eslövsmoderaterna

Moderaterna Eslöv

Ny lista för Kommunfullmäktige

Då Länsstyrelsens protokoll nu torde ha nått alla berörda, har vi reviderat listan för våra fullmäktigeledamöter mandatperioden 2022 till 2026. Det nya fullmäktige har sitt första sammanträde måndagen den 31:e oktober. Ni ser den nya sammansättningen av våra representanter på denna sida under sektionen ”Kommunfullmäktige”. För de som eventuellt undrar så sker val till nämnderna senare, normalt på Kommunfullmäktiges sammanträde

Moderaterna Eslöv

Handlingsprogram Kommunvalet 2022

Medlemmar och intresserade! Efter långt och gediget arbete med åtskilliga medlemsmöten, och många diskussioner, vill Styrelsen härmed presentera Eslövsmoderaternas handlingsprogram för Kommunvalet 2022. Vi vill med detta tacka alla som engagerat sig och bidragit med idéer, tankar och synpunkter. Utan er hade vi inte kunnat åstadkomma särskilt mycket. Å styrelsens vägnar, Catharina Malmborg Ordförande