Nyhet från Eslöv's Kommun

Vill du engagera dig i Eslövs Frivilliga Resursgrupp?

Eslövs kommun planerar att tillsammans med Kävlinge Civilförsvarsförening bilda en Frivillig Resursgrupp, FRG, i Eslöv. En första informationsträff kommer att hållas den 28 september.
Syftet med resursgruppen är att den ska kunna stötta när samhällets resurser behöver förstärkas, som vid en större krishändelse.

Det skulle till exempel kunna vara vid ett större vattenavbrott, ett längre elavbrott eller ett skyfall som orsakar översvämningar. Uppgifterna kan variera och se olika ut vid olika tillfällen.

Bemanna trygghetspunkter

Ett viktigt uppdrag för dig som engagerar dig i resursgruppen i Eslöv blir också att vid behov bemanna de informations- och trygghetspunkter som vi håller på att etablera i kommunen. Det gör vi i samarbete med Svenska kyrkan.

Vem kan vara med i FRG?

Alla som har god hälsa, har fyllt 16 år och är folkbokförda i Sverige är välkomna att engagera sig i Eslövs FRG-grupp.

Det är inget krav att vara bosatt i Eslövs kommun. Vid de tillfällen då det kan bli aktuellt att aktivera FRG i Eslöv, så kommer det i första hand att handla om händelser i vårt geografiska område. Utbildningar, övningar och andra möten inom FRG-gruppen kommer i första hand att hållas i Eslövs kommun.

Alla behövs

Det behövs personer med alla olika sorters yrkeskunskap, utbildningar och erfarenheter. Civilförsvarsförbundet ansvarar för den grundutbildning som krävs.

FRG är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Välkommen på informationsmötet 28 september

Om du vill engagera dig är du mycket välkommen att skicka ett meddelande via e-post till ann@nilab.se.

Din intresseanmälan är inte bindande. Det är mer en första förfrågan för att kommunen och civilförsvarsföreningen ska få en bild av hur stort intresse det finns bland privatpersoner för att ingå i Eslövs FRG-grupp.

Eslövs kommun och Kävlinge Civilförsvarsförening bjuder in till en informationsträff torsdagen den 28 september klockan 18–20 i Eslövs stadshus. Mer information kommer när vi närmar oss träffen. Varmt välkommen!

För dig som vill veta mer om Frivilliga Resursgruppen:

Frivilliga Resursgruppen (FRG) (msb.se)

Frivilliga Resursgruppen – Civilförsvarsförbundet

 Nyheter – Eslövs kommun