Nyhet från Eslöv's Kommun

Bada inte vid Sjöholmens badplats

Det senaste vattenprovet vid Sjöholmens badplats i Ringsjön visar att vattnet är otjänligt med förhöjda halter av bakterier. Vi avråder från att bada eftersom att det finns risk att bli sjuk av bakterierna.

Nytt vattenprov ska tas inom kort. Vi sätter upp skyltar vid badplatsen och tar inte ner dem förrän vattnet är tjänligt igen och det går att bada utan risk.

 Nyheter – Eslövs kommun