Vår Föreningslokal

EslövsModeraterna har periodiskt återkommande aktiviteter för medlemmar samt väljare. Nu när pandemins regelverk är borttaget går vi tillbaka till huvudsakligen fysiska möten

M-Lokalen
M-Lokalen

Vi har öppet de flesta lördagar 10-13.

Möten, såväl fysiska som digitala

Vi tror på en levande kommunikation och engagemang hos våra medlemmar. I den andan försöker vi hålla medlemsmöten och bjuda in intressanta personer till dessa för att presentera och diskutera moderat politik i frågor som i första hand berör vår kommun. Vi har haft en lång rad digitala möten som kompletterat de fysiska under pandemin.

Återkommande möten och aktiviteter

Inför varje Kommunstyrelsesammanträde har vi ett medlemsmöte där vi diskuterar punkter som tas upp. Det sker normalt måndagen före KS.

Föreningsstyrelsen har sammanträde 1:e onsdagen varje månad, eller när så är påkallat.

Eslövs Vårmarknad samt Mikaeli Marknad har i många år varit självklara tillfällen för oss att ha ett stånd och visa upp oss.