Moderaterna Riks

Tydligt fokus på brottsoffret för moderatledda regeringen

Den moderatledda regeringen har idag fattat beslut om att utreda den viktiga frågan om ersättning för brottsoffer. Syftet är att stärka brottsoffrens ställning och möjlighet till ersättning snabbare och utan krångel. Utredningen ska också se över frågor som rör polisers rätt till ersättning när de utsätts för brott samt föräldrars skadeståndsansvar då deras minderåriga barn […]

The post Tydligt fokus på brottsoffret för moderatledda regeringen appeared first on Moderaterna.