Regeringen föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer

Sedan 2010 bedöms terroristhotet i Sverige vara förhöjt. Sverige har redan omfattande lagar för att motverka terrorism. Nu tar den moderatledda regeringen ytterligare ett steg och föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer. Myndigheten för psykologiskt försvar har nyligen varnat för att Sverige kan betraktas som ett legitimt mål för terroraktioner. Likaså har under fler år […]

The post Regeringen föreslår kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer appeared first on Moderaterna.

Säkrare, grönare, friare – hundratals moderater utvecklar politiken

I valet 2022 gav väljarna Moderaterna mandat att få ordning på Sverige. Det är ett uppdrag som har rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026? […]

The post Säkrare, grönare, friare – hundratals moderater utvecklar politiken appeared first on Moderaterna.

Ett samlat grepp för att stärka judiskt liv i Sverige

I torsdags presenterade den moderatledda regeringen en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. Det handlar främst om utbildningsinsatser, att öka tryggheten för judar i Sverige och att uppmärksamma judisk kultur. Regeringen prioriterar arbetet mot antisemitism. Hotet kommer från fyra håll: högerextrema och nynazister, […]

The post Ett samlat grepp för att stärka judiskt liv i Sverige appeared first on Moderaterna.

Regeringens 100 första dagar: ny offensiv mot kriminalitet

Under 2022 avled 61 personer till följd av skjutningar. Mellan 2012 och 2020 ökade det dödliga skjutvapenvåldet med 182 procent. Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har mycket gjorts inom området, bland annat har utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen tillsatts. Idag lanseras en ny offensiv mot kriminalitet. Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har startat flera projektgrupper som […]

The post Regeringens 100 första dagar: ny offensiv mot kriminalitet appeared first on Moderaterna.

Regeringens första 100 dagar – vad har gjorts inom klimat…

Under det senaste året har Sveriges energiförsörjning och de rusande energipriserna varit i fokus. Den moderatledda regeringen har initierat en rad olika åtgärder för att stötta hushållen ekonomiskt under denna utmanande tid. För att komma tillrätta med Sveriges energiproblem krävs dock mycket mer än stöd till hushåll, hela det svenska elsystemet behöver utvecklas och byggas […]

The post Regeringens första 100 dagar – vad har gjorts inom klimat och energi? appeared first on Moderaterna.

De 100 första dagarna – vad har gjorts inom migration…

Regeringen kommer att genomföra ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Under de första 100 dagarna har regeringen bland annat beslut om uppdrag att utöka arbetet gällande återvändande, öka antalet inre utlänningskontroller och beslutat om en lägre nivå av kvotflyktingar. Fler åtgärder är på gång. Regeringen tar nu initiativ till en nationell informationskampanj som vänder sig till svenska […]

The post De 100 första dagarna – vad har gjorts inom migration och integration? appeared first on Moderaterna.

De 100 första dagarna – vad har gjorts för hushållens…

Den moderatledda regeringen prioriterar hushållens ekonomi och landets tillväxt mycket högt. Under hösten har beslut fattats om elstöd till hushållen, skatten på bränsle har sänkts och skatten för personer som är över 65 år och arbetar har sänkts. Regeringen har flera åtgärder på gång för att stötta hushållen och öka tillväxten. Under hösten har plånboksfrågor […]

The post De 100 första dagarna – vad har gjorts för hushållens ekonomi samt tillväxten? appeared first on Moderaterna.

De första 100 dagarna: Regeringens åtgärder för att förbättra skolan

Skolan är ett prioriterat område för den moderatledda regeringen. Under de första 100 dagarna har flera åtgärder inom skolområdet inletts. Det handlar bland annat om ökade resurser för att fler elever ska få tillgång till speciallärare, läromedel och lovskola. Det handlar också om åtgärder för att underlätta för fler akademiker att läsa till lärare. Fler […]

The post De första 100 dagarna: Regeringens åtgärder för att förbättra skolan appeared first on Moderaterna.

Regeringens första 100 dagar: Hälso-och sjukvård

Hälso- och sjukvården är ett prioriterat område för regeringen. Regeringen har genomfört flera åtgärder under sina första 100 dagar. Det handlar bland annat om att regeringen meddelat en satsning på att öka antalet vårdplatser i Sverige. Regeringen har också initierat en rad överenskommelser för att förbättra cancervården för barn och unga och motverka psykisk ohälsa […]

The post Regeringens första 100 dagar: Hälso-och sjukvård appeared first on Moderaterna.

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att förbereda leverans av Archer…

Regeringen presenterade idag ett stort stödpaket till Ukraina i tre delar. Paketet består dels av ett upphandlingssamarbete för försvarsmateriel, dels uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och dels det största paketet av avancerade vapen hittills. Innehållet består av bland annat granatgevär med ammunition, pansarskott, automatgevär och minröjningsutrustning stridsfordon 90 (CV 90) […]

The post Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att förbereda leverans av Archer till Ukraina appeared first on Moderaterna.

Regeringen föreslår att danstillståndet ska avskaffas

Det är föråldrat att staten ska godkänna om människor får dansa eller inte. Det är hög tid att tillståndskravet för danstillställningar tas bort. Regeringen tog därför idag beslut om en lagrådsremiss för att avskaffa danstillståndet. Det här är en efterlängtad frihetsreform.  Genom att kravet på danstillstånd nu tas bort minskar byråkrati och kostnader för företagare […]

The post Regeringen föreslår att danstillståndet ska avskaffas appeared first on Moderaterna.

Regeringen presenterar åtgärder för ny kärnkraft i Sverige

Idag skickas ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen, som begränsar antalet reaktorer i drift till tio stycken också tas bort. Under onsdagen presenterade statsminister Ulf Kristersson tillsammans med miljö- […]

The post Regeringen presenterar åtgärder för ny kärnkraft i Sverige appeared first on Moderaterna.

Justitieministern presenterade nya åtgärder mot den organiserade brottsligheten

Den våldsspiral som uppstod under jul-och nyårshelgerna, med flera skjutningar och sprängdåd på bara några dagar, är ett tydligt exempel på att vi behöver ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. I dag presenterade justitieminister Gunnar Strömmer (M) nya åtgärder mot den organiserade brottsligheten. Med anledning av den rådande utvecklingen kommer arbetet i rådet mot organiserad […]

The post Justitieministern presenterade nya åtgärder mot den organiserade brottsligheten appeared first on Moderaterna.

Regeringen går fram med ett nytt elstöd till hushåll i…

Elpriserna har under november och december varit mycket höga, särskilt i december då elpriserna i stora delar av Sverige var rekordhöga. Svenska Kraftnät får därför ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram utökat elstöd till hushåll i hela Sverige.  Det nya elstödet för november och december bör bygga på den tidigare modellen. På grund […]

The post Regeringen går fram med ett nytt elstöd till hushåll i hela Sverige appeared first on Moderaterna.

Statsminister Ulf Kristerssons jultal 2022: ”Vi kommer genomföra ett paradigmskifte…

I dag jultalade statsminister Ulf Kristersson från Harpsund. Kristersson talade om det allvarliga läget i Sverige. De kommande åren kan bli de tuffaste för landet sedan 90-talskrisen och finanskrisen. Regeringen kommer genomföra reformer för att stärka rättsstaten, den svenska och europeiska säkerheten, energisystemet och den svenska konkurrenskraften. Ulf Kristerssons talade om att Sverige går igenom […]

The post Statsminister Ulf Kristerssons jultal 2022: ”Vi kommer genomföra ett paradigmskifte i svensk politik” appeared first on Moderaterna.

Den moderatledda regeringen tillsätter utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen

Den organiserade brottsligheten hotar rättsstaten och i förlängningen demokratin.  Den moderatledda regeringen har fått ett tydligt mandat av väljarna att förändra kriminalpolitiken – det allvarliga läget kräver ett paradigmskifte. Regeringen påbörjar nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige ökar. År 2012 konstaterades 17 fall av dödsskjutningar i […]

The post Den moderatledda regeringen tillsätter utredningar om visitationszoner och anonyma vittnen appeared first on Moderaterna.

Rivstart: Ett råd mot organiserad brottslighet tillsätts i Justitiedepartementet

I dag meddelade justitieminister Gunnar Strömmer (M) att regeringen tillsätter ett råd mot organiserad brottslighet i Justitiedepartementet. Rådets arbete syftar till att de åtgärder som vidtas mot den organiserade brottsligheten ska vara träffsäkra, effektiva och göra praktisk nytta. ”Den organi­serade brotts­lig­heten är system­hotande och hotar att skada tilliten till rätts­staten. Det nya rådet mot organi­serad […]

The post Rivstart: Ett råd mot organiserad brottslighet tillsätts i Justitiedepartementet appeared first on Moderaterna.

Regeringen kommer inrätta en utbetalningsmyndighet för att bekämpa bidragsfusket

Varje år betalas 18 miljarder kronor ut i felaktiga bidrag till privatpersoner. Regeringen kommer därför inrätta en särskild myndighet som får i uppdrag att förhindra, förebygga och upptäcka bidragsfusk. Statskontoret får också i uppdrag att följa upp att statens utbetalningar till organisationer och företag används på rätt sätt. Bidragsfusk och bidragsbrottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. […]

The post Regeringen kommer inrätta en utbetalningsmyndighet för att bekämpa bidragsfusket appeared first on Moderaterna.

Ett grönare, säkrare och friare Europa

Den moderatledda regeringen kommer att prioritera stödet till Ukraina och den gröna omställningen när Sverige tar över som ordförandeland i EU den 1 januari. En ansvarsfylld och svår uppgift ligger framför oss – att hålla samman EU i en tid präglad av krig och kris, skriver statminister Ulf Kristersson (M) och EU-minister Jessika Roswall (M) […]

The post Ett grönare, säkrare och friare Europa appeared first on Moderaterna.