Laglighetsprövning pausar krav på vaccinationsbevis

Det har inlämnats ett föreläggande om så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen kring huruvida Eslövs kommun har rätt att införa krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och praktiktjänstgöring inom Vård och Omsorg. Därför pausas nu kravet.
I avvaktan på att förvaltningsrätten prövar ärendet väljer Eslövs kommun att pausa beslutet om att införa krav på vaccinationsbevis vid nyanställning och praktiktjänstgöring inom Vård och Omsorg.

Detta innebär i praktiken att Eslövs kommun – tills frågan är prövad – inte kommer att kräva eller kontrollera vaccinationsbevis vid nyanställning och praktiktjänstgöring. Därmed går vi tillbaka till samma hantering som innan beslutet fattades av kommunstyrelsen.

Denna sida Laglighetsprövning pausar krav på vaccinationsbevis publicerades först på Eslövs kommun.

Här är årets vinnare av priser och stipendier inom kultur…

Efter två år av pandemi och restriktioner kunde årets prisgala åter hållas inför publik i Medborgarhuset. Åtta olika priser och utmärkelser delades ut under galakvällen den 17 februari.

Alla pristagarna på scenen i Medborgarhuset under prisgalan.

– Det är oerhört roligt att kunna hylla våra fantastiska pristagare och genomföra prisgalan med publik under festliga omständigheter igen, säger Marcus Kulle, förvaltningschef för Kultur och Fritid

De åtta pristagarna har under året varit betydelsefulla för kulturen, föreningslivet eller fritiden i kommunen. Vinnarna hyllades och priserna delades ut av Christine Melinder, ordförande, och Kire Gelevski 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden med hjälp av kvällens konferencier Martina Haag.

Vinnarna utses av kultur- och fritidsnämnden bland de kandidater som nomineras av medborgarna.

Mellan prisutdelningarna underhöll bandet Baltazaar med låtar ur Peps Perssons repertoar. Under Prisgalan delades även årets miljöpris ut.

En av pristagarna, Truls Möregårdh kunde inte närvara och kommer att få sitt pris vid ett senare tillfälle.

Redan nu kan du ansöka och nominera till nästa års priser och stipendier

Alla vinnarna och juryns motiveringar

Ungdomsledarpriset 2022

Magnus Holmqvist

Magnus är en driven och engagerad ledare som utvecklar talanger i Eslövs BK:s framgångsrika U19-lag, och stöttar i träningen av 05:laget. Han är värderingsstyrd och jobbar för allas lika värde. Ödmjuk, professionell och respektfull mot spelare, domare och motståndare.

Kulturstipendium 2022

Dalia el Hissi

Dalia är en ambitiös och ödmjuk tjej som är mycket engagerad i sin sång – just nu mycket pop, soul och R&B. Med musikalisk utstrålning och en vacker röst har hon sjungit på kulturskolan och gjort uppträdanden i Eslövs kyrkor, skolor, medborgarhus och bowlinghall.

Med utrustning och coachning har hon en ambition att utveckla sin sång och ta sitt intresse vidare.

Idrottsstipendiet 2022

Alvin Kjellin

Alvin är en lovande hinderbanelöpare som satsar mot eliten inom sin gren OCR (Obstacle Course Racing). Han har tagit medaljer i både riksmästerskap och EM för pojkar 12-15 år. Han är en kämpe som inte ger upp trots ett medfött hjärtfel. 2022 kommer Alvin att tävla för Eslövs idrottsförening.

Årets eldsjäl 2022

Annette Losell

Annette lägger ner sin själ i arbetet och eleverna i sin dansstudio Attitude 69, och efter 30 år brinner hon fortfarande lika mycket. Hon lyckas skapa en känsla av frizon, där alla har rätt att vara den de vill, och där alla behandlas lika. Kärlek, glädje och gemenskap är nyckelord i hennes arbete.

Jämställdhetspriset 2022

Rädda Barnen

Rädda Barnen driver Pippi-projektet i Eslöv med syfte att hitta vägar till fritidsaktiviteter för flickor med utländsk bakgrund, en grupp som är starkt underrepresenterad i fritidslivet. Gymnasietjejer har utbildats till att vara ledare och hålla aktiviteter för de yngre tjejerna, som bland annat har fått prova på basket, inlines, dans och besökt olika föreningar. En både uppskattad och viktig insats!

Kulturpriset 2022

Billinge byalag

Med många olika aktiviteter verkar Billinge byalag för att skapa gemenskap i byn. Föreningen är engagerad i hela bygden, bjuder in alla och lyssnar till medlemmarnas önskemål. De lockar folk till allt från julmarknad och loppmarknad, till konserter och barnaktiviteter. En samlande kraft!

Stehags Intresse- och Försköningsförening

Föreningen arrangerar Stehagsdagen, där de uppmärksammar såväl det lokala kulturlivet som näringsidkare och föreningar i trakten, med fokus på det lokala och närproducerade. Årets satsning på extra mycket kultur, och för alla åldrar, samlade mycket folk i en härlig byfest.

Denna sida Här är årets vinnare av priser och stipendier inom kultur och idrott publicerades först på Eslövs kommun.

Nytt demensboende med upp till 120 platser byggs i Eslöv

Eslöv kommun planerar att bygga ett nytt demensboende med upp till 120 platser. Anledningen är att allt fler blir äldre i samhället, vilket ställer ökade krav på vård.
– Vi ser att vi behöver öka antalet platser inom demensvården de kommande åren. Det här blir ett stort boende med möjlighet till att ha dagverksamhet, avlastningsplatser och lokaler för aktiviteter, berättar Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

80 platser till 2017

I ett första skede ska ett boende med 80 platser byggas vilket ska vara färdigt till 2027. Det ska därefter finnas möjlighet att öka med ytterligare 40 platser till 2035.

Detta ingår i det inriktningsbeslut som vård- och omsorgsnämnden fattat efter att ha undersökt olika alternativ.

Ett nytt och modernt boende kan även vid behov fungera som evakueringsboende exempelvis då andra boenden, som börjar få några år på nacken, genomgår renoveringar.

Ny stor arbetsplats

Demensboendet blir även en ny och stor arbetsplats i Eslöv. Med 80 platser beräknas de årliga personalkostnaderna hamna runt 60 miljoner kronor.

Var demensboendet ska byggas är ännu inte klart.

– Om vi ska vara färdiga till 2027 så är det en fördel om vi hittar en tomt som redan omfattas av en detaljplan, som alltså styr vad som får byggas på marken, säger Tony Hansson.

Denna sida Nytt demensboende med upp till 120 platser byggs i Eslöv publicerades först på Eslövs kommun.

Grattis till årets miljöpristagare

Eslövs miljöpris 2021 delas mellan Britta Levin, Hultseröds trädgårdar, och Olof Bauer, Holmby. De uppmärksammas för sina arbeten med att gynna pollinatörer, som bin och fjärilar, och den biologiska mångfalden.

Miljöpriset till Britta Levin och Olof Bauer delades ut på årets prisgala i Medborgarhuset.

Miljöpriset delas årligen gemensamt ut av Eslövs kommun, Skånska Dagbladet och Kraftringen. Privatpersoner, företag, organisationer och föreningar kan nomineras.

Årets pristagare gynnar pollinatörer

Den gemensamma nämnaren för årets pristagare är att de på olika sätt bidrar till att gynna den biologiska mångfalden. Deras olika insatser gynnar de viktiga pollinatörerna som är en förutsättning för vår livsmedelsproduktion.

Årets pristagare är Britta Levin som driver Hultseröds trädgårdar och Olof Bauer som har en grustäckt i Holmby.

Britta Levin prisas för sin blomsterodling

Britta Levin odlar snittblommor och gör buketter och blomsterarrangemang i Norra Hultseröd i Billinge. Genom att odla snittblommor lokalt gynnas pollinatörer, fjärilar och småfåglar.

Britta Levin visar på ett föredömligt sätt att det går att driva företag tillsammans med naturen. I hennes ekologiska blomsterträdgård på Hultseröds Trädgårdar skapar hon trivsel för många, såväl människor som pollinatörer, fjärilar, småfåglar och mikroorganismer trivs i, under och runt omkring odlingsbäddarna. De frön Britta Levin sår i människors medvetande och de naturvärden hon skapar i sin verksamhet gynnar inte bara oss som lever här och nu, även kommande generationer kommer att kunna skörda nytta av dem.

Olof Bauer delar priset

Efter att ha avslutat sin verksamhet med grustäkt i Holmby upplät Olof Bauer mark för att genomföra åtgärder som gynnar vilda bin. I dag är området en av kommunens viktigaste platser för vildbin med 45 noterade arter varav flera är hotade. Sandbackarna har även blivit boplatser åt backsvalor.

Efter avslutad täktverksamhet på sin fastighet i Holmby har Olof Bauer upplåtit mark för åtgärder som gynnar vilda bin. Även backsvalor hittar numer boplatser i de sandiga markerna.
Åtgärderna i den gamla grustäkten har bidragit till att gynna den biologiska mångfalden i Eslövs kommun. Det gynnar i sin tur inte bara oss som lever här och nu, även kommande generationer kommer att få nytta av de ekosystemtjänster som Olof Bauers skapar förutsättningar för idag.

Eslövs miljöpris delas ut varje år

Denna sida Grattis till årets miljöpristagare publicerades först på Eslövs kommun.

Eslöv får trygghetsboende med 23 lägenheter

Vård- och omsorgsboendet Vårlöken i Eslöv byggs om och blir delvis ett biståndsbedömt trygghetsboende med 23 lägenheter. Tanken är att erbjuda ett tryggt boende för äldre som känner sig ensamma och otrygga.
Lägenheterna har två rum och ett riktigt kök, men även en gemensamhetslokal där de boende kan umgås och äta måltider ihop.

– Vi vill komma åt den otrygghet och ensamhet som många äldre känner i sina hem. Biståndsbedömda trygghetsboenden är ett ganska nytt koncept, säger Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Fördelas av biståndshandläggare

Vem som får möjlighet att flytta in bedöms av en biståndshandläggare utifrån ett regelverk som just nu ses över. Målgruppen är personer som känner sig ensamma och otrygga i sina hem, men inte är så sjuka att de behöver bo på ett vård- och omsorgsboende. .

De boende som har behov av hjälp och stöd får det genom hemtjänsten. Åldersgränsen kommer troligen att ligga på 75 år.

Ansökan öppnar inom några veckor

Inflyttningen väntas börja i juli och Tony Hansson tror att det är ett stort sug efter den här typen av boende.

Vad hyran hamnar på är inte bestämt ännu, men ansökan öppnar inom några veckor. Den som är intresserad av en lägenhet i det nya boendet kommer att kunna söka genom en e-tjänst på kommunens hemsida.

Denna sida Eslöv får trygghetsboende med 23 lägenheter publicerades först på Eslövs kommun.

Förtydligande om fiber/bredband i Eslövs kommun

Med anledning av att kommunen får många frågor om fiber vill vi här ge en kort bild av hur läget ser ut i februari 2022.

Utbyggnaden av fiber, eller bredband som man också säger, går framåt i kommunen. Vid årsskiftet var 85 procent av kommunens hushåll anslutna.

Eftersom Eslövs kommun inte har ett eget stadsnät har kommunen upplåtit åt det delägda Kraftringen och marknadens aktörer att genomföra utbyggnaden. Det är dessa aktörer som sluter markavtal med fastighetsägare för att få gräva på deras marker, lägga ner fiberkablar och erbjuda fiberanslutning till fastighetsägare.

Främja utbyggnad

Kommunens uppgift är bland annat att främja bredbandsutbyggnaden och värna om konkurrens när marknadens aktörer agerar på bredbandsområdet. Kommunen har en positiv inställning till denna viktiga infrastruktur och upplåter också sin mark till fibernerläggning när så är möjligt.

Kommunen är neutral till de olika aktörerna på marknaden och får inte gynna en aktör framför andra. Att en aktör får bredbandsstöd av Post- och Telestyrelsen, PTS, innebär inte att kommunen ska stå bakom den aktören om det finns fler aktörer inom området.

Två aktörer

I ett av de senaste områdena för fiberutbyggnad, i området som kallas Eslöv–Kastberga, är det nu två aktörer som erbjuder fiber, IP Only och Open Infra. Bredbandstöd från PTS har gått till Open Infra, men IP Only har också valt att erbjuda fiber i området. Eslövs kommun ställer sig helt neutral till de båda aktörerna och förordar ingen framför den andra.

Markägarens roll

Privata fastighetsägare kan alltså få erbjudande från mer än en aktör avseende fiberutbyggnad och väljer själv till vem och hur de vill upplåta sin mark för fiberutbyggnad. Det är markägaren som väljer vilken aktör som den vill ingå avtal med eller inte alls. Ingen får utöva påtryckningar på markägaren att välja ett enskilt alternativ framför något annat.

Avtal om fiberutbyggnad kan vara något som man kan behöva juridisk hjälp med, då det påverkar rådigheten över fastigheten. Denna rådgivning kan inte kommunen hjälpa till med.

Vill du veta mer?

Läs mer på PTS hemsida Bredbandsutbyggnad | PTS

Läs mer om bredband i Eslövs kommun Bredbands­utbyggnad – Eslövs kommun (eslov.se)

Denna sida Förtydligande om fiber/bredband i Eslövs kommun publicerades först på Eslövs kommun.

Dags att söka bidrag ur stiftelser och fonder

Nu är ansökningstiden inne för att söka bidrag från några av de fonder och stiftelser som Eslövs kommun hanterar.
Kommunen har flera fonder och stiftelser som du som bor i Eslövs kommun kan söka bidrag ur.

Tänk på att läsa om vilka kriterier som måste uppfyllas för den fond eller stiftelse du ska söka bidrag ur.

Fonder och stiftelser du kan söka bidrag ur senast den 15 april:

Carl och Mathilda Engströms stiftelse
Stiftelsens verksamhet riktar sig till äldre personer som har behov av att sänka sina boendekostnader. För att söka ska du vara 65 år eller äldre och vara folkbokförd i Eslövs kommun.
Ove och Dagny Steinwalds Handikappfond 
Fonden är till för handikappade människor inom Eslövs kommun. De kan ansöka om bidrag till tekniska hjälpmedel, rehabiliteringskurser, utbildning och motsvarande för att underlätta den dagliga tillvaron.
Social samlingsstiftelse för Eslövs kommun
I första hand till för att hjälpa och stödja behövande barn och ungdomar, äldre och handikappade.
Eslövs kommuns samlingsstiftelse för trivsel och trevnad
Stiftelsens avkastning ska användas till trivsel och trevnad för pensionärer bosatta inom Eslövs kommun.
Stiftelse Johnsons Minne
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdomars levnadsförhållanden samt främja barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar och enskilda med speciell inriktning på barn och ungdom med behov av särskild omsorg.

Denna sida Dags att söka bidrag ur stiftelser och fonder publicerades först på Eslövs kommun.

Dialogportalen ger alla chans att tycka till om Husarängen

En helt ny digital dialogportal ger alla möjlighet att tycka till och komma med egna förslag och idéer kring projekt och verksamhet som Eslövs kommun planerar att genomföra. Först ut är en dialog kring det stora projekt som ska förvandla Husarängenområdet och Karlsrobadet till en plats för motion och rekreation för alla åldrar.
– Med dialogportalen vidgas demokratin och våra invånare ges möjlighet till större inflytande på kommunens arbete. Vi hoppas få in intressanta synpunkter som är värdefulla när vi som är folkvalda ska fatta beslut i frågor som berör många människor, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Dialog med invånarna

Dialogportalen är en webbplats där kommunen för dialoger och publicerar nyheter och information kring utvecklingsprojekt. Den är ett komplement till övriga sätt som kommunen för dialog med invånarna.

– Förhoppningen är att efter hand utveckla och koppla på fler funktioner. Möjlighet finns att i en förlängning låta medborgarna själva initiera ärenden via dialogportalen, säger kommunikationsstrateg Henrik Pässler.

Husarängen först ut

I dag finns en annan tjänst i kommunen där invånare via så kallade e-förslag kan lägga upp egna ärenden. Om minst 50 personer röstar på förslaget så tas det upp den nämnd som är närmast berörd. Det kan bli så att e-förslagen integreras i dialogportalen.

I nuläget är det just projektet kring Husarängen och Karlsrobadet som är öppet i dialogportalen.

Till och med den 3 mars kan alla som vill lägga upp egna förslag om hur man vill att området ska utvecklas. I nuläget har över 30 förslag kommit in från invånare, de flesta av dem innehåller dessutom flera idéer.

Allt från hundrastplats och grillplatser till utegym och padelbanor föreslås.

Lämna ditt förslag senast 3 mars

Förutom att lämna egna förslag kan man stödja eller instämma i ett förslag som någon annan lämnar. Det går också bra att följa och få aviseringar antingen när något händer kring ett speciellt förslag eller kring hela projektet.

– Det är väldigt roligt att så många redan utnyttjar dialogportalen. Det finns tid att komma med många fler idéer. Bara de kommer in före den 3 mars. Det bästa är att lägga flera olika inlägg istället för att baka ihop sina idéer i ett. Det gör det lättare för andra att stödja olika delar, säger Henrik Pässler.

Det finns ingen begränsning i antalet förslag varje person kan lämna eller hur många inlägg var och en kan välja att stödja.

Förutom via dialogportalen finns det andra möjligheter att delta i dialogen kring Husarängen och Karlsrobadet.

Träffa projektgruppen 1 mars

Under februari månad bjuder projektgruppen in till en rad fysiska träffar med olika föreningar och grupper.

Bland annat bjuds skolorna in att komma med synpunkter, liksom ungdomarna på fritidsgården Gasverket, de äldre är välkomna på en dialogträff på Eslövs Bostads AB;s trygghetsboende, SFI-elever och medlemmarna i funktionshinderrådet är andra fokusgrupper. Alla berörda föreningar bjuds in till en träff.

Projektgruppen finns också tillgänglig för dig som vill diskutera och ställa frågor den 1 mars kl 17–18.30 på Eslövs Bowling. Det är bara att titta in om du vill veta mer om projektet eller lämna förslag.

Resultatet sammanställs och kommunfullmäktige beslutar

När alla som vill har fått lämna sina förslag och synpunkter kommer projektgruppen att sammanställa resultatet och presentera för kultur- och fritidsnämnden. Det slutliga förslaget ska sedan beslutas i kommunfullmäktige.

Därefter är det dags att gå vidare och förverkliga Husarängen och Karlsrobadet som ett område för lek, motion och rekreation i Eslövs tätort.

Läs mer om projektet Husarängen på eslov.se

Lämna egna och läs andras förslag om Husarängen

Läs mer om hur Eslövs kommun arbetar med medborgardialog

Rutin för medborgardialog i Eslövs kommun

Denna sida Dialogportalen ger alla chans att tycka till om Husarängen publicerades först på Eslövs kommun.

Kommunen äger nu Gyaskogen

Nu är det klart. Köpekontraktet är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson och kommundirektör Eva Hallberg. Därmed är en betydligt större del av Gyaskogen i Stehag i kommunens ägo.
– Det känns mycket bra att vi nu har säkrat det fina naturområdet som en plats där många kan koppla av och motionera under lång tid framöver, säger Johan Andersson.

Promenader och motion

Den del av Gyaskogen som kommunen nu köpt av en privat markägare för 14,3 miljoner kronor, är 55 hektar stor. Den består av både löv- och barrskog och där finns bland annat promenadstigar och motionsslingor.

Läget invid Stehags samhälle med järnvägsstation och busshållplatser, gör naturområdet tillgängligt för många.

Tillgängligt för alla

– Det är lätt att ta sig dit med kollektivtrafiken för alla som vill ut i naturen och njuta eller motionera. Gyaskogen är ett mycket viktigt område både för Stehagsborna och alla invånare i vår kommun, säger Eva Hallberg.

Kommunen köper Gyaskogen och säkrar natur- och rekreationsområde

Denna sida Kommunen äger nu Gyaskogen publicerades först på Eslövs kommun.

Första artisterna klara för Eslövsfesten i sommar

De första artisterna är nu klara och planeringen är i full gång för sommarens stora fest i Eslövs centrum den 18–19 juni.

Tiomannabandet Hoffmaestro är en av huvudakterna under Eslövsfesten den 18–19 juni. Foto: EA Czyz

–  Alla som bor i vår kommun är extra välkomna till Eslövsfesten. Vi bjuder på underhållning och aktiviteter för alla åldrar. Nu när vi äntligen kan umgås igen har vi mycket att fira, säger Marcus Kulle, förvaltningschef för Kultur och Fritid.

Konserter och aktiviteter utlovas

Eslövsfesten firas i centrum som genomgått en total förändring. Ombyggnaden av Stora torg och centrum pågick i 1,5 år och var helt klar inför förra sommaren. Några större festligheter i samband med invigningen kunde det inte bli då med tanke på coronapandemin.

Helgen den 18-19 juni blir det konserter, uppträdanden och aktiviteter.

– Lördagens program riktar vi främst till ungdomar och vuxna. Söndagen planerar vi en barn- och familjedag med extra allt, säger projektledaren Lotta Pettersson.

Rikskända artister och lokala förmågor

Programmet blir en blandning av rikskända artister och lokala förmågor.

Scenen på Stora torg kommer bland annat att intas av tiomannabandet  Hoffmaestro  från Stockholm som spelar en blandning av ska, reggae, electronica, och country.

– Vi hoppas att de ska få hela torget att lyfta med sin enorma spelglädje och oslagbara energi på scenen, säger Lotta Pettersson.

En fest för alla

Planeringen för festen är i full gång och fler detaljer, fler artister och många kringaktiviteter kommer att presenteras efter hand.

– Vi vill skapa en fest för alla, oavsett bakgrund och ålder och oavsett om man kommer från stan eller byarna. Alla ska känna sig välkomna, säger Lotta Pettersson.

Eslövsfestens projektgrupp. Från vänster Johanna Kulle, Rebecca Stewart, Lotta Pettersson, Korab Ferizi.

Denna sida Första artisterna klara för Eslövsfesten i sommar publicerades först på Eslövs kommun.

20 nya villatomter på Långåkra i Eslövs tätort

Ett nytt bostadsområde växer fram i Eslöv. I mars släpps 20 villatomter i det nya området Långåkra, som ligger ca. två kilometer väster om Eslövs centrum. De nya tomterna är den första etappen i ett större projekt.

Det nya villaområdet ska växa fram på det ljusa området norr om de befintlig husen.

– Efterfrågan är stor på attraktiva villatomter i hela vår kommun. Därför är det glädjande att vi inom kort kan erbjuda ett nytt område för bostäder i tätorten, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Intresseanmälan öppnar i mars

I mitten av mars öppnar intresseanmälan för tomterna i Långåkra. Området ligger i västra delen av tätorten, längs med Lantmannagatan, på motsatt sida från Bäckdala.

Detta är första gången på flera år som nya villatomter släpps i Eslövs tätort.

– Det är väldigt spännande och positivt för Eslöv. Vi ser verkligen fram emot att projektet nu startar, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande.

Byggstart 2023

Tomterna kommer att erbjudas till dem som står i den kommunala tomtkön. De som anmäler intresse och har längst kötid erbjuds att boka en av tomterna. I dagsläget står drygt 380 personer i kön.

Byggstart väntas bli i början av 2023. Men redan nu inleds arbetet med att bygga gator i området. Det ska även byggas en lekplats och ett grönstråk med gång- och cykelvägar som sträcker sig runt området.

Fler tomter inom några år

Priserna för tomterna ligger mellan 790 000 kronor och knappt 940 000 kronor, exklusive kostnader för bland annat VA-anslutning, el och fiber. Även avgifter för bygglov tillkommer.

En extern värderingsbyrå har hjälpt till att sätta tomtpriserna som bygger på aktuella marknadspriser i Mellanskåne.

I den första etappen ingår 20 villatomter, men också kedjehus och flerfamiljshus i två plan. Inom några år inleds etapp två och då kommer ännu fler villatomter att bli tillgängliga.

Läs mer om Långåkra-projektet

Denna sida 20 nya villatomter på Långåkra i Eslövs tätort publicerades först på Eslövs kommun.

Nyanställda som jobbar hemma hos brukare ska visa utdrag ur…

Utdrag ur polisens belastningsregister måste från den 1 februari visas av personer som anställs eller anlitas av Eslövs kommun för att utföra vård och omsorg hemma hos äldre eller personer med funktionsnedsättning.
– Beslutet tas för att öka tryggheten för våra vård- och omsorgstagare och för att förebygga risken för att de utsätts för brott eller någon form av kränkande behandling i sina egna hem, säger Josef Johansson, förvaltningschef Vård och Omsorg.

Gäller alla nyanställda

Registerkontrollen ska göras när en person erbjuds anställning inom Vård och Omsorg, eller anställs hos ett företag som har avtal med Eslövs kommun om att utföra vård- och omsorgsuppgifter i brukarnas hem.

Kontrollen av uppgifterna i polisens belastningsregister gäller från och med den 1 februari och oavsett anställningsform eller anställningens längd. Medarbetare som redan är anställda omfattas inte av kontrollen.

Får inte fråga redan anställda

– Vi har inte rätt att kräva registerutdrag att personer som redan är anställda, anlitade eller har tagits emot i verksamheten, säger Josef Johansson.

Om någon avslutar en anställning, ett uppdrag, en praktik eller motsvarande och erbjuds ett nytt uppdrag inom ett år, behöver den personen inte visa upp något nytt registerutdrag.

Denna sida Nyanställda som jobbar hemma hos brukare ska visa utdrag ur polisens belastningsregister publicerades först på Eslövs kommun.

Pandemirestriktioner hävs 9 februari

På morgonen den 3 februari höll statsministern tillsammans med socialministern och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten en presskonferens inför den 9 februari. Budskapet är att de flesta restriktioner då tas bort eftersom pandemin nu går in i en ny fas.

Det är framför allt två förändringar som har lett till att pandemin har kommit in i en ny fas:

Kunskapen om omikron har förändrats; den varianten av covid-19 ger en mildare sjukdom. Ett stort antal patienter vårdas för covid-19, men jämfört med tidigare är andelen lägre, trots en omfattande smittspridning. Även läget på intensivvården har varit stabilt trots den massiva ökningen av antalet smittade. Regionerna bedömer därmed att de kan klara sjukvården trots fortsatt höga smittotal av covid-19.
Vaccinationstakten har varit väldigt hög och fler tar tredje dosen. 80 procent av alla över 50 år har nu tagit dos 3. Dessutom har alla smittade ett ökat skydd och smittar inte i samma utsträckning som ovaccinerade. Smittan kommer att fortsätta att spridas men får tack vare vaccinationerna inte längre lika allvarliga konsekvenser för samhället som tidigare. Immuniteten i befolkningen är därmed väldigt hög.

Vaccinationer ska fortsätta

På presskonferensen var det mycket tydligt att rekommendationen är att vi ska fortsätta att vaccinera oss. Vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19.

Återgång från hemarbete

Återgången till arbetsplatserna bör ske successivt för dem som arbetat hemifrån för att motverka omfattande smittspridning och samtidig sjukdom i dessa grupper. Hur den återgången bäst ska ske är upp till arbetsgivaren att bestämma utifrån den specifika arbetsplatsens förutsättningar.

Viktigt skydda grupper med högre risk

Antalet fall inom äldreomsorgen är omfattande och fler än tidigare under pandemin. I regel har även de äldre ett mycket bra skydd av vaccinet. Även milda symtom kan dock ge allvarliga konsekvenser för individer i denna grupp. Riskerna ökar också i takt med stigande ålder.

För att skydda de mest sårbara är det inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen fortsatt viktigt med åtgärder som reducerar riskerna.

Exempel på restriktioner som tas bort 9 februari

Bland de restriktioner som tas bort finns:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Serveringsställen där deltagarbegränsningar, krav på avstånd mellan sällskap, vaccinationsbevis och stängning kl. 23 tas bort
Handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamhet
Privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler
Cuper och läger inomhus
Munskydd vid trängsel i kollektivtrafik
Hemarbete för alla som har möjlighet
Delvis distansundervisning vid utbildning av vuxna

Exempel på restriktioner som fortsätter 9 februari

Alla som är över 12 år bör fortsatt vaccinera sig.
Man ska stanna hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19 och undvika nära kontakt med andra
Ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika trängsel och stora folksamlingar. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Detta gäller för vård och omsorg

Hälso- och sjukvårds- samt äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19
Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.
Fortsatt arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning

Nytt om provtagning

Från den 9 februari rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Testning fokuseras därför på personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten.

Är det slut på pandemin snart?

Nej, vi befinner oss fortfarande i en värdlsomspännande pandemi. Nya varianter kan fortfarande uppstå, menar Folkhälsomyndigheten, men vi har idag en helt annan kunskap kring covid-19 och en helt annan bild gällande vaccin. Framförallt är det vaccinerna som har lett fram till dagens besked.

Fortfarande en samhällsfarlig sjukdom

Idag lämnar också Folkhälsomyndigheten in en så kallad hemställan (en formell begäran) till regeringen om att covid-19 ska klassas ner och inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom. Anmälningsplikten kommer dock att kvarstå. Denna hemställan ska hanteras skyndsamt av regeringen och kan troligen träda i kraft från 1 april.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats De flesta åtgärder mot covid-19 upphör den 9 februari — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Denna sida Pandemirestriktioner hävs 9 februari publicerades först på Eslövs kommun.

Kanalgatan blir ett attraktivt stråk i Eslövs centrum

Gröna gångstråk, möjlighet att köra läng hela gatan och parkeringsplatser nära handeln i centrum. Det ingår i förslaget när Kanalgatan ska byggas om till ett grönt och attraktivt stråk i centrala Eslöv.

Längs delar av Kanalgatan planeras ett grönt gångstråk i mitten.

Omgestaltningen av Kanalgatan delas in i tre olika etapper. De två yttersta delarna – mellan Stadsparken och Bryggaregatan och mellan Västergatan och Föreningstorget – kommer att få gröna gångstråk i mitten och längsgående parkeringar i båda riktningarna.

Parkeringsplatserna i centrum bevaras

På den mittersta delen – mellan Bryggargatan och Västergatan – blir det även i fortsättningen gott om parkeringar, för att bevara de viktiga handelsnära parkeringsplatserna. Totalt innehåller förslaget 165 parkeringsplatser, ungefär tio färre än vad som finns idag.

– Vi ser att parkeringsplatser behövs där det är nära till handeln i centrum. Mätningar visar att det är just parkeringarna i mitten av gatan som används mest idag, säger Bengt Andersson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Längs hela Kanalgatan blir det enligt förslaget möjligt att köra längs enkelriktade gator, en förändring mot idag då det inte går att köra hela sträckan.

Parkeringsplatserna nära handeln i centrum bevaras i förslaget.

Risken minskar för översvämningar vid skyfall

En av anledningarna till att Kanalgatan ska byggas om är att minska risken för översvämningar vid skyfall. Därför kommer mitten av gatan att sänkas ner för att fungera som magasin för regnvatten vid skyfall.

Så kallade regnbäddar ska ta hand om vattnet även vid mindre häftiga regn. Det är en specialkonstruerad planteringsyta för till exempel träd och buskar som samlar upp vattnet. Med dräneringsledningar i botten leds vattnet långsamt ut till dagvattensystemet.

Planeringen av utformningen har gjorts i samarbete med VA SYD, som i samband med att gatan byggs om kommer att separera spill- och dagvattnet.

Planeras vara klart 2026

Efter förstudien för projektet som genomfördes 2021, startar projektering och anläggning för de tre etapperna under 2022. Hela gatan planeras vara färdig 2026.

Denna sida Kanalgatan blir ett attraktivt stråk i Eslövs centrum publicerades först på Eslövs kommun.

På Flyingeskolan blir matrester till gödning åt de egna växterna

På Flyingeskolan jobbar kockarna hårt på att göra maten både god och klimatsmart. Det nyaste är en bokashikompost där matrester ska bli jord till den egna örtagården.

Kocken Pia Jensen visar eleverna Elina Grundström och Jack Jensen, som båda sitter i matrådet, den nyinköpta bokashihinken där matrester blir till gödning åt växterna i den egna örtagården.

Målet är så klart noll i matsvinn. Men även om maten lagas med omsorg och eleverna är duktiga på att äta upp, så hamnar det lite matrester i soporna. Inte minst potatisskal och liknande.

På Flyingeskolan har man bestämt att matsvinnet ska gå till att göda de egna planteringarna. Det görs genom den japanska kompsteringsmetoden bokashi.

Odlar egna örter

OBS att det kan finnas spår av kärlek i maten på Flyingeskolan.

I pallkragar odlas örter som ska få sig en näringsskjuts med hjälp av fermenterade matrester som grävs ner i jorden och blir till ny mylla på rekordtid.

– Vi har kört på konceptet ”från jord till bord” på skolan under flera år då vi satt fokus på saker som vi odlar som kan bli mat. Under hösten utökade vi konceptet. Vi har fått avlagda pallkragar som vi fyllt med jord och planterat i, säger Pia Jensen, kock på skolan, som också berättar att de har ett miniväxthus över pallkragarna för att skapa ett bättre odlingsklimat.

Bokashin ger dessutom en slags näringsvätska som kan blandas med vatten och göda växter i odlingen. Örterna som odlas används för att smaksätta maten som lagas.

Eleverna är duktiga på att äta upp

Precis som på andra skolor i Eslövs kommun, väger Flyingeskolan allt matsvinn – är det mindre än tolv gram per person så blir det en stjärna. Men om vågen visar mer blir det istället en sur gubbe. Tanken är att få eleverna att äta upp maten de lagt på tallriken.

– Våra elever är väldigt duktiga på att äta upp. Särskilt på mellanstadiet så slänger de i princip ingenting, säger Pia Jensen.

För att göra måltiderna ännu trevligare kör Flyinge skolan ofta temaveckor i matsalen. Under vecka fyra var det tema årtionden i hela kommunen. Då bjöds det på en kulinarisk resa från 60-talet och fram till 00-talet. På menyn stod allt från kassler till tacos.

Lyfts fram av Livsmedelsverket

Eslövs kommun har nyligen lyfts fram av Livsmedelsverket som en av 21 kommuner i landet som har egna och ambitiösa klimatmål när det gäller mat och måltider.

Eleverna på Flyinge skolan är tredje bäst i kommunen på att äta upp sin mat. Skolan ligger strax efter Stehag skola och Harlösa skola.

I alla kommunens kök jobbar man hårt för att maten ska hamna i magen och inte kastas bort matsvinnet.

Denna sida På Flyingeskolan blir matrester till gödning åt de egna växterna publicerades först på Eslövs kommun.

Utbudet i matserveringarna påverkas av personalbrist

På grund av coronapandemin är läget mycket ansträngt hos kommunens måltidsverksamhet. En fjärdedel av personalen på 90 personer är antingen sjuk eller i karantän för att de delar hushåll med någon som har covid-19.
– Tyvärr påverkar det matutbudet i förskolor, skolor och omsorgen. Vi serverar naturligtvis ett grundutbud på en till två rätter, men just nu kan det förekomma mindre salladsbarer, dagens soppa utgår och att frukost och mellanmål förenklas, säger Marie Bengtsson, kommunens tf måltidschef.

Omöjligt att erbjuda samma service

Varje dag tillagas närmare 6 500 portioner i kommunens kök. Huvuddelen serveras i skolor och förskolor.

– Även om vi för tillfället har färre gäster i våra matserveringar så är det inte möjligt att erbjuda samma utbud och service som under normala omständigheter, säger Marie Bengtsson.

Extrem arbetssituation

Den extrema arbetssituationen ställer också andra krav på personalen.

– Det är till exempel viktigt att de som behöver specialkost inte riskerar att få fel mat på grund av förändringar i vår verksamhet. Därför är vi extra noga med att det finns uppdaterade listor i alla kök och att all specialkost märks tydligt så det inte kan bli några missförstånd eller sammanblandningar, säger Marie Bengtsson.

Hoppas alla har förståelse

Hygiennivån är extra hög på grund av smittorisken. Extra skyddsutrustning används vid behov.

– Dessutom måste vi till viss del använda engångsmaterial för att spara disk. Vi hoppas att alla har förståelse för att detta en extrem situation och att personalbristen gör att vi måste göra anpassningar under en period, säger Marie Bengtsson.

Denna sida Utbudet i matserveringarna påverkas av personalbrist publicerades först på Eslövs kommun.

Eslöv – en föregångskommun inom hållbara måltider

En kartläggning från Livsmedelsverket visar att var tredje kommun infört egna och högre klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Eslövs kommun är en av 21 kommuner i landet som lyfts fram som ett föregångsexempel.
Livsmedelsverkets har gjort en kartläggning av 238 svenska kommuners måltidsverksamheter. Den visar att, även om det saknas nationella mål för livsmedelskonsumtionen som är hållbar för hälsan och miljön, så har 30 procent av kommunerna klivit fram och satt egna och lokala mål.

– Flera kommuner har satt ambitiösa klimatmål. Vi hoppas att de kan inspirera andra kommuner, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Helhetsperspektiv behövs

För att måltiderna ska vara hållbara för miljön behöver kommunen ta hänsyn till flera olika aspekter. Det räcker inte att fokusera bara på ekologiskt eller bara på klimatpåverkan.

Ett tjugotal kommuner uppger att de har satt mätbara mål för tre viktiga miljöaspekter – klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn. De  erbjuder dessutom dagligen ett vegetariskt alternativ till alla elever som vill ha det.

– De här kommunerna visar att de har ett helhetsperspektiv på måltidernas miljöpåverkan. Genom att låta flera hållbarhetsmål samverka istället för att konkurrera kan fler miljömål uppfyllas, säger Emelie Eriksson.

Eslöv följer FN:s globala mål

I Sveriges livsmedelsstrategi finns målet att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030.

Ett av Eslövs kommuns inriktningsmål är att – i enlighet med FN:s globala mål – vara en hållbar kommun som tar ansvar för miljö och klimat.

Därför är måltidspolicyn skriven utifrån nio av FN:s mål, som bland annat tar upp vikten av att hushålla med de gemensamma resurserna.

Avdelningen måltid i Eslövs kommun har därför ansvar att se över inköp, leveransen och hantering av råvaran.

Marita Johansson, kvalitetscontroller för måltider på Eslövs kommun:

Om vi kan välja goda, kvalitativa råvaror som odlas med de bästa förutsättningarna för vårt ekosystem, för att därefter hantera dessa råvaror hänsynsfullt från jord till bord, då kan vi sen hjälpas åt att hantera produkten respektfullt från bord till mage,

¬ När vi nu kommit så här långt kan vi gå vidare till nästa steg, mängden mat i magen. Att slänga mat är kostsamt både för miljön och kommunen, men det allra viktigaste är att maten som serveras hamnar i magen där den gör nytta. Förutom åtgärder för minskat matsvinn är det viktigt att titta på trivseln runt måltiden, lugn och ro kring måltiden och tillräckligt med tid för att hinna äta sin måltid, säger Marita Johansson.

Denna sida Eslöv – en föregångskommun inom hållbara måltider publicerades först på Eslövs kommun.

Så här tycker medborgarna i Eslöv om vår kommun

Hur ser kommunens medborgare på Eslöv som en plats att bo och leva på? 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare från 18 år har fått möjlighet att tycka till och ge sin bild av Eslövs kommun. Här är resultatet.

Medborgarundersökningen genomfördes under två månader i hösten 2021 av Statistiska Centralbyrån, SCB, i samarbete med Eslövs kommun och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Mäter attityder

SCB poängterar att undersökningen är en attitydundersökning och alltså inte bygger på fakta utan på deltagarnas egna upplevelser och åsikter.

40 procent svarade

Av de 1 200 Eslövsbor som fick möjlighet att delta i undersökningen valde 475, eller 40 procent, att svara. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för riket var 38 procent. Enkäten kunde besvaras digitalt eller på papper på antingen svenska, engelska eller arabiska.

Jämförs med andra

Samma undersökning har genomförts 161 kommuner över hela landet och totalt har 209 079 personer fått möjlighet att svara. 38 procent av dem har valt att delta.

Det betyder att Eslövs kommuns siffror kan jämföras med övriga deltagande kommuner.

I Eslöv har SCB:s medborgarundersökning genomförts 2012, 2015, 2018 och 2021.

Frågor inom 14 områden

Deltagarna fick besvara 41 frågor inom områdena: Skola och omsorg, Boende och boendemiljö, Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, Samhällsservice, Resor och kommunikationer, Bibliotek, kultur och mötesplatser, Idrott, motion och friluftsliv, Underhåll av den offentliga miljön, Trygghet i samhället, Klimat- och miljöarbete, Bemötande, information och inflytande, Jämlikhet och integration, Förtroende och Kommunen som helhet

Eslövs kommun har dessutom valt att lägga till ytterligare frågor om information.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medborgare som har tagit sig tid att svara på enkäten. Utan er hjälp hade vi inte fått det här underlaget till att gå vidare med ständiga förbättringar av vår verksamhet.

Nu ska vi dyka ner i det omfattande bakgrundsmaterialet för att få fram ännu bättre underlag om var de största förbättringsmöjligheterna finns.

Jag ser ett fokus på friluftsmöjligheter, underhåll och skötsel av den offentliga miljön, trygghet samt inflytande och påverkan. Samtidigt är jag otroligt glad över alla höga betyg vi också får i undersökningen, speciellt det som gäller förskola, skola, vård och omsorg samt biblioteken, säger Eva Hallberg, kommundirektör.

SCB:s medborgarundersökning i Eslövs kommun 2021

Första siffran anger andelen positiva av dem som svarat i Eslövs kommun. Inom parentesen anges andelen positiva i hela riket.

Skola och omsorg

Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

Förskolan: 91 (87)

Grundskolan: 77 (75)

Gymnasieskolan: 83 (79)

Äldreomsorgen: 61 (58)

Kommunala vuxenutbildningen: 79 (76)

Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning: 75 (69)

Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer: 56 (51)


Boende och boendemiljö

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?

Att det är tyst och lugnt: 94 (91)

Att det finns platser för barn att leka på: 94 (92)

Närhet till naturen, inkl. parker: 98 (97)

Närhet till livsmedelsaffärer: 91 (92)

Närhet till skola och barnomsorg: 87 (85)

Närhet till hälso- och sjukvård: 95 (93)

Förbindelser med kollektivtrafik: 93 (92)

Att det finns parkeringsmöjligheter: 89 (87)

Att det är begränsad biltrafik: 66 (68)

Att det är en blandning av människor från olika kulturer eller bakgrund: 47 (50)

Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter

Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare…

…att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor: 83 (82)

… att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man genomför eftergymnasiala studier? (till exempel högskola, universitet, yrkeshögskola etc.): 87 (78)

Samhällsservice

Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort, till exempel skola, äldreomsorg, bibliotek: 77 (79)

Tillgången till hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd från din bostad, till exempel apotek, vårdcentral: 83 (90)

Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad: 90 (90)

Utbudet av ställen att hämta paket på inom rimligt avstånd från din bostad, till exempel varor du beställt på nätet: 86 (91)

Täcker internetuppkopplingen i din bostad det behov som du och ditt hushåll har: 85 (86)

Resor och kommunikationer

Vad tycker du om…?

… utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen: 66 (81)

…trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen: 68 (71)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, till exempel till arbete, skola eller annan sysselsättning: 59 (68)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter: 50 (58)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil: 65 (66)

…möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil: 96 (92)

…utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen? (till exempel för bil, cykel, moped etc.): 30 (28)

…utbudet av pendlarparkeringar i kommunen: 53 (55)

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser

Vad tycker du om…?

… bibliotekens utbud när det gäller böcker och tidskrifter: 96 (95)

… bibliotekens digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter? 91 (89)

… bibliotekens utbud av aktiviteter (till exempel bokklubbar,  författarbesök, sagostunder, utbildning): 79 (79)

…utbudet av caféer och restauranger i kommunen: 69 (83)

…utbudet av lekplatser, parklekar etc. i kommunen: 75 (82)

…utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen (till exempel fritidsgårdar, ungdomsklubbar): 22 (30)

…utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen (till exempel träffpunkter): 50 (48)

…det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen ( ill exempel konstutställning, teater, konserter etc.): 43 (62)

…kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet: 52 (58)

Idrott, motion och friluftsliv

Vad tycker du om…?

… öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inklusive badhus, ishallar etc.): 86 (81)

… möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar: 85 (79)

… utbudet av belysta motionsspår  i kommunen (till exempel för löpning och skidåkning): 46 (72)

… utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen (till exempel utegym): 34 (67)

… utbudet av friluftsområden i kommunen: 68 (88)

Underhåll av den offentliga miljön

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun…?

… skötsel av gator och vägar: 56 (65)

… snöröjning av gator och vägar: 64 (66)

… skötsel av gång- och cykelvägar: 64 (71)

… snöröjning av gång- och cykelvägar: 59 (63)

… skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inklusive badhus, ishallar etc: 88 (81)

… skötsel av allmänna platser, till exempel parker, torg, lekplatser: 71 (80)

… skötsel av naturområden i kommunen: 76 (84)

… skötsel av badplatser i kommunen: 83 (78)

… åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, till exempel klotter övergivna fordon: 55 (59)

… skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, till exempel skolor, äldreboenden: 80 (71)

Trygghet i samhället

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute: 64 (73)

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är ljust ute: 91 (94)

Hur orolig är du för att drabbas av inbrott i ditt hem: 65 (73)

Hur orolig är du för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande: 83 (85)

Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld: 66 (73)

Hur orolig är du för att bli utsatt för hot och trakasserier på nätet: 81 (89)

Hur orolig är du för att bli utsatt för identitetsstöld: 59 (66)

Hur orolig är du för att det kommer ske en allvarlig samhällsstörning i kommunen (till exempel skogsbrand, översvämning): 80 (81)

Hur orolig är du för att det kommer ske en terrorhandling i kommunen: 75 (79)

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?

Personer eller gäng som bråkar eller stör: 48 (58)

Personer som är påverkade av alkohol eller narkotika: 52 (58)

Narkotikahandel: 34 (42)

Våldsbrott: 50 (56)

Inbrott eller stölder: 41 (49)

Störande trafik med motorfordon: 61 (64)

Hot och trakasserier på nätet: 75 (79)

Bristande eller trasig utomhusbelysning: 68 (78)

Skadegörelse eller klotter: 63 (67)

Nedskräpning: 44 (53)

Hur tycker du att räddningstjänsten fungerar i kommunen: 96 (96)

Hur tycker du att kommunen informerar vid samhällsstörningar (till exempel strömavbrott,  extremt väder, översvämning, problem): 81 (76)

Vad tycker du om polisens närvaro i kommunen: 58 (53)


Klimat- och miljöarbete

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun…?

Hämtningen av hushållsavfall: 88 (93)

Utbudet av platser för förpackningsåtervinning i närheten till där du bor: 78 (82)

Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik: 84 (78)

Möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det med bil eller annat motordrivet fordon: 44 (40)

Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter:
65 (66)

Kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan: 65 (56)

Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten: 93 (89)


Bemötande, information och inflytande

Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött: 79 (81)

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter: 71 (68)

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna (till exempel genom brukarråd, föräldraråd): 45 (39)

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut? 26 (26)

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen (till exempel medborgardialoger, samråd): 35 (32)

Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen (till exempel stadsplanering, byggnationer): 59 (51)

Jämlikhet och integration

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället: 27 (26)

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att förbättra toleransen för människors olikheter, till exempel utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning: 39 (33)

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället: 30 (31)

Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun, till exempel utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning: 83 (86)

Förtroende

Upplever du att kommunens politiker arbetar för kommunens bästa: 39 (43)

Upplever du att kommunens politiker är ansvarstagande: 35 (35)

Upplever du att kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter: 20 (23)

Upplever du att kommunens anställda arbetar för kommunens bästa: 48 (55)

Upplever du att politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade: 26 (25)

Upplever du att det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen: 23 (23)

Upplever du att det förekommer korruption inom kommunens verksamheter: 26 (29)

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för kommunens politiker: 38 (40)

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för politiker i riksdagen: 38 (42)

Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor: 55 (63)


Kommunen som helhet

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? 90 (92)

Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter: 81 (81)

Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter: 20 (19)

Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit: 51 (62)

Tilläggsfrågor om information

Hur får du information om kommunen och dess verksamheter? (Flera svar kan markeras). Här anger siffran inom parentes hur Eslövs medborgare svarade 2018.

Via sökmotor på Internet: 27 % (29 %)

Via kommunens webbplats eslov.se: 50 % (58 %)

Via kommunens Facebooksidor: 21 % (17 %)

Via kommunens annonser i Eslövsbladet: 47 % (55 %)

Via kommunens annonser i Skånska Dagbladet: 27 % (26 %)

Via annonser i Lokaltidningen: 39 % (-)

Via kommunens Kontaktcenter: 7 % (4 %)

Via personal som arbetar i kommunens verksamheter: 12 % (11 %)

Via skriftlig information som finns tillgänglig i kommunens verksamheter: 4 % (6 %)

Via biblioteket: 5 % (8 %)

Jag tar inte del av någon information från kommunen: 12 % (6 %)

Ingen åsikt:  5 % (8 %)

Senaste gången du sökte efter information om Eslövs kommun och dess verksamheter fann du då det du sökte efter?

Ja, absolut:  25 % (27 %)

Ja, delvis: 50 % (49 %)

Nej, inte alls: 7 % (8 %)

Vet inte: 18 % (16 %)

Eslövs kommun undersöker möjligheten att även erbjuda information via mejl om vad som händer i kommunen och dess verksamheter. Är det något du skulle vilja ha?

Ja: 49 % (43 %)

Vet inte: 19 % (17 %)

Så svarade Eslövsborna på SCB:s medborgarundersökning 2018

Denna sida Så här tycker medborgarna i Eslöv om vår kommun publicerades först på Eslövs kommun.

Ändrade förhållningsregler på grund av mycket hög smittspridning

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter nu när spridningen av covid-19 är mycket hög, ändrar Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Belastningen på hälso- och sjukvården är därför fortsatt hög, även om antalet patienter inom intensivvården har stabiliserats.

Ökat antal fall inom äldreomsorgen

Smittspridningen leder också till att fall inom äldreomsorgen ökar. Därmed ökar behovet av att ytterligare stärka skyddet för dem som riskerar allvarligast konsekvenser av covid-19.

Kortare karantän

Eftersom smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal och därmed allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet, bedömer Folkhälsomyndigheten att ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risk för smittspridning, nu behöver göras från förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.
Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
– De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
– Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
– Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Läs på MSB:s webbplats om vilka dessa nyckelfunktioner är.  Arbetsgivare informerar dem som berörs.
Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.
Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan.
Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

God effekt efter tre doser

Vaccinernas effekt mot att bli smittad, och därmed kunna föra smittan vidare, är god efter tre doser.

– Vaccinering är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, och därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet. Efter dos tre finns även ett ökat skydd mot smitta. Därför bidrar också vaccination till minskad smittspridning, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Omprioritering av testresurser

Under vecka två genomfördes över 520 000 tester vilket är mer än någonsin hittills under pandemin. På grund av den höga sjukligheten i luftvägsinfektioner och att antalet fall av covid-19 just nu är flera hundra tusen i veckan behöver testresurserna prioriteras där de gör som mest nytta.

Lägre prioritet för testning av dem som arbetar hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Positivt provsvar i snabbtest = stanna hemma

Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19.

Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Denna sida Ändrade förhållningsregler på grund av mycket hög smittspridning publicerades först på Eslövs kommun.

Lunchstängt i Stadshuset på grund av sjukdom

Eslövs Stadshus kommer under en period att ha lunchstängt i 30 minuter klockan 12.00–12.30.  Anledningen är att stor del av personalen i kontaktcenter är sjuk och därför inte har möjlighet att avlösa varandra.

Beslutet gäller i första hand till och med fredagen den 28 januari.

Kommunens telefonväxel påverkas inte, utan har öppet som vanligt måndag till fredag klockan 8.00–16.30.

På grund av coronapandemin ser vi gärna att alla avstår från personliga besök som inte är nödvändiga i Stadshuset.

Denna sida Lunchstängt i Stadshuset på grund av sjukdom publicerades först på Eslövs kommun.