Kommunala uppdrag

Nedan har vi en lista på de uppdrag vi har i respektive organ i kommunen.

  • Ny ordning för Kommunstyrelsen har reviderats den 2 november.
  • Revidering efter KF beslut i december klar, 29 januari 2023
  • Granskning, januari 2024.

Denna lista uppdateras allteftersom det sker förändringar.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunstyrelsen

Barn och Familjenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnden

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnd (med Lund)

Räddningstjänsten Syd

Förbundsfullmäktige VA Syd

Förbundsstyrelse VA Syd

Ägarnämnd VA Syd

Kommunförbundet Sydarkivera

Eslövs Bostad AB

Eslövs Industrifastigheter AB

Ebo Invest AB

Kraftringen AB

Mellanskånes Renhållnings AB

Stiftelsen Johnssons Minne

Stiftelsen Gamlegård i Billinge

Stiftelsen Haga Kvarn

Stiftelsen Dr P Håkanssons sjukhus

Selma Sundelius stiftelser

Källa

De flesta uppgifter finns tillgängliga via kommunens resurs: Förtroendemannaregistret