Energirådgivning på biblioteken

Passa på att få gratis råd och tips av kommunens energirådgivare Evelina Nordström och Lisa Karlsson.

Kommunens energirådgivare Evelina Nordström och Lisa Karlsson.

De ger tips om hur du kan bli energismartare och du får möjlighet att ställa frågor.

Energi- och klimatrådgivningen är kostnadsfri.

Dag och tid för energirådgivning på biblioteken:

Onsdag 15 februari kl. 18 Eslövs stadsbibliotek
Torsdag 2 mars kl. 17.30 Marieholms bibliotek
Onsdag 8 mars kl. 18 Harlösa bibliotek

Energi- och klimatrådgivning i Eslövs kommun

Denna sida Energirådgivning på biblioteken publicerades först på Eslövs kommun.

Följ med på trygghetsvandring på Berga

Du som bor, jobbar, går i skolan eller på annat sätt verkar i Eslöv är välkommen att vara med på en trygghetsvandring på bostadsområdet Berga tisdagen den 28 februari. Du kan även välja att lämna synpunkter digitalt via din mobil eller dator.

Trygghetsvandringen är uppdelad i två delar – dels själva bostadsområdet Berga och dels skolområdet kring Nya Östra skolan (gamla Bergaskolan) och Källebergsskolan.

Eslövs kommun genomför trygghetsvandringar tillsammans med polisen för att hitta vad som upplevs som otryggt, vad som behöver åtgärdas och vad som behöver värnas och förstärkas.

Genom att undersöka exempelvis belysning, buskage, trafikstråk, skadegörelse och nedskräpning kan vi tillsammans identifiera platser som upplevs otrygga och gemensamt föreslå lämpliga åtgärder för att öka trivseln i området.

Du vet bäst

Du som bor och verkar i Eslövs kommun har den största kunskapen och den är viktig att ta tillvara.

Trygghetsvandringen på Berga delas in i två områden. Dels blir det vandring i bostadsområdet och dels i området kring Nya Östra skolan (tidigare Bergaskolan) och Källebergsskolan.

Lämna synpunkter digitalt

Alla är välkomna att delta och ingen föranmälan behövs.

Vi träffas på Brinovas träffpunkt på Berga tisdagen den 28 februari klockan 17.

Läs mer om trygghetsvandringen och hur du lämnar synpunkter digitalt

28 februari till 28 mars kan du lämna synpunkter digitalt

Denna sida Följ med på trygghetsvandring på Berga publicerades först på Eslövs kommun.

Risken för bortkoppling av el sänks till låg

Svenska Kraftnät sänker nu ner risken för bortkoppling av elen från reell till låg. Samtidigt poängteras att vi behöver fortsätta att vara sparsamma med att använda el. Skulle förutsättningarna ändras kan även riskbedömningen komma att ändras.
– Bakom vår nya bedömning har vi dels en förbättrad energisituation i norra Europa, dels en stadigvarande minskad elförbrukning under höglasttimmarna, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska Kraftnät.

Kan ändras igen

Han förklarar att ändringen från reell till låg utgår från att en stabil elproduktion och stamnätsdrift fortsätter. Skulle förutsättningarna ändras kan bedömning komma att ändras.

Som alltid påverkas risken av oförutsedda händelser eller hur kallt det blir under resten av vintern. Beräkningen görs utifrån en basnivå med en normal vintertemperatur.

Höga elpriser i Sverige

Sverige har sedan tidigt i höstas haft ett ansträngt läge med emellanåt mycket höga elpriser.

Det europeiska, och det svenska, energisystemet är påverkat av en rad faktorer. Främst av en minskad leverans av naturgas från Ryssland till Europa och till viss del även av minskade importflöden på el från Ryssland till Baltikum och Finland.

För Sverige har konsekvensen främst blivit höga elpriser.

Milt väder ger positiva effekter

Det för årstiden milda vädret i Europa och Sverige ger lägre elpriser än i november och december förra året.

Till det kommer att omfattande gasleveranser från andra leverantörer än Ryssland har fyllt på gaslagren i Europa i större utsträckning än förväntat.

Bättre läge än i höstas

I kombination med förbättrade nivåer i vattenmagasinen i Norge – och en minskad elförbrukning i Sverige och norra Europa – har situationen förbättrats jämfört med läget under hösten 2022.

Läs mer på Svenska Kraftnäts webbplats

Denna sida Risken för bortkoppling av el sänks till låg publicerades först på Eslövs kommun.

Riksdagsledamot fixade elevernas lunch på Norrevångsskolan

Riksdagsledamoten Ola Möller (S) befann sig under måndagen på Norrevångsskolan för att hjälpa till att laga elevernas lunch.

Den skånska riksdagsledamoten Ola Möller besökte Norrevångsskolan för att jobba i köket.

– Det är tuffa tider för många och vi ser på flera håll att skolmaten är viktigare än någonsin. Då vill jag komma ut och lära känna verksamheten och se hur det fungerar, säger Ola Möller.

Har jobbat på restaurang

Han har själv jobbat fem år på en hamburgerkedja och är väl införstådd med de hygienregler som gäller i ett kök. Ola Möller blev satt i arbete direkt när han kom till Norrevångsskolan på morgonen.

Kommunal arrangerade besöket

Det är genom fackförbundet Kommunal som Ola Möller kommit till Eslöv. Med sig under besöket hade han Linda Englund som till vardags jobbar i stadshusrestaurangen och är huvudskyddsombud för Kommunal.

– Skollunchen kan vara det enda lagade mål som vissa av eleverna får under dagen. Det här är en sådan otroligt viktig verksamhet, säger Ola Möller som är imponerad över skolans Bygg din egen-koncept där eleverna har möjlighet att komponera en bowl.

Denna sida Riksdagsledamot fixade elevernas lunch på Norrevångsskolan publicerades först på Eslövs kommun.

Feriearbete för ungdomar mellan 16 och 18 år

I sommar finns det cirka 300 sommarjobb hos Eslövs kommun att söka för dig som är mellan 16 och 18 år.

Det finns jobb inom allt från servering och kök till parkarbete, lokalvård och föreningsverksamhet.

Vem kan söka feriearbete?

Du behöver inte ha fyllt 16 år när arbetet påbörjas, men ska göra det under året
Du som söker får inte ha fyllt 19 år när feriearbetet påbörjas
Du måste vara folkbokförd i Eslövs kommun

Välkommen med din ansökan senast den 12 mars

Denna sida Feriearbete för ungdomar mellan 16 och 18 år publicerades först på Eslövs kommun.

Rekord igen för antalet nya företag i Eslövs kommun

2022 var ett bra år för Eslövs näringsliv. Totalt sysselsatte företagen – inklusive Eslövs kommun – 10 924 personer vilket är en ökning med 293 jämfört med året innan. Dessutom slog vi återigen rekord i antalet nystartade företag.

Totalt startades 193 nya företag i kommunen 2022.

Av de 3 731 etablerade företagen i kommunen finns det fyra som har fler än 200 anställda. Störst sett till antalet anställda i privata företag är Orkla, Smurfit Kappa och Saint Gobain.

Lantbruksföretagen är flest

121 företag, bland annat Nordic Sugar i Örtofta, har mellan 20 och 199 medarbetare. Den största andelen, 70 procent eller 2 600 av företagen, är enmansföretag och har inga anställda. Här återfinns bland annat över 700 lantbruksföretag.

Eslövs kommun är kommunens största arbetsgivare och sysselsätter omkring 3 000 personer.

Statistik från SCB och Bolagsverket

Under 2022 gick tio Eslövsföretag i konkurs. Åtta av dem tillhörde byggindustrin.

Siffrorna bygger på statistik från SCB och Bolagsverket

Denna sida Rekord igen för antalet nya företag i Eslövs kommun publicerades först på Eslövs kommun.

Studiecirkel ger stöd till anhöriga

Ett stöd för de anhöriga men också en möjlighet att öka kunskapen om LSS och brukarnas utmaningar. Så beskriver anhörigombuden inom avdelningen 3Y de studiecirklar som ska dra igång för anhöriga till hösten.

– Vi är enligt lag skyldiga att arbeta med anhörigstöd, säger Pernilla Björk som är chef för LSS 3Y.

LSS står för Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade och kan omfatta exempelvis boende och daglig verksamhet.

Pernilla Björk berättar att det första steget för enheten var att alla anställda gick en webbutbildning med fokus på anhörigarbete.

Lina Gardebrand, Gullistan Türkan, Helena Persson och Pernilla Björk jobbar inom LSS avdelning 3Y.

Anhörigperspektiv i hela verksamheten

Efter det har man tillsammans tagit fram en plan kring Anhörigperspektiv, vilket är ett slags arbetssätt som ska genomsyra hela verksamheten.

– Syftet är att de anhöriga ska känna sig sedda, hörda, respekterade och inkluderade, säger Pernilla Björk.

Under förra året började avdelningen erbjuda anhörigsamtal. Samtalen bygger på att brukaren gett sitt samtycke till att låta personal och anhöriga prata med varandra.

Skapar ett bra samarbete

Anhöriga till brukare som inte ger samtycke kan fortfarande ha samtal, men på en generell nivå. Då diskuteras inte enskilda individer.

– Det har varit väldigt uppskattat och har hjälpt till att skapa ett bra samarbete mellan anhöriga och personal, säger Helena Persson, en av enhetens anhörigombud.

Startar studiecirkel för anhöriga

Till hösten är planen att starta studiecirklar för anhöriga som är intresserade.

– Tanken är att erbjuda erfarenhetsutbyte och ha fokus på de anhörigas hälsa och välbefinnande. Men också att få en möjlighet att förklara hur LSS fungerar och vad vi som kommun kan erbjuda för stödinsatser, säger Pernilla Björk.

Vill sprida kunskap

Hon berättar att de som arbetar inom LSS till exempel aldrig får utföra en insats mot brukarens vilja. Det de gör är att försöka motivera och pedagogiskt vägleda.

Studiecirklarna kan även bidra till att sprida kunskap om de svårigheter som brukare möter i sin vardag.

Visar vägen för andra

Camilla Marcusson, samordnare för stöd till anhöriga i hela kommunen, applåderar insatsen och tycker att LSS 3Y visar vägen för andra verksamheter och avdelningar att jobba vidare.

– Det här är en jättefin utveckling och jag tycker att det är ett fantastiskt arbete som de anställda gjort tillsammans, säger Camilla Marcusson.

Mer information om studiecirklarna för anhöriga kommer när starten närmar sig i höst.

Denna sida Studiecirkel ger stöd till anhöriga publicerades först på Eslövs kommun.

Nominera till miljöpriset 2022!

Nu är det dags att nominera kandidater till Eslövs miljöpris 2022. Du är välkommen att senast den 5 mars föreslå en person, ett företag, en organisation eller en förening som utmärkt sig i arbetet för en bättre miljö.
Förslag på kandidater lämnar du digitalt

Eslövs miljöpris delas ut av Eslövs kommun tillsammans med Skånska Dagbladet och Kraftringen.

Beskriv kort hur den du nominerar utmärkt sig i arbetet för en bättre miljö och därför bör tilldelas miljöpriset. Du har möjlighet att bifoga foto eller dokument som komplement till din motivering.

Nominera din egen organisation

Du som nominerar avgör själv om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller vara anonym. Du kan också nominera dig själv eller ett företag eller en organisation som du representerar.

Tänk på att inlämnade nomineringar bara gäller för innevarande period. Så om du tidigare år har nominerat kandidater måste du göra det på nytt om du vill att de ska vara med även i år.

Läs mer om Eslövs miljöpris och tidigare pristagare

Denna sida Nominera till miljöpriset 2022! publicerades först på Eslövs kommun.

Barn- och elevpengen minskas och utökade förskolan för femåringar tas…

Sparkravet i Eslövs kommun gör att barn- och familjenämnden måste strama åt sina verksamheter för att få en budget i balans. Totalt ska cirka 4,4 miljoner av nämndens totala budget på drygt 910 miljoner kronor sparas.

Nämnden har valt att fördela åtgärderna så här:

Barn- och elevpengen till förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola minskas med 1,5 miljoner, vilket motsvarar två procent
Minskad budget för Barn och Utbildnings stab med 1,3 miljoner, vilket motsvarar 13 procent
Minskad budget för socialtjänstens utredningsenhet inklusive öppenvården med 900 000 kronor, vilket motsvarar två procent
Femåringar kommer inte längre att erbjudas utökad tid i förskolan.

– Vi är en stor del av kommunens verksamhet, och stora besparingar som dessa är inget man vill göra som skolpolitiker. Det vi kommer att prioritera högst är trygghet, studiero och att eleverna når sina mål, säger David Westlund (S), ordförande i barn- och familjenämnden.

Exempel på besparingar

Barn- och elevpengen minskas

Barn- och elevpengen kommer att minska med två procent. Elevpengen innebär att en viss summa följer med varje elev från kommunen till den förskola eller skola som barnet eller eleven går på. Det är nu upp till varje rektor i förskolan och grundskolan att jobba fram en budget som går ihop efter minskningen.

Rätt till utökad tid för femåringar i förskolan tas bort

Förskolans verksamhet återgår till det lagstadgade kravet om 15 timmars allmän förskola för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande. Eslövs kommun har sedan 2017 erbjudit 25 timmars förskola i veckan till femåriga förskolebarn. Detta har utnyttjats av ungefär 30 barn per år.

Barn i behov av utökad tid på förskolan på grund av särskilda skäl kommer att fortsätta erbjudas detta. En bedömning kommer att göras från fall till fall. Denna åtgärd ger en besparing på 650 000 kronor.

Sparar främst på administrationen

– Vi sparar så mycket som möjligt på administration för att barn och elever ska drabbas så lite som möjligt. Att ta bort rätten till 25 timmars förskola för femåringar är väldigt tråkigt, men genom det minimerar vi övriga besparingar i skolan och förskolan, säger David Westlund.

Denna sida Barn- och elevpengen minskas och utökade förskolan för femåringar tas bort publicerades först på Eslövs kommun.

Vård- och omsorgsavdelning stängs tidigare än planerat

Till följd av sparkravet på 47 miljoner kronor för Vård och Omsorg har nämnden beslutat att tidigare än planerat stänga en vård- och omsorgsavdelning på Vårlöken i Eslöv. Beslutet påverkar inte det biståndsbedömda trygghetsboendet som också finns på Vårlöken.
– I det här läget har vi ingen möjlighet att ha kvar en avdelning med full bemanning och bara åtta boende. Det är väldigt kostsamt med personal dygnet runt, säger Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

När Vårlöken gjordes om till ett biståndsbedömt trygghetsboende fick de som redan bodde på vård- och omsorgsboendet möjlighet att bo kvar. Av dem är det nu åtta personer som kommer att erbjudas annat boende.

– Vi beklagar att de åtta nu måste flytta. Tyvärr ser vi ingen annan möjlighet, säger Josef Johansson.

Väldigt tufft

I de ekonomiskt tuffa tider som råder har kommunens samtliga verksamheter fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för besparingar på totalt 100 miljoner kronor 2023.

Det påverkar alla kommunens verksamheter.

Vård och Omsorg ska spara minst 47 miljoner kronor för att nå ett nollresultat.

– Det är väldigt tufft och tyvärr går det inte att undvika att det även drabbar våra brukare, säger Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Alla verksamheter drabbas

Lågkonjunkturen och det ansträngda ekonomiska läget – bland annat till följd av kriget i Ukraina – drabbar stora delar av världen. I Eslövs kommun påverkas alla förvaltningar.

– Inom Vård och Omsorg är nedläggningen på Vårlöken bara en av många planerade åtgärder. 47 miljoner är väldigt mycket pengar så vi måste verkligen vända på alla stenar. Genom att stänga vård- och omsorgsboendet på Vårlöken sparar vi 3–4 miljoner kronor i personalkostnader, säger Tony Hansson.

Personalen omplaceras

Elva personer jobbar idag på Vårlökens vård-och omsorgsboende. De kommer att omplaceras och erbjudas andra tjänster inom Eslövs kommun äldreomsorg.

De åtta personer som bort på Vårlöken kommer att erbjudas andra boenden efter hand som det blir lediga lägenheter på andra vård- och omsorgsboenden i kommunen.

– Vi kan inte garantera att de som är par får dela lägenhet men vår ambition är att de ska få hålla ihop och hamna på samma avdelning, säger Sofia Persson, verksamhetschef inom Vård och Omsorg.

Anhöriga och boende har fått information

En plan för genomförandet ska nu göras.

– Hur snabbt avdelningen måste tömmas är ännu inte klart. Vi kommer att göra individuella bedömningar utifrån vars och ens behov. Nästa steg blir att lägga upp en tidsplan och ta fram olika lösningar för att det ska bli så bra och lindrigt som möjligt för alla som berörs. Vi kommer att ha löpande dialog med de boende och deras anhöriga, säger Sofia Persson.

Anhöriga till de boende informeras via telefon under förmiddagen. I samråd med anhöriga kommer sedan de boende att få information.

Även personalen har under förmiddagen får information om de kommande förändringarna.

Denna sida Vård- och omsorgsavdelning stängs tidigare än planerat publicerades först på Eslövs kommun.

Teoretiska gymnasiekurser för vuxna försvinner i Eslöv

Från och med hösten 2023 kommer elever inte längre att kunna läsa teoretiska gymnasiala kurser på Carl Engström Vuxenutbildningen.
Ämnena som försvinner är bland annat svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturvetenskapliga ämnen och samhällsvetenskapliga ämnen.

Beslutet togs av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid sammanträdet den 23 januari.

Sparkrav på grund av det ekonomiska läget

Anledningen är ett sparkrav utifrån den rådande inflationen och det ekonomiska läget bland annat till följd av kriget i Ukraina. Eslövs kommuns gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd ska göra besparingar på 7,3 miljoner kronor.

Elever som vill läsa de teoretiska vuxenutbildningarna framöver får istället vända sig till upphandlade leverantörer av vuxenutbildning eller andra kommuner. Vuxenutbildningen i Eslöv fortsätter att ansvara för vägledning och ansökan till vuxenutbildningar.

Nuvarande elever påverkas inte

Åtgärden innebär att antalet lärartjänster minskas med ett antal tjänster. Exakt hur personalminskningen ska gå till är ännu inte klart.

Förändringen påverkar inte de elever som redan läser på Carl Engström Vuxenutbildningen.

Denna sida Teoretiska gymnasiekurser för vuxna försvinner i Eslöv publicerades först på Eslövs kommun.

Ny ekonomichef med rötterna i Eslöv

Mattias Larsson är ny ekonomichef i Eslövs kommun. Han kommer närmast från en motsvarande tjänst i Östra Göinge kommun. Han är född och uppvuxen i Eslöv och har tidigare jobbat inom Barn och Utbildning i kommunen.

– Det är fantastiskt kul att vara tillbaka i min hemkommun. Eslövs är spännande eftersom det är en kommun som vågar satsa och utvecklas, säger Mattias Larsson.

Mattias Larsson är ny ekonomichef i Eslövs kommun.

Vilka arbetsuppgifter har du som ekonomichef?

– Det är mitt jobb att hålla ihop och utveckla ekonomistyrningen för kommunen. Jag ansvarar för verksamhetsplanering och utvecklingsarbete på ekonomiavdelningen utifrån en helhetssyn för kommunen.

Vi står inför flera utmaningar framöver, men vilka är Eslövs styrkor?

– Bra boende och attraktiva huspriser i kombination med bra pendlingsmöjligheter är en av kommunens styrkor.

Står inför tuffare tider

Sverige går mot tuffare ekonomiska tider vilket drabbar även Eslöv. Bland annat behöver förvaltningarna tillsammans göra besparingar på runt 100 miljoner kronor för att täcka de ökade pensionskostnader som Eslöv, och alla andra kommuner, står inför.

– Vi går från goda tider till tuffare, helt klart. Pensionskostnaderna är en utmaning liksom prisökningarna och vi i Eslöv har även stora investeringar som vi planerat för, säger Mattias Larsson.

Bra läge för investeringar

Trots orosmolnen menar han att en lågkonjunktur kan vara precis rätt tid att göra investeringar. Dels för att det kan hjälpa det lokala näringslivet och dels för att det kan bli billigare att bygga om då konkurrensen inte är lika hård som vid högkonjunktur.

Denna sida Ny ekonomichef med rötterna i Eslöv publicerades först på Eslövs kommun.

Eslövs kommun får miljonbidrag för att hjälpa fler till arbete…

Eslövs kommun får 4,5 miljoner kronor från EU för satsningar på personer som står utanför arbetsmarknaden. Kommunen bidrar själv med nästan lika mycket. Lärdomar från projektet Ung kompetens ska nu användas för att hjälpa även vuxna.

– Tanken är att ge ett långsiktigt och nära stöd som utgår från individen, säger Marie Skott som är projektägare för det nya projektet som fått namnet Rikta.

Pengarna kommer från ESF, Europeiska Socialfonden, som bidrar med 4,5 miljoner kronor vilket är ungefär hälften av den totala kostnaden för det treåriga projektet. Den andra hälften står kommunen för i form av arbetstid. Sammanlagt satsas 8,5 miljoner kronor.

Kristian Kaaling, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet, Mari Petkovski, projektledare Rikta, Ingrid Westerlund, verksamhetschef inom Vård och Omsorg, och Marie Skott projektägare för Rikta.

Inspiration från Ung kompetens

Rikta är ett så kallat tillämpningsprojekt där lärdomar från Ung kompetens, som gått från att vara ett ESF-projekt till att bli ordinarie verksamhet i Eslövs kommun, ska användas på andra områden.

– Att det gått så bra för Ung kompetens är en bidragande orsak till att vi fått pengar igen, säger Annie Niubó, utvecklingsstrateg.

Vill ha jämn könsfördelning

Målgrupper för Rikta är personer med försörjningsstöd som är långtidsarbetslösa eller står långt från arbetsmarknaden, från 25 år och uppåt. Även de som inte klarar av SFI kan delta i projektet. Målsättningen är att det ska vara en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Skillnaden mellan att vara långtidsarbetslös och att stå långt från arbetsmarknaden är att den som står långt från arbetsmarknaden kan vara en person som aldrig har haft ett jobb eller saknar utbildning. En långtidsarbetslös kan däremot ha haft jobb och har förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden igen.

80 deltagare under tre år

Under tre år kommer Rikta att jobba med 80 personer och målet är att 60 procent av dem ska ha arbete, studera eller ha annan försörjning efter att de deltagit.

30 procent av dem ska ha gjort stegförflyttningar, vilket kan innebära att de exempelvis kan ta del i ordinarie insatser från arbetsmarknadsenheten.

– Vi har ju sett hur lyckat Ung kompetens är och vi tror att vi kan använda många av metoderna från det projektet. Möjligen tror jag att det kan vara en längre väg för de som är vuxna och kanske aldrig jobbat till att till exempel få en anställning eller börja studera, säger Marie Skott.

”Tid för gediget socialt arbete”

Förutom två socialsekreterare och en anställd från arbetsmarknadsenheten är även en arbetsterapeut med i projektgruppen. Personal från förvaltningarna Vård och Omsorg och Barn och Utbildning är representerade i projektgruppen.

– Det är unikt att få tid att jobba med de här frågorna. Det jag kallar för gediget socialt arbete finns det tyvärr sällan varken tid eller pengar för, men det får vi nu, säger Ingrid Westerlund, biträdande förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Vill engagera resten av kommunen

Runt projektgruppen kommer det även att finnas en större referensgrupp med representanter från olika förvaltningar och verksamheter.

– Ett av målen med projektet är att andra förvaltningar ska bli medvetna om att alla måste vara med och bidra i att få våra medborgare att bli självförsörjande. Det kan handla om att erbjuda praktikplatser eller nystartsjobb, säger Ingrid Westerlund.

Läs mer om Ung kompetens.

Denna sida Eslövs kommun får miljonbidrag för att hjälpa fler till arbete och studier publicerades först på Eslövs kommun.

Hårt arbete ökar trivseln på Bergagården

Äldreboendet Bergagården i Eslöv är på god väg att återskapa sitt förtroende. Efter uppgifter om missförhållanden under sommaren 2021 har boendets personal och den nya chefen jobbat hårt för att öka trivseln.

– Jag trivs så bra här. Det är så fin personal, de gör allt för en. Man kan inte ha det bättre.

Britt Svensson, 93 år, har bott på Bergagården i fyra år och är tacksam varje dag för att hon slipper bo själv i lägenheten i Marieholm.

Britt Svensson bor på Bergagården och trivs väldigt bra.

På Bergagården har Britt Svensson fått ett sammanhang och slipper sitta ensam. Nu kan hon delta i aktiviteter men också sitta i favoritfåtöljen och virka.

”Här är jättebra”

Även Gunvor Greif stortrivs på Bergagården.

– Och då är jag egentligen väldigt bortskämd. Här är jättebra, säger Gunvor Greif som fyllt 100 år och har ett långt yrkesliv som anställd vid Svenska akademiens ordboksredaktion bakom sig.

Hon har bott här i tre år och gillar att ha sina egna möbler och sin egen tv i lägenheten. Hon håller kontakten med barn och barnbarn via Skype.

Birgit Theander och Gunvor Greif, som nyligen fyllt 100 år och som också trivs väldigt bra på Bergagården.

Bergagården Lex Sarah-anmäldes

Men Bergagården har inte alltid haft det bästa av rykten. Under sommaren 2021 framkom flera missförhållanden på boendet och den dåvarande chefen gjorde en lex Sarah-anmälan om sin egen verksamhet.

Sedan i höstas är Birgit Theander chef och hon jobbar tätt ihop med Petra Larsson som är ny administratör på boendet.

– Efter pandemin var det många rutiner som behöver arbetas in igen, till exempel aktiviteter, utevistelse och gemensamma måltider. Vi har behövt börja om från ruta ett, säger Birgit Theander om den turbulens som varit på boendet.

Jobbar hårt för en förändring

I samband med att missförhållandena blev kända genomförde kommunen även en utbildningsinsats bland de anställda för att öka kompetensen.

Bergagården har 48 platser fördelade på fem avdelningar. Om man inte räknar med de timanställda är de runt 50 personer som jobbar på boendet.

– Sedan jag började har vi jobbat tillsammans för att ta fram nya mål och stärka vi-känslan bland personalen. Alla som jobbar här ska känna att vi hjälps åt, även över avdelningsgränserna, och skapar den bästa kvalitet vi kan för våra brukare.

Var sugen på en utmaning

Birgit Theander kommer närmast från ett privat vårdföretag där hon bland annat jobbat med kvalitetskontroll. Innan dess har hon varit anställd i bland annat Kävlinge kommun. När hon fick jobbet var hon väl medveten om de problem som fanns på Bergagården.

– Jag tvekade inte. Jag gillar en utmaning och jag ville vara på en arbetsplats där jag kan stanna och se den blomstra.

Petra Larsson, administratör, och Birgit Theander, chef för Bergagården.

Svårt att rekrytera personal

Birgit Theander är dock noga med att påpeka att det tar minst ett år att uppnå ihållande förändring på en arbetsplats, men att Bergagården är på god väg.

Precis som inom äldreomsorgen i stort så har Bergagården svårt att rekrytera personal. 95 procent av de anställda har utländsk bakgrund och språkförbistring har varit ett problem. Både Birgit Theander och Petra Larsson uppger dock att det blivit bättre.

– För det allra mesta går det bra, visst kan det bli stavfel men det får man nog leva med, säger Petra Larsson.

Boende känner sig trygga

I de mätningar som gjorts av kvaliteten på Bergagården har boendet flera resultat som är nära genomsnittet för övriga boenden i kommunen.

Bland annat uppger 89 procent att de får ett bra bemötande och 83 procent känner sig trygga. Dessa siffror är bara några få procentenheter lägre än snittet.

– Det finns mycket att jobba med, men Bergagården är på god väg att bli en trevlig och stabil arbetsplats, säger Birgit Theander.

Denna sida Hårt arbete ökar trivseln på Bergagården publicerades först på Eslövs kommun.

Festlig invigning av Norrevångsskolan

Norrevångsskolan F-6 har byggts till och blivit nästan dubbelt så stor. När den nya tillbyggnaden invigdes var inte fokus bara på insidan. Även utsidan har fått ett ordentligt lyft med en helt ny skolgård.

– Vi har varit väldigt trångbodda i flera år så att få nya lokaler är fantastiskt. Att dessutom få en ny skolgård känns unikt, säger rektor Anna Merkel Möller.

Bland andra David Westlund, ordförande i barn- och familjenämnden, höll tal under invigningen av tillbyggnaden av Norrevångsskolan.

Lång byggprocess

Hon var med på det första byggmötet 2018 och under byggtiden har det varit stökigt på skolan med elever som fått tränga ihop sig, gå omvägar till matsalen och förlorat flertalet bollar som hamnat innanför byggstängslet.

Men nu är de nya lokalerna klara och klockan 8.00 under torsdagen fick eleverna se insidan och testa den nya utemiljön för första gången.

Elever fick vara med och klippa banden när tillbyggnaden av Norrevångsskolan invigdes.

Insektshotell i gåva

På plats för invigningen fanns bland andra David Westlund, ordförande i barn- och familjenämnden, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, och Catharina Malmborg, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

De två sistnämnda överlämnade två insektshotell att placeras på skolgården. Trots det gråa vädret och den bitande vinden var stämningen uppsluppen och ett mindre hav av färgglada mössor bredde ut sig för att sjunga sånger och se banden klippas.

Del av skogen finns kvar

I samband med att Norrevångshallen brann ned 2010 brann även en del av skolbyggnaderna. Delar av dem byggdes upp 2011. Där den nya tillbyggnaden nu står växte en skog.

– Vi blev lite oroliga när vi hörde att vår skog skulle försvinna, men tittar man noga så ser man att det fortfarande finns träd och de kommer bara att växa sig större, säger Anna Merkel Möller till eleverna.

I samband med tillbyggnaden fick även utemiljön en rejäl uppdatering.

Tidskapsel gömd i huset

Inne i bygget finns även en tidskapsel som årskurs sex varit med och gjort. Exakt var den är placerad vet dock bara de byggare som var med och gömde den.

Huset har ritats av Kamikaze arkitekter och byggts av Skanska. Budgeten var 70 miljoner och även om det inte är helt klart så ser det ut som att budgeten håller.

Den nya musiksalen är ljudisolerad och har många instrument att välja på.

Ljudisolerat musikrum

Tillbyggnaden är i två plan och innehåller flera klassrum med stora fönster med fantastiskt ljusinsläpp. Det finns även rum för bland annat skolsköterska och kurator. I korridorerna har smygar byggts in i väggarna som inbjuder till avkoppling.

Personalen, eller i alla fall musikläraren Ingemar Tågerud, är kanske lite extra stolt över den nya musiksalen – klädd i ljuddämpande askpanel och med en egen gjuten betongplatta för att göra rummet extra ljudisolerat.

Denna sida Festlig invigning av Norrevångsskolan publicerades först på Eslövs kommun.

Nya e-tjänster för miljöärenden

Nu kan du som privatperson eller företagare göra vissa ärenden till miljöavdelningen digitalt. Det gäller bland annat installation av värmepump eller anmälan om enskilt avlopp. Med sex nya e-tjänster blir processen enklare.

Anmälningar om till exempel enskilt avlopp, utförandeintyg och installation av värmepump kan du som medborgare nu göra digitalt.

En enklare process

Du kan skicka in ärenden närsomhelst på dygnet. Förutom att e-tjänsterna förenklar för den som söker, kommer det också att göra hanteringen enklare för handläggarna, vilket ger en effektivisering av verksamheten.

Sedan tidigare kan kommunens företagare anmäla miljöfarlig verksamhet via e-tjänst. Nu läggs även registrering och ändring av livsmedelsverksamhet och anmälan om hälsoskyddsverksamhet till.

Fler e-tjänster på gång

Att kunna utföra ärenden digitalt efterfrågas allt mer i takt med att Eslövsbor och företagare blir allt mer digitala. Det ökar kraven på kommunens service som måste vara öppen, enkel och tillgänglig för alla.

Miljöavdelningen arbetar därför med att skapa nya e-tjänster och ersätta blanketter. Den som söker kan göra det oberoende av kontorstider och kan följa sina ärenden i systemet.

Mer om enskilt avlopp och länkar till e-tjänsterna

Mer info om hälsoskyddsverksamheter och länk till e-tjänst

Mer om livsmedelsverksamhet och länk till e-tjänst

Mer om värmepump och länk till e-tjänst för anmälan av värmepump med köldmedie

Följ och komplettera dina ärenden hos miljöavdelningen

Denna sida Nya e-tjänster för miljöärenden publicerades först på Eslövs kommun.

Drop-in-energirådgivning på stadsbiblioteket

Passa på att få gratis råd och tips av kommunens energirådgivare Evelina Nordström och Lisa Karlsson. Du träffar dem på stadsbiblioteket den 11 och 25 januari klockan 16–18.

Kommunens energirådgivare Evelina Nordström och Lisa Karlsson.

Energirådgivarna ger tips om hur du kan bli energismartare och få en överblick över de alternativ du har att välja mellan. Du får råd om olika energisystem och hur du kan sänka dina energikostnader hemma eller i en annan typ av fastighet.

Två onsdagar i januari träffas energirådgivarna på Eslövs stadsbibliotek:

11 januari klockan 16–18
25 januari klockan 16–18

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och oberoende service från kommunen. Den riktar sig främst till dig som privatperson.

Du kan alltid boka rådgivning via kommunens e-tjänst som du hittar på eslov.se/energi

Denna sida Drop-in-energirådgivning på stadsbiblioteket publicerades först på Eslövs kommun.

Snabbare bygglovshantering med nytt system

Ett nytt bygglovssystem i kommunen ska ge snabbare service till medborgarna. Processen ska bli snabbare och risken att göra fel byggs bort. Men går du i byggtankar så vänta inte med att ansöka. Under tiden som systemet kommer på plats kan det ta lite längre tid än vanligt.

I det nya systemet ingår bland annat en e-tjänst där medborgarna kan ansöka om bygglov och göra bygganmälningar helt digitalt. Risken för att göra fel blir betydligt mindre och transparensen ökar.

Saknas ofta handlingar

– Det vanligaste misstaget med ansökningarna som det är idag är att det saknas handlingar, då blir processen fördröjd och medborgarna drabbas. I det nya systemet måste man bifoga handlingar innan man kan gå vidare till nästa steg, säger Per Björkegren, bygglovsassistent.

Snabbare bygglovshantering med nytt system. Pernilla Karlsson, bygglovshandläggare, Per Björkegren, bygglovsassistent, Magnus Persson, bygglovshandläggare, och Cissie Jansson, projektledare.

Målet är sex veckors väntetid

Men innan bygglovsprocessen blir snabbare så kommer den troligen bli långsammare. Bytet av system innebär att saker kommer att ta lite längre tid. Därför ser kommunen gärna att den som vill ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan inte väntar med att skicka in sina ansökningar.

– Målet är att en ansökningsprocess ska ta sex veckor, det är politiskt beslutat. Men under tiden som det nya systemet kommer på plats kommer vi förmodligen att behöva mer tid än så, säger Magnus Pettersson.

En robot gör del av jobbet

I det nya systemet finns även en inbyggd robot kallad Atom som bland annat kan hjälpa till med brevutskick, vilket tidigare skötts manuellt. Överlag är det mycket handpåläggning som försvinner med det nya systemet.

– Det kommer försvinna en hel del administrativa uppgifter och vi hoppas kunna använda den tiden till att förbättra vår service och vår kvalitet, säger Christina Sejte, bygglovsassistent.

Hela kommunen får nytt system

Nova bygg kommer från en leverantör som heter Sokigo. Det gör också det nya dokument- och ärendehanteringssystem som ska införas i kommunen under våren. Båda systemen har ingått i en stor upphandling som kommunen gjort.

Denna sida Snabbare bygglovshantering med nytt system publicerades först på Eslövs kommun.

Fira in ett säkert gott nytt år

Nyårsafton stundar och för många är firandet förknippat med fyrverkerier. Se till att hålla koll på vad som gäller och var medveten om riskerna så att du kan fira in det nya året på ett säkert sätt.

Fira in det nya året på ett säkert sätt.

Inom Eslövs kommun är fyrverkerier, smällare, bengaliska eldar och andra pyrotekniska varor endast tillåtna att användas på nyårsafton från kl. 18 till kl. 2.

Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras!

Varje år inträffar många bränder i bostäder och andra byggnader till följd av fyrverkerier. Raketer hamnar fel för att folk slarvar med säkerheten och/eller är berusade i samband med hanteringen av fyrverkeripjäserna.

På Räddningstjänsten Syds webbsida kan du läsa mer om vad som gäller, men även få tips om säker användning av fyrverkerier.

Läs mer  på Räddningstjänsten Syds webbsida

Räddningstjänsten kontrollerar alla som har tillstånd att sälja fyrverkerier i Eslövs kommun. Detta så att de följer de regler och säkerhetsföreskrifter som finns.

Råd till dig som är förälder

Varje år orsakar fyrverkerier även allvarliga personskador. De som skadas är oftast män och många är under 18 år. Som vuxen kan du förhindra allvarliga olyckor genom att inte köpa ut fyrverkerier till ungdomar under 18 år.

Du som förälder är den viktigaste personen i din ungdoms liv och den som har störst möjlighet att påverka. Därför är det viktigt att du som vuxen sköter fyrverkerier på ett säkert sätt.

Tänk på att den som är yngre än 18 år vare sig får köpa, ta emot eller använda fyrverkeripjäser. Langning gäller alltså inte bara alkohol, utan även fyrverkerier.
Prata med din ungdom kring fyrverkerier och säkerhet.
Prata med andra föräldrar – dela information och stötta varandra.
Om du uppmärksammar att någon person eller butik säljer fyrverkerier till minderåriga, kontakta polisen.

Läs mer på Polisens webbsida

Trygghetsarbetet extra viktigt under lovet

Eslövs kommun arbetar på olika sätt för att skapa en så trygg och trivsam jul- och nyårshelg som möjligt. Nedan ser du några exempel på insatser som görs för att öka tryggheten under jullovet.

Fältverksamhet: Fältsekreterare rör sig runtom i Eslövs kommun tre dagar i veckan (utom röda dagar). Fältsekreterarna samverkar bland annat med personal från skolan, fritidsgårdarna samt med föräldrar kring ungdomar som befinner sig i riskzonen eller som önskar råd och stöd i olika frågor som rör tonårstiden. Vuxna på stan arbetar trygghetsskapande genom att röra sig runt om i Eslöv tätort.
Väktare: Väktare bevakar olika platser i kommunen.
Safe 0413: Nätverk som består av ca 140 företag verksamma i Eslöv där även Eslövs kommun är medlem. Safe 0413 utökar väktarronderingen i centrum under julhandeln för att öka tryggheten.
Nattvandrarna Sverige: Den ideella organisationen Nattvandrarna Sverige nattvandrar under jullovet.
Nattvandring.nu: Stiftelsen nattvandrarna.nu har skapat en lokalgrupp i Eslöv och kommer att starta sin verksamhet inom kort.
Polisen: Polisen arbetar utifrån aktuell lägesbild. Liksom tidigare år kommer det att finnas extra patruller under nyårshelgen i Eslöv.
Gasverkets fritidsgård: Mötesplatsen Gasverket har öppet under jullovet som vanligt (utom röda dagar) och vänder sig till ungdomar 13–17 år. Gasverket har extra aktiviteter planerade både i och utanför Eslöv under jullovet.
Tillsyn handlare: Räddningstjänsten utför tillsyn hos handlare för att förebygga otillåten försäljning av fyrverkerier.
Översyn brännbart material: Kommunen ser över brännbart material i och omkring kommunens fastigheter och på allmänna platser.

Polisens extra insats i Eslöv är avslutad

Eslövs kommunpolis Mats Odestål, Veronica Ek, chef för polisområde Eslöv, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, och Martin Broms, trygghetssamordnare.

I tre månader under hösten 2022 pågick en särskild insats i Eslöv, för att komma tillrätta med de bråk och ordningsstörningar som förekommit där under en tid. Nu har insatsen avslutats. Betyder det att arbetet är avslutat och klart? Frågan går till lokalpolisområdeschef Veronica Ek:

– Nej, det är det inte! Arbetet fortsätter. Men under hösten har vi skapat en struktur inom lokalpolisområdet, som gör att vi nu kan omhänderta det fortsatta arbetet utan en pågående insats.

Vad har då gjorts under insatsen?

– Vi har arbetat både med synliga poliser, för att förebygga brott och öka tryggheten, men också med mer riktade åtgärder mot särskilda individer eller geografiska platser. Fler kameror har kommit på plats i centrala Eslöv, och vi har också förfinat vår samverkan med Eslövs kommun.

– I vår utredningsverksamhet har vi prioriterat ärenden som vi sett har haft en koppling mot insatsen, för att snabbt kunna ställa aktuella gärningspersoner inför rätta. Det har lett till att flera personer har frihetsberövats, kontrollerats och dömts, såväl till fängelse som till skyddstillsyn och ungdomsvård. Och vi har fortfarande pågående utredningar där vi inom en snar framtid kommer att gå till åtal.

– Exakt vilka effekter vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete lett till är svårt att mäta i nuläget. Det krävs nog också lite mer tid innan vi kan se om vi lyckats bryta mönstren helt. Men vi fortsätter att jobba aktivt mot brottslighet och problem i Eslöv, nu med användning av den struktur vi byggt upp inom insatsen.

Denna sida Fira in ett säkert gott nytt år publicerades först på Eslövs kommun.

Flera miljoner kronor ska snabba på utbyggnaden av fibernätet

För att snabba på fiberutbyggnaden i Eslövs kommun har kommunstyrelsen beslutat att sätta av 5 miljoner kronor årligen fram till 2025 för att alla fastigheter i kommunen ska få möjlighet till fiber. Eslövs kommun har dessutom fått ett extra bidrag på samma summa av Region Skåne inför 2023. Till detta kommer drygt två miljoner kronor i stöd från Post- och telestyrelsen, PTS. Det är framför allt på landsbygden som stödet behövs.

– Satsningen på bredbandsuppkoppling till alla med 5 miljoner kronor per år till 2025 gör vi för att det krävs för att våra medborgare och företagare ska kunna använda all samhällsservice i sitt dagliga liv. Här har pandemin bidragit till att påskynda samhällets digitalisering. Det kan till exempel handla om att elever ska kunna göra sina läxor hemifrån med full tillgång till skolans digitala tjänster och att äldre ska kunna nyttja digitala tjänster inom hemvården och vården, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare två miljoner från PTS

För 2021 delade Post- och telestyrelsen, PTS, ut drygt 5,5 miljoner kronor i bidrag till Open Infra för utbyggnad i östra och nordöstra delen av Eslövs kommun.

För 2022 tilldelades GlobalConnect AB drygt 2 miljoner kronor för att koppla in ett 30-tal fastigheter söder om Billinge–Stockmöllan. Sammanlagt delar PTS ut cirka 1,3 miljarder i år kronor i bredbandsstöd  till Sveriges kommuner. Allt bredbandsstöd för år 2022 är fördelat | PTS

Grävstart i vår

Under hösten har kommunen upphandlat etablering och tillhandahållande av bredbandsnät för de avsatta fem miljoner kronorna. Två anbud kom in. Teleservice Fiberproduktion Skåne AB vann upphandlingen som alltså är värd 10 miljoner kronor, tack vare bidraget från Region Skåne.

Troligtvis blir det grävstart första kvartalet 2023 om väder och omständigheter tillåter. Detta är extra angeläget, eftersom Telia kommer att stänga ner kopparnätet i Eslövs kommun 2024-03-31. Då kommer ADSL-uppkopplingar inte längre att fungera.

– Våra satsning på sammanlagt 20 miljoner kronor kommer att innebära att alla, även fastigheter som privata aktörer har valt bort på grund av långa avstånd till grannar eller svårigheter i terrängen, kommer att erbjudas fiber till ungefär samma pris som man betalar i tätorterna. Framöver ska du kunna driva ditt företag med full fibertäckning varifrån som helst i kommunen, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Nuläge i Eslövs kommun

98 % i tätorter med minst 200 invånare har fått ett erbjudande om fiber. En del har tackat nej. Sammanlagt finns det cirka 100 fastigheter i tätorterna som inte har fått något erbjudande.
Tillgång till 100 Mb/sek har i Eslövs kommuns tätorter 89 % (Skånesnittet
91 %) och i glesbygd 71 %, (Skånesnittet 63 %). Bland dem som tackat nej till fiber avviker Eslöv marginellt neråt från Skånesnittet.
Senaste mätningen från Post- och telestyrelsen, PTS: Utanför tätort har cirka 120 byggnader ingen tillgång till fiber och har heller inte fått erbjudande.

Bakgrund

Staten bestämde för länge sedan att marknaden och inte kommunerna, regionerna eller staten, skulle ha ansvar för fiberutbyggnaden i Sverige. Statens mål om fibertäckning har dock inte nåtts, trots att Post- och telestyrelsen delat ut flera miljarder kronor i bredbandsstöd sedan 2020.

Denna sida Flera miljoner kronor ska snabba på utbyggnaden av fibernätet publicerades först på Eslövs kommun.