Nyhet från Eslöv's Kommun

Svar från Sydvatten på frågor från boende vid Ringsjön

  

Under ett möte i Stehagskolan den 31 januari, då kommunen bjudit in boende i Ringsjöbaden och Sjöholmen med anledning av översvämningen, ställdes frågor som rörde Sydvatten. Eftersom Sydvatten inte deltog på mötet, kunde frågorna inte besvaras. I efterhand har Sydvatten svarat på frågorna och du kan kan nu ta del av svaren.

Frågorna under mötet handlade bland annat om:

Varför Sydvatten inte har reagerat på de höga vattennivåerna i Ringsjön från tidigare i höstas?
Hur Sydvatten kontrollerar vattennivåerna?
Varför dricksvattenuttaget inte kunde ändras från Bolmen till Ringsjön?
Varför Sydvatten inte öppnade Slussarna vid Rönne å i tid?
Vad Sydvatten gör för att förhindra att något liknande händer igen? och
Vad som gäller för vattendomar?

Ta del av frågorna till och svaren från Sydvatten

Tillägg till frågorna och svaren, bilaga 1 

Drönarbild över det översvämmade Ringsjöbaden i januari 2024. Foto: Eslövs kommun

Denna sida Svar från Sydvatten på frågor från boende vid Ringsjön publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun