Styrelsen för Eslövs Moderata Partiförening

Kontaktinformation

E-post : Kontaktformulär

Facebook https://www.facebook.com/eslovsmoderaterna/

Ledamöter

Styrelsen-2022
Från vänster: Jörgen Andersson, Bengt Andersson, Tony Ekblad, Catharina Malmborg,
Håkan Elleström, Rikard Malmborg, Jonas Carlqvist, Peter Sjögren
.

Ordförande: Catharina Malmborg

vice Ordförande: Tony Ekblad

Kassör: Bengt Andersson

Ledamot & Systemansvarig: Rikard Malmborg

Ledamot & Medlemsansvarig: Peter Sjögren

Ledamot: Jörgen Andersson

Ledamot: Håkan Elleström

Ledamot: Jonas Carlqvist

Adjungerad för Moderata Seniorer: Claus-Göran Wodlin

Adjungerad för Moderata Kvinnor: Christine Melinder

Adjungerad för MUF: Veronica Malmborg

Denna information senast uppdaterad i juli 2022