Nyhet från Eslöv's Kommun

Tätortsport byggs för att minska farten vid Sallerups kyrka

Tätortsporten byggs innan kyrkogården i Sallerup och kombineras med ett traditionellt farthinder precis vid infarten till kyrkan. Det blir ungefär 100 meter mellan tätortsport och farthinder.

En tätortsport är till för att få bilister att sänka hastigheten. Det fungerar även som en slags entré där det blir tydligt att det går från landsväg till tätbebyggt område.

Under vecka 38 drar arbetet med tätortsporten igång. Hela bygget beräknas vara klart vecka 41.

Trafiken leds om under två dagar

– Under veckan 41 kommer vägen vara helt avstängd under två dagar och trafiken leds om. Övrig tid är ett körfält öppet. Men räkna med att det tar lite längre tid att köra, säger Anders Nilsson, trafikingenjör på Eslövs kommun.

Under tiden som bygget pågår blir det påverkan på trafiken.

 Nyheter – Eslövs kommun