd

Under hösten har kommunen byggt om gatorna kring Ölyckeskolan och Aspebo förskola i Löberöd. Målet är att göra området säkrare för barn som går till och från skola och aktiviteter. Förhoppningen är även att buskörningarna med A-traktorer ska minska.

Det är Skolgatan och Åkervägen som byggts om för att skapa en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Skolgatan som leder in till Ölyckeskolan har fått en tydligare gångbana.

På Skolgatan, vid korsningen med Hörbyvägen, har kommunen byggt ett övergångsställe och även gjort en gång- och cykelväg. Där den befintliga trottoaren slutar fortsätter ett så kallat gcm-stöd. Det är en typ av högre kantsten som skiljer gångbanan från gatan.

Gatan blir säkrare för barn- och unga på väg till och från skolan och förskolan.

Gång- och cykelväg på Åkervägen

På Åkervägen har VA SYD bytt ut delar av ledningarna. I samband med det smalnades gatan av och en gång- och cykelbana byggdes på östra sidan, samma sida som Aspebo förskola.

Planeringen i slutet av Åkervägen ser inte mycket ut för världen en grå onsdag i november, men kommer både att ge mer grönska och hantera regnvatten.

Längst in på Åkervägen anlades även en gång- och cykelväg, och en plantering med buskar och ängsgräs. Planteringen kommer att kunna hantera dagvatten och skyfall, för att minska risken för översvämningar.

Hoppas slippa buskörning

Den här delen av Åkervägen har varit populär för buskörning med A-traktor tidigare och förhoppningen är att åtgärderna som gjorts ska minska det problemet.

Denna sida Säkrare skolväg för barnen i Löberöd publicerades först på Eslövs kommun.