Moderaterna Riks

Sänkt skatt för pensionärer i höstens budget

I höstens budget föreslås sänkt skatt för pensionärer. En viktig del i Tidöavtalet är att stärka pensionärernas ekonomi. Det har hittills bland annat skett genom att jobbskatteavdraget för äldre har förstärkts. Pensionerna har också stärkts på grund av den automatiska uppräkningen – inte minst för de ekonomiskt svagaste pensionärsgrupperna. Den höga inflationen slår hårt mot […]

The post Sänkt skatt för pensionärer i höstens budget appeared first on Moderaterna.

Moderaterna