Åtgärder för en mer jämställd hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor

Allt för länge har kvinnors hälsa åsidosatts. Återkommande undersökningar visar att kvinnor genomgående upplever sämre hälsa än män. I dag presenterade den moderatledda regeringen tre åtgärder som syftar till att göra hälso- och sjukvården mer jämställd för flickor och kvinnor. Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar för att erbjuda kvinnor och män en god […]

The post Åtgärder för en mer jämställd hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor appeared first on Moderaterna.