Teoretiska gymnasiekurser för vuxna försvinner i Eslöv

Från och med hösten 2023 kommer elever inte längre att kunna läsa teoretiska gymnasiala kurser på Carl Engström Vuxenutbildningen.
Ämnena som försvinner är bland annat svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen.

Beslutet togs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sammanträdet den 23 januari.

Sparkrav på grund av det ekonomiska läget

Anledningen är ett sparkrav utifrån den rådande inflationen och det ekonomiska läget bland annat till följd av kriget i Ukraina. Eslövs kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd ska göra besparingar på 7,3 miljoner kronor.

Elever som vill läsa de teoretiska vuxenutbildningarna framöver får istället vända sig till upphandlade leverantörer av vuxenutbildning eller andra kommuner. Vuxenutbildningen i Eslöv fortsätter att ansvara för vägledning och ansökan till vuxenutbildningar.

Nuvarande elever påverkas inte

Åtgärden innebär att antalet lärartjänster minskas med ett antal tjänster. Exakt hur personalminskningen ska gå till är ännu inte klart.

Förändringen påverkar inte de elever som redan läser på Carl Engström Vuxenutbildningen.

Denna sida Teoretiska gymnasiekurser för vuxna försvinner i Eslöv publicerades först på Eslövs kommun.