Moderaterna Eslöv

Årsmötet 2021

Årsmöte 2021 hölls helt digitalt för första gången och trots ett systembyte i sista minuten var vi minst en tredjedel av medlemmarna närvarande vilket under rådande omständigheter får anses bra.

Styrelsen nya sammansättning framgår här.

Förbundsordförande Lars-Ingvar Ljungman – vår gästföreläsare – höll ett inspirerande anförande om Vellinge moderaternas historia och hur det är att arbeta i en politisk förening.