Styrelsen för Eslövs Moderata Partiförening

Kontaktinformation

E-post : info@eslovsmoderaterna.se 

Facebook : https://www.facebook.com/eslovsmoderaterna/

---

Ordförande: Catharina Malmborg

vice Ordförande: Tony Ekblad

Kassör: Bengt Andersson

Ledamot & Systemansvarig: Rikard Malmborg

Ledamot & Medlemsansvarig: Peter Sjögren

Ledamot: Jörgen Andersson

Ledamot: Håkan Elleström

Adjungerad senioransvarig: Claus-Göran Wodlin

Adjungerad ungdomsansvarig: Veronica Malmborg

Sist uppdaterad mars 2021


Facebook Like: