Samlingsbild utanför Medborgarhuset. På bilden saknas bland andra Christine Melinder, Mikael Wehtje,

På bilden ovan från vänster: Bahar Razi-Larsson, Tomas Razi-Larsson, Veronica Malmborg, Håkan Bjelkengren, Andrzej Koziol, Martin Wihlborg, Peter Sjögren, Tony Ekblad, Bodil Wallhoff, Rikard Malmborg, Hans Ove Lunde, Catharina Malmborg, Claes-Göran Wodlin, Yvonne Flodin, Jörgen Andersson, Lena Hugosdotter Sundberg, Bengt Andersson, Bo Emanuelsson.

Nu får vi ordning på Sverige-bild
 • Kraftfulla åtgärder mot desinformationskampanj inom socialtjänsten
  I drygt ett års tid, sedan december 2021, har desinformation spridits om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättslig grund. Kampanjens syfte är att skada bilden av Sverige och vårt demokratiska samhälle. Desinformationskampanjen tog ny fart under hösten och den moderatledda regeringen sätter nu till kraftfulla åtgärder för att motverka desinformation och stärka offentliganställdas
 • Regeringen föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer
  Sedan 2010 bedöms terroristhotet i Sverige vara förhöjt. Sverige har redan omfattande lagar för att motverka terrorism. Nu tar den moderatledda regeringen ytterligare ett steg och föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer. Myndigheten för psykologiskt försvar har nyligen varnat för att Sverige kan betraktas som ett legitimt mål för terroraktioner. Likaså har under fler år
 • Rekord igen för antalet nya företag i Eslövs kommun
  2022 var ett bra år för Eslövs näringsliv. Totalt sysselsatte företagen – inklusive Eslövs kommun – 10 924 personer vilket är en ökning med 293 jämfört med året innan. Dessutom slog vi återigen rekord i antalet nystartade företag. Totalt startades 193 nya företag i kommunen 2022. Av de 3 731 etablerade företagen i kommunen finns
 • Studiecirkel ger stöd till anhöriga
  Ett stöd för de anhöriga men också en möjlighet att öka kunskapen om LSS och brukarnas utmaningar. Så beskriver anhörigombuden inom avdelningen 3Y de studiecirklar som ska dra igång för anhöriga till hösten. – Vi är enligt lag skyldiga att arbeta med anhörigstöd, säger Pernilla Björk som är chef för LSS 3Y. LSS står för
 • Säkrare, grönare, friare – hundratals moderater utvecklar politiken
  I valet 2022 gav väljarna Moderaterna mandat att få ordning på Sverige. Det är ett uppdrag som har rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026?
 • Ett samlat grepp för att stärka judiskt liv i Sverige
  I torsdags presenterade den moderatledda regeringen en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. Det handlar främst om utbildningsinsatser, att öka tryggheten för judar i Sverige och att uppmärksamma judisk kultur. Regeringen prioriterar arbetet mot antisemitism. Hotet kommer från fyra håll: högerextrema och nynazister,
 • Barn- och elevpengen minskas och utökade förskolan för femåringar tas bort
  Sparkravet i Eslövs kommun gör att barn- och familjenämnden måste strama åt sina verksamheter för att få en budget i balans. Totalt ska cirka 4,4 miljoner av nämndens totala budget på drygt 910 miljoner kronor sparas. Nämnden har valt att fördela åtgärderna så här: Barn- och elevpengen till förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola minskas
 • Vård- och omsorgsavdelning stängs tidigare än planerat
  Till följd av sparkravet på 47 miljoner kronor för Vård och Omsorg har nämnden beslutat att tidigare än planerat stänga en vård- och omsorgsavdelning på Vårlöken i Eslöv. Beslutet påverkar inte det biståndsbedömda trygghetsboendet som också finns på Vårlöken. – I det här läget har vi ingen möjlighet att ha kvar en avdelning med full
 • Regeringens 100 första dagar: ny offensiv mot kriminalitet
  Under 2022 avled 61 personer till följd av skjutningar. Mellan 2012 och 2020 ökade det dödliga skjutvapenvåldet med 182 procent. Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har mycket gjorts inom området, bland annat har utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen tillsatts. Idag lanseras en ny offensiv mot kriminalitet. Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har startat flera projektgrupper som
 • Regeringens första 100 dagar – vad har gjorts inom klimat och energi?
  Under det senaste året har Sveriges energiförsörjning och de rusande energipriserna varit i fokus. Den moderatledda regeringen har initierat en rad olika åtgärder för att stötta hushållen ekonomiskt under denna utmanande tid. För att komma tillrätta med Sveriges energiproblem krävs dock mycket mer än stöd till hushåll, hela det svenska elsystemet behöver utvecklas och byggas
 • Teoretiska gymnasiekurser för vuxna försvinner i Eslöv
  Från och med hösten 2023 kommer elever inte längre att kunna läsa teoretiska gymnasiala kurser på Carl Engström Vuxenutbildningen. Ämnena som försvinner är bland annat svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen. Beslutet togs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sammanträdet den 23 januari. Sparkrav på grund av det ekonomiska läget Anledningen
 • De 100 första dagarna – vad har gjorts inom migration och integration?
  Regeringen kommer att genomföra ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Under de första 100 dagarna har regeringen bland annat beslut om uppdrag att utöka arbetet gällande återvändande, öka antalet inre utlänningskontroller och beslutat om en lägre nivå av kvotflyktingar. Fler åtgärder är på gång. Regeringen tar nu initiativ till en nationell informationskampanj som vänder sig till svenska
 • De 100 första dagarna – vad har gjorts för hushållens ekonomi samt tillväxten?
  Den moderatledda regeringen prioriterar hushållens ekonomi och landets tillväxt mycket högt. Under hösten har beslut fattats om elstöd till hushållen, skatten på bränsle har sänkts och skatten för personer som är över 65 år och arbetar har sänkts. Regeringen har flera åtgärder på gång för att stötta hushållen och öka tillväxten. Under hösten har plånboksfrågor
 • De första 100 dagarna: Regeringens åtgärder för att förbättra skolan
  Skolan är ett prioriterat område för den moderatledda regeringen. Under de första 100 dagarna har flera åtgärder inom skolområdet inletts. Det handlar bland annat om ökade resurser för att fler elever ska få tillgång till speciallärare, läromedel och lovskola. Det handlar också om åtgärder för att underlätta för fler akademiker att läsa till lärare. Fler
 • Regeringens första 100 dagar: Hälso-och sjukvård
  Hälso- och sjukvården är ett prioriterat område för regeringen. Regeringen har genomfört flera åtgärder under sina första 100 dagar. Det handlar bland annat om att regeringen meddelat en satsning på att öka antalet vårdplatser i Sverige. Regeringen har också initierat en rad överenskommelser för att förbättra cancervården för barn och unga och motverka psykisk ohälsa
 • Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att förbereda leverans av Archer till Ukraina
  Regeringen presenterade idag ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete för försvarsmateriel, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av avancerade vapen hittills. Innehållet består av bland annat granatgevär med ammunition, pansarskott, automatgevär och minröjningsutrustning stridsfordon 90 (CV 90)
 • Ny ekonomichef med rötterna i Eslöv
  Mattias Larsson är ny ekonomichef i Eslövs kommun. Han kommer närmast från en motsvarande tjänst i Östra Göinge kommun. Han är född och uppvuxen i Eslöv och har tidigare jobbat inom Barn och Utbildning i kommunen. – Det är fantastiskt kul att vara tillbaka i min hemkommun. Eslövs är spännande eftersom det är en kommun
 • Eslövs kommun får miljonbidrag för att hjälpa fler till arbete och studier
  Eslövs kommun får 4,5 miljoner kronor från EU för satsningar på personer som står utanför arbetsmarknaden. Kommunen bidrar själv med nästan lika mycket. Lärdomar från projektet Ung kompetens ska nu användas för att hjälpa även vuxna. – Tanken är att ge ett långsiktigt och nära stöd som utgår från individen, säger Marie Skott som är
 • Frågor om uppdrag
  Så här efter ett kommunval kan det vara ommöbleringar och nya fördelningar av de befintliga uppdragen. Kanske även något i ny tappning. Vi har försökt göra en sammanställning av många vanliga frågor som förhoppningsvis ger lite svar. Ni hittar den sammanställningen på denna sida: https://www.eslovsmoderaterna.se/nytt-uppdrag/ . Så som uppmanas där får ni gärna komma med
 • Välkommen till Medlemsmöte
  Lördagen den 21 januari så har vi ett allmänt Medlemsmöte. Det blir ett Tema där vi har bjudit in Ann-Charlotte Hammar för att diskutera el-priser och energipolitik. Det börjar klockan 11 i vår medlemslokal och vi bjuder på fika. Varmt välkomna!
 • Hårt arbete ökar trivseln på Bergagården
  Äldreboendet Bergagården i Eslöv är på god väg att återskapa sitt förtroende. Efter uppgifter om missförhållanden under sommaren 2021 har boendets personal och den nya chefen jobbat hårt för att öka trivseln. – Jag trivs så bra här. Det är så fin personal, de gör allt för en. Man kan inte ha det bättre. Britt
 • Region Skåne och skånska kommuner ställer krav på regeringen om tågsträckan Lund-Hässleholm
  Läs mer
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Facebook

2 dagar sedan
EslövsModeraterna

Nu utvecklar vi vår politik!

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023. Arbetsgrupperna är: Grön innovationskraft för tillväxt, Skola och utbildning, Förebyggande insatser mot kriminalitet, På medborgarnas sida (offentlig förvaltning och styrning) och Utrikes-och säkerhetspolitik.Från Skånes sida leder Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet, arbetsgruppen som ska fokusera på förebyggande insatser mot kriminalitet. – Unga killar både rekryteras och socialiseras in i en kriminell livsstil. 15-åringar anmäler sig frivilliga för att skjuta ihjäl äldre gängledare. Det är en situation som eskalerat och som vi måste bryta. Fler av våra barn och unga måste välja Svenssonlivet med studier och jobb, istället för snabba pengar och droger. Sverige omfördelar redan mycket pengar till utsatta områden, det är därför uppenbart att det förebyggande arbetet i första hand inte är en resursfråga. I stället kan ett evidensbaserat brottsförebyggande arbete göra skillnad på riktigt, säger Louise Meijer. ... Läs merLäs mindre

2 dagar sedan
EslövsModeraterna

Den som nekas uppehållstillstånd i Sverige ska återvända till sitt hemland. Idag stannar många istället kvar och blir en del av ett växande skuggsamhälle. Det är fel. Vi vill att den som fått avslag på sin asylansökan lämnar landet.

I Tidöavtalet är vi överens om att det ska gå att villkora delar av bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs. Om länder inte är intresserade av att göra det som de har en folkrättslig förpliktelse att göra – ta emot sina egna medborgare – då är det fullt rimligt att vi kan ställa krav på dem. ... Läs merLäs mindre

7 dagar sedan
EslövsModeraterna
EslövsModeraterna är tillbaka med sin traditionella sista fredagen i månaden stationskampanj. Vi bjöd på kaffe, kaka och glada skratt. 💙

Många resenärer fick en varm kopp kaffe i kylan.❄️

Trevlig morgon med Bo, Catharina och Tony. Tack för att ni alltid ställer upp. Tack för alla trevliga samtal och goa skratt! Ⓜ️😄

EslövsModeraterna är tillbaka med sin traditionella sista fredagen i månaden stationskampanj. Vi bjöd på kaffe, kaka och glada skratt. 💙

Många resenärer fick en varm kopp kaffe i kylan.❄️Trevlig morgon med Bo, Catharina och Tony. Tack för att ni alltid ställer upp. Tack för alla trevliga samtal och goa skratt! Ⓜ️😄 ... Läs merLäs mindre

1 vecka sedan
EslövsModeraterna

I dag är det 100 dagar sedan regeringen tillträdde. Sedan dess har vi fyra samarbetspartier i Tidöavtalet arbetat hårt med att leverera skarp politik – för att få ordning på Sverige!

Här är några av de viktigaste besluten:✅ Ökade resurser till alla rättsvårdande myndigheter✅ Visitationszoner och anonyma vittnen kommer att införas✅ Kriminalvården har fått i uppdrag att förbereda en kraftig expansion✅ Arbetet har inletts för att uppnå en polistäthet som motsvarar genomsnittet i EU✅ Arbetet har påbörjats med att inrätta en utbetalningsmyndighet för att stoppa fusket med skattepengar✅ Stärkt tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet✅ Vi reglerar kommuners brottsförebyggande arbete i lag✅ Förslag om att tillåta sociala insatser till barn över 12 år utan vårdnadshavares samtycke✅ Svenska kraftnät och Energimyndigheten dammsuger nu marknaden på all tillgänglig elproduktion✅ Avskaffade kraftvärmeskatter✅ Vi har påbörjat arbetet för att säkerställa elproduktion på rätt ställen och med rätt egenskaper✅ Vi har beslutat om tilläggsuppdrag om stärkta incitament för vindkraft✅ Arbetet har påbörjats för ny, planerbar och fossilfri kärnkraft genom flera satsningar och lagändringar✅ Laddinfrastrukturen byggs ut✅ Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.✅ En omfattande satsning på infångning och lagring av koldioxid (CCS) genomförs✅ Skatten på bensin och diesel har sänkts med 1 krona per liter ✅ Reseavdraget har höjts från 18,50 till 25 kronor per mil✅ Skattebördan för landets lantbrukare lättas genom skattesänkning på jordbruksdiesel✅ Beslut om elstöd för hushåll för oktober 2021 – september 2022 ✅ Gasstöd är på väg till västsvenska gasnätet✅ Ett nytt uppdrag om elstöd för hushåll i hela Sverige för perioden november–december 2022 är på väg✅ Antalet kvotflyktingar minskas från 5 000 till 900 per år✅ Migrationsverkets arbete med att återkalla uppehållstillstånd i fler fall stärks✅ De inre gräns- och utlänningskontrollerna stärks✅ Arbetet intensifieras med att utvisade ska återvända till sina hemländer med nya uppdrag till Migrationsverket och biståndsmyndigheten Sida✅ Ett intensivt arbete pågår för att kapa vårdköerna, förbättra tillgängligheten och öka jämställdheten i vården✅ I budget 2023 avsätts 2 miljarder kronor för att öka antalet vårdplatser i ett prestationsbaserat system✅ Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor i budget 2023 för att inrätta en nationell vårdförmedling i statlig regi✅ Utveckling och förbättring av cancervården för barn och vuxna ✅ Främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och förbättra psykiatrin ✅ Ökade medel för att korta köerna till BUP ✅ Medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet✅ Undervisningstiden i svenska och matematik i lågstadiet utökas✅ I årets budget tillförs medel för lovskola✅ Vi satsar 685 miljoner kr för att öka tillgången till läromedel av hög kvalitet ✅ Vi satsar på fler speciallärare✅ Arbetet att reformera friskolesystemet har påbörjats✅ Vi förstärker också tillsynen och granskningen av skolor med konfessionell inriktning för att motverka extremism ... Läs merLäs mindre

2 veckor sedan
EslövsModeraterna

Jag är stolt över att regeringen i dag har beslutat om ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar:

1️⃣ Överlåtelse av artillerisystem Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att förbereda en gåva av ej förbandsatta artilleripjäser av typen Archer B med kringutrustning och tillhörande ammunition till Ukraina.2️⃣ Stort stödpaket med försvarsmaterielRegeringen avser föreslå i en proposition att Sverige ska bistå Ukraina med ett stort paket av militär materiel som Försvarsmakten kan avvara under en begränsad tid.Paketet innehåller: Granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90) till ett värde av högst 4,3 miljarder kronor.3️⃣ Svensk-ukrainskt upphandlingssamarbeteFörsvarets materielverk får av regeringen tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Avtalet innehåller också samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.Ukrainas sak är vår. ... Läs merLäs mindre