Moderaterna presenterar kandidater inför Europaparlamentsvalet 2024

Moderaterna presenterar nu sina kandidater till Europaparlamentsvalet 2024. På första plats föreslår nomineringskommittén ett omval av Moderaternas sittande parlamentsledamot Tomas Tobé. Med drygt ett år kvar till Europaparlamentsvalet presenterar nu Moderaternas nomineringskommitté sitt förslag till valsedel. Nomineringskommittén har under flera månader samlat in nomineringar, hållit intervjuer och nu lagt fram sitt förslag till Europaparlamentsvalet 2024, […]

The post Moderaterna presenterar kandidater inför Europaparlamentsvalet 2024 appeared first on Moderaterna.

Regeringen godkänner två vindkraftsparker

Den moderatledda regeringen åtgärdar nu det den tidigare regeringen ställt till. Regeringen tar ansvar för utveckling av den svenska energipolitiken och tar nya steg mot att göra svensk energiproduktion fossilfri. Igår godkände regeringen de två vindkraftparkerna Kattegatt Syd och Galene. Tillsammans väntas dessa båda parker producera 6,5 TWh, vilket motsvarar en kärnreaktor. Kattegatt Syd byggs […]

The post Regeringen godkänner två vindkraftsparker appeared first on Moderaterna.

Moderaterna tillsätter arbetsgrupp för att ta fram ett nytt handlingsprogram

Till arbetsstämman 2025 ska ett nytt handlingsprogram tas fram. Handlingsprogrammet kommer att spänna över tio politikområden och lägga grunden för den moderata politiken på 2030-talet. Programmet kommer både att bidra till valmanifestet 2026 och ge den moderata politiken en riktning för kommande mandatperioder. Arbetet leds av en styrgrupp som består av följande: Karin Enström, ordförande […]

The post Moderaterna tillsätter arbetsgrupp för att ta fram ett nytt handlingsprogram appeared first on Moderaterna.

Regeringen föreslår ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

I dag skickar regeringen ett förslag om höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare på remiss. Det innebär att den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige behöver ha en lön som uppgår till minst 26 560 kronor i månaden. Riksdagen röstade i höstas ja till propositionen Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. En följd av propositionen var att regeringen skulle återkomma […]

The post Regeringen föreslår ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare appeared first on Moderaterna.

Vårbudgeten 2023: Den moderatledda regeringen tar ansvar för att sätta…

I dag presenterade finansminister, Elisabeth Svantesson (M), den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Det är en budget som läggs fram i ett svårt ekonomiskt läge med rekordhög inflation och lågkonjunktur samtidigt. Budgeten innehåller satsningar för att möta de samhällsproblem som Sverige står inför. Sverige har inte stått inför liknande situation på flera decennier och inflationen i […]

The post Vårbudgeten 2023: Den moderatledda regeringen tar ansvar för att sätta Sverige på rätt kurs appeared first on Moderaterna.

Den moderatledda regeringen presenterar satsning på fler familjehemsplatser

I dag råder det brist på platser i familjehem, behandlingshem och särskilda ungdomshem (SiS-boenden).  Det försvårar samhällets möjligheter att arbeta förebyggande mot brott och ge unga det skydd och stöd de behöver. Därför presenterade regeringen idag en satsning för fler platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den grova kriminaliteten kryper sig ner i åldrarna. Barn […]

The post Den moderatledda regeringen presenterar satsning på fler familjehemsplatser appeared first on Moderaterna.

Moderatledda regeringen föreslår större möjligheter till hemliga tvångsmedel

Det är dags att vända den brottsutvecklingen och den våldsspiral vi sett i Sverige under de senaste åren. Den moderatledda regeringen föreslår nu att brottsbekämpande myndigheter ska få större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel, exempelvis hemlig avlyssning för att förhindra och utreda allvarliga brott.  De skjutningar och sprängningar vi sett under den senaste tiden har […]

The post Moderatledda regeringen föreslår större möjligheter till hemliga tvångsmedel appeared first on Moderaterna.

Moderaterna Stockholms stad och län söker organisationschef till förbundskansliet

Moderaterna i Stockholms stad och län söker en organisationschef för att leda en av två avdelningar på förbundskansliet. Förbundskansliet består av två förbund samlade i ett kansli, vilket är den största regionala organisationen inom Moderaterna med mer än en fjärdedel av partiets medlemmar. Våra förbund utgörs av 26 kommuner och Region Stockholm. Rollen som organisationschef […]

The post Moderaterna Stockholms stad och län söker organisationschef till förbundskansliet appeared first on Moderaterna.

Europaparlamentariker Arba Kokalari söker praktikant höstterminen 2023

Vi söker en praktikant till Arba Kokalaris kontor i Europaparlamentet i Bryssel som vill vara med och göra skillnad och driva moderat politik under höstterminen 2023. I Europaparlamentet arbetar Arba för att fördjupa den digitala inre marknaden, främja ökad handel och en cirkulär ekonomi, bekämpa våld mot kvinnor samt slå vakt om demokrati och mänskliga […]

The post Europaparlamentariker Arba Kokalari söker praktikant höstterminen 2023 appeared first on Moderaterna.

Europaparlamentariker Jörgen Warborn söker praktikant höstterminen 2023

Vi söker en praktikant som vill vara med och göra skillnad och driva moderat politik tillsammans med Jörgen Warborns kontor i Europaparlamentet i Bryssel under höstterminen 2023. Jörgen är ordinarie ledamot i handelsutskottet, där han arbetar för mer frihandel, mindre protektionism och för bättre förutsättningar för svenska och europeiska företag. Som ersättare i transportutskottet arbetar […]

The post Europaparlamentariker Jörgen Warborn söker praktikant höstterminen 2023 appeared first on Moderaterna.

Europaparlamentariker Jessica Polfjärd söker praktikant höstterminen 2023

Vi söker en praktikant som vill vara med och göra skillnad tillsammans med Jessica och hennes kontor i Europaparlamentet i Bryssel under höstterminen 2023. Jessica är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och ersättare i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Vi söker därför en person som […]

The post Europaparlamentariker Jessica Polfjärd söker praktikant höstterminen 2023 appeared first on Moderaterna.

Den moderatledda regeringen ger uppdrag om folkräkning till Skatteverket

Idag, torsdagen den 30 mars, gav den moderatledda regeringen uppdraget att ta fram metoder att genomföra en så kallad folkräkning till Skatteverket. Skatteverket ska presentera metoder och föreslå eventuella förändringar i lag senast i september 2023 och börja gälla från årsskiftet 2023/2024. Varför behövs en folkräkning? Uppgifterna i folkbokföringen ska vara korrekta och överensstämma med […]

The post Den moderatledda regeringen ger uppdrag om folkräkning till Skatteverket appeared first on Moderaterna.

Den moderatledda regeringen utreder språkkrav för anställda i äldreomsorgen

Som ett led i Tidöavtalet tillsätter nu den moderatledda regeringen en utredning som ska analysera och ta ställning till vilka kunskaper i svenska som är lämpliga för undersköterskor, vårdbiträden och andra yrkesgrupper som arbetar inom äldreomsorgen. Det presenterade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) på en pressträff under onsdagen. Goda språkkunskaper i svenska är en […]

The post Den moderatledda regeringen utreder språkkrav för anställda i äldreomsorgen appeared first on Moderaterna.

Regeringen vill införa ett krav på att den som tar…

Den moderatledda regeringen kommer att återupprätta arbetslinjen. En viktig del i detta är att bryta bidragsberoendet. Den som har arbetsförmåga ska arbeta. Därför ger regeringen en utredning i uppdrag att lämna förslag på hur den som tar emot försörjningsstöd ska kunna delta i aktiviteter på heltid. Utanförskapet i Sverige har växt under lång tid. Allt […]

The post Regeringen vill införa ett krav på att den som tar emot bidrag deltar i sysselsättning på heltid appeared first on Moderaterna.

Ulf Kristerssons tal på Moderaternas Sverigemöte 2023

I dag talade Ulf Kristersson på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad. Kristersson beskrev reformerna som den moderatledda regeringen kommer att genomföra för att Sverige ska bli säkrare, grönare och friare. Det är den mest ambitiösa reformagendan sedan arbetslinjen år 2006 och reformerna efter 90-talskrisen.

The post Ulf Kristerssons tal på Moderaternas Sverigemöte 2023 appeared first on Moderaterna.

Den moderatledda regeringen presenterar förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer

De stigande priserna i samhället har gjort att många hushåll har det tufft att få ekonomin att gå ihop. Barnfamiljer med låg inkomst och små marginaler är en särskilt utsatt grupp. Dessa barnfamiljer behöver därför stöd för att klara sina boendekostnader. Regeringen förlänger därför det tillfälliga tilläggsbidraget till bostadsbidraget och kommer att höja bidraget från […]

The post Den moderatledda regeringen presenterar förstärkt bostadsbidrag till barnfamiljer appeared first on Moderaterna.

I dag röstar en majoritet i riksdagen ja till Natopropositionen

I dag tar riksdagen beslut om en Nato­proposition som innehåller nödvändiga lagändringar för att Sverige ska kunna gå med i Nato. Det är en historisk milstolpe i Sveriges nya försvars- och säkerhets­politik. Nu kommer Sverige att vara redo att gå med i Nato, den organisation som är den yttersta garanten för Europas säkerhet sedan bildandet 1949. Det skriver Pål Jonson (M) […]

The post I dag röstar en majoritet i riksdagen ja till Natopropositionen appeared first on Moderaterna.

Moderaternas eftervalsanalys 2022

I dag presenterades Moderaternas eftervalsanalys för 2022.  Moderaterna lyckades med partiets viktigaste mål för valet 2022 – att samla en majoritet för en ny regering. Maktskiftet är inte en slump. Moderaternas mål var att bilda regering, inte att maximera Moderaternas väljarstöd. Medvetna strategiska val för att nå det målet har under mandatperioden och valrörelsen bidragit till valsegern. […]

The post Moderaternas eftervalsanalys 2022 appeared first on Moderaterna.

Åtgärder för en mer jämställd hälso- och sjukvård för flickor…

Allt för länge har kvinnors hälsa åsidosatts. Återkommande undersökningar visar att kvinnor genomgående upplever sämre hälsa än män. I dag presenterade den moderatledda regeringen tre åtgärder som syftar till att göra hälso- och sjukvården mer jämställd för flickor och kvinnor. Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för att erbjuda kvinnor och män en god […]

The post Åtgärder för en mer jämställd hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor appeared first on Moderaterna.

Sverige skickar stridsvagnar och luftvärnssystem till Ukraina

På årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina presenterade statsminister, Ulf Kristersson (M), och försvarsminister Pål Jonson (M), ett nytt militärt stödpaket till Ukraina. Det är ett omfattande stödpaket med tunga vapen, bland annat luftvärnssystemet HAWK. Sverige kommer också bidra med upp till tio stridsvagnar, av modell Leopard 2, till Ukraina. Det är i dag ett […]

The post Sverige skickar stridsvagnar och luftvärnssystem till Ukraina appeared first on Moderaterna.