Kommunala uppdrag

Nedan har vi en lista på de uppdrag vi har i respektive organ i kommunen.

  • Nya namn för Kommunfullmäktige har reviderats den 30 september.
  • Ny ordning för Kommunstyrelsen har reviderats den 2 november.
  • Revidering efter KF beslut i december klar, 29 januari .

Denna lista uppdateras allteftersom det sker förändringar.

Ledamot
Catharina Malmborg, Marieholm
Bengt Andersson, Kastberga
Christine Melinder, Örtofta
Tony Ekblad, Marieholm
Peter Sjögren, Eslöv
Mikael Wehtje, Ellinge, 1:e vice Ordförande
Lena Hugosdotter Sundberg, Eslöv
Claes-Göran Wodlin, Löberöd
Veronica Malmborg, Marieholm

Ersättare
Håkan Bjelkengren, Kastberga
Rikard Malmborg, Marieholm
Jörgen Andersson, Eslöv
Yvonne Flodin, Kastberga
Aria Rezai, Flyinge

Ledamot
Mikael Wehtje, Ellinge, vice Ordförande

Ledamot
Catharina Malmborg, Marieholm, 1:e vice Ordförande
Bengt Andersson, Kastberga

Ersättare
Christine Melinder, Örtofta
Peter Sjögren, Eslöv
Mikael Wehtje, Ellinge

Ledamot
Claus-Göran Wodlin, Löberöd, 1:e vice Ordförande
Göran Granberg, Ellinge

Ersättare
Martin Wihlborg, Eslöv

Ledamot
Tony Ekblad, Marieholm, Ordförande
Peter Sjögren, Eslöv

Ersättare
Aria Rezai, Flyinge

Ledamot
Christine Melinder, Örtofta, Ordförande

Ersättare
Veronica Malmborg, Marieholm
Bo Emanuelsson, Marieholm

Ledamot
Bengt Andersson, Kastberga, Ordförande
Håkan Bjelkengren, Kastberga

Ersättare
Roger Gustavsson, Eslöv

Ledamot
Rikard Malmborg, Marieholm, 1:e vice Ordförande
Anna Strömbäck, Eslöv

Ersättare
Yvonne Flodin, Kastberga

Ledamot
Jörgen Andersson, Eslöv, vice Ordförande
Camilla Jönsson, Eslöv

Ersättare
Andzrej Koziol, Eslöv

Ledamot
Lena Hugosdotter Sundberg, Eslöv, 1:e vice Ordförande
Hans-Ove Lundhe, Eslöv

Ersättare
Anette Thorp, Löberöd
Damir Vazgec, Eslöv

Ledamot
Bodil Wallhof, Eslöv

Ersättare
Jörgen Andersson, Eslöv

Revisor
Lars Karlsson, Eslöv

Ersättare
Bengt Andersson, Kastberga

Ledamot
Catharina Malmborg, Marieholm

Ledamot
Bengt Andersson, Kastberga, vice Ordförande

Ersättare
Oliver Hansen, Eslöv

Ledamot
Catharina Malmborg, Marieholm

Ledamot
Mikael Wehtje, Ellinge, Ordförande

Revisorsersättare
Håkan Elleström, Eslöv

Ledamot
Catharina Malmborg, Marieholm, 1 vice Ordförande

Revisorsersättare
Lars Karlsson, Eslöv

Ledamot
Mikael Wehtje, Ellinge, Ordförande

Revisorsersättare
Håkan Elleström, Eslöv

Ledamot
Bo-Göran Hansen, Eslöv

Revisorsersättare
Håkan Elleström, Eslöv

Ledamot
Lena Wöhlecke, Stehag,
Jonas Carlqvist, Eslöv

Revisorsersättare
Håkan Elleström, Eslöv

Stiftelsen Johnssons Minne

Ersättare
Hans-Ove Lunde, Eslöv

Stiftelsen Gamlegård i Billinge

Ersättare
Carina Israelsson, Eslöv

Revisorsersättare
Lars Karlsson, Eslöv

Stiftelsen Haga Kvarn

Ersättare
Bodil Walhoff, Eslöv

Revisorsersättare
Lars Karlsson, Eslöv

Stiftelsen Dr P Håkanssons sjukhus

Ersättare
Hans-Ove Lunde, Eslöv

Revisorsersättare
Lars Karlsson, Eslöv

Selma Sundelius stiftelser

Ledamot
Catharina Malmborg, Marieholm

Revisor
Håkan Elleström, Eslöv

Revisorsersättare
Lars Karlsson, Eslöv

Källa

De flesta uppgifter finns tillgängliga via kommunens resurs: Förtroendemannaregistret