Om Hemsidan

Premisser

Som ”hobbyarbetare” i hemsidesbranschen ställs man ofta inför vissa utmaningar som inledningsvis kan te sig knepiga att lösa. Undertecknad har sysslat med webblösningar i snart 30 år och det är alltid så att lösningar och koncept utvecklas över tid. Man vill givetvis anamma ny teknik, men utifrån ens egna, ofta givna, förutsättningar. Man vill standardisera, konsolidera och harmonisera. Det skall vara så enkelt som möjligt och med tanke på att man skapar något som troligen skall tas över av någon annan i framtiden, så skall man inte ändra i kod och man skall tänka långsiktigt och konsekvent. Det sker förhoppningsvis här.

Valet av plattform var både självklart och irriterande. Personligen anser jag att WordPress koncept med en fri plattform som kompletteras av tusentals tillägg är acceptabelt, men dessa tilläggs marknadsföring och livscykel är minst sagt överväldigande och svår att greppa, för att inte tala om att det blir väldigt mycket spam och marknadsföring som hamnar i ens e-post när man väl har köpt någon licens eller, dessförinnan, provat ett otal olika lösningar innan man hittat något som fungerar.

Hur skiljer denna mot den gamla hemsidan?

Systemet för hantering av hemsidan är alltså helt utbytt. Som jag antytt ovan beror det på att vi vill ha ett marknadsledande, standardiserat system som också kommer att finnas i framtiden och har uppdateringar och bibehållen säkerhet 5-10-15 år framöver. Allt annat vore oansvarigt.

Den finns en del saker som bör nämnas som skiljer mot det gamla systemet

  • Inloggning och konton: vi har inte öppnat för att skapa egen inloggning eller eget konto, det är inte tillämpat i den nya plattformen och således inte relevant för närvarande.
  • Profiler – Det finns inga profilsidor kopplade till konton. Vi har ännu inte tagit ställning till hur vi kommer att hantera detta, antingen med konto + profil eller rena presentationssidor.
  • Vi hade ett Forum på den gamla sidan men det var endast för internt bruk och väldigt lite använt. Det är inte medtaget till den nya plattformen.
  • Länkar som går till specifika sidor i den gamla plattformen fungerar inte i den nya.
  • Ovanstående gäller även vår tidigare kalender, som skall ersättas med ny funktionalitet som kommer.

Teknisk information

Nåväl, hemsidan är alltså gjord i WordPress publiceringsverktyg ( PHP / MySQL ) med ett tema för layout från ThemeGrill . Vi använder oss också av Feedzy för att hämta och mata nyhetsflöden från vissa källor, samt Smash Baloon’s Facebook Feed för att mata inlägg från vår Facebook-sida.

Det är min förhoppning att dessa tillägg kommer att finnas tillgängliga och uppdaterade fortsättningsvis, kanske i fem år eller mer, men vem vet.

Vi har hemsidan i Sverige, använder ingen CDN, och den ligger hos Inleed, närmare bestämt ett Prime konto. Vi har testat hemsidan i samarbete med Intertech och funnit att den infriar rimligt ställda krav på prestanda och tillgänglighet, man måste komma ihåg att den laddar en hel del från externa källor även om det skall sparas för mellanlagring (cache).

För statistik har vi använt Matomo som alternativ till Google Analytics, men några SEO funktioner gör att vi trots allt måste ha en viss koppling till den sistnämnda så vi får se var vi landar.

Vill understryka att ingen personlig information på denna hemsida lagras utanför Sverige.

Layout

Hemsidan hämtar givetvis inspiration från Moderaternas grafiska format, och i vad mån det varit rimligt har vi använt oss av de element och färger som organisationen rekommenderar. Vi har valt en rektangulär visning med klart skilda delar och begränsad vertikal yta, ett konservativt tillvägagångssätt.

Eslövsmoderaterna har valt att avvika från Riksorganisationen vad gäller vissa detaljer i utformningen av vår hemsida och andra dokument. Teckensnitt för brödtext är Georgia, Garamond, Times New Roman eller annat liknande serif-snitt som kan finnas tillgängligt. Teckensnitt för rubriker är sans-serif, Verdana, Tahoma, Arial eller liknande (Google Fonts).

Bilder som används är egenproducerade, där så inte kunnat göras har vi i så stor utsträckning som möjligt använt fria alternativ, så kallat Open Source.

Föreningens namn skrivs ”Eslövsmoderaterna” i brödtext, men ”EslövsModeraterna” i rubrik.

Sidan är anpassad för mobilt bruk och skall fungera utan problem i de vanligaste moderna enhetstyperna som smarta telefoner, surfplattor med flera.

Sidan är utvecklad på PC i Windows och testad med webbläsare Firefox, Edge samt Chrome.

Rikard Malmborg, Webmaster