Ukrainas sak är även vår

Rysslands erkännande av utbrytarregionerna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina och den påföljande inmarschen av ryska soldater i dessa områden är en allvarlig kränkning av Ukrainas suveränitet som Moderaterna kraftfullt fördömer. Om inte vi tillsammans med andra står upp för Ukraina mot Rysslands aggression, så kan det vara vår tur nästa gång. När den fria […]

The post Ukrainas sak är även vår appeared first on Moderaterna.

Ska vi få ordning på Sverige måste vi få ordning…

Det är alldeles för många elever som inte når kunskapsmålen i skolan och allt för många som inte blir behöriga till gymnasiet. Moderaterna presenterar nu grunderna för en ny skolpolitik. Det handlar om studiero i klassrummet, bättre förutsättningar för lärarkåren och införandet av konkreta kunskapskrav. Svensk skola har allvarliga problem. Mer än var fjärde elev […]

The post Ska vi få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan appeared first on Moderaterna.

Stoppa gängkriminalitet från fängelser

Gängkriminella som sitter i fängelse ska inte kunna planera eller begå brott. Tyvärr finns det exempel på gängkriminella som fortsätter att delta i gängbrottslighet från fängelset. Moderaterna lägger därför fram ett antal förslag som kraftigt skulle försvåra för dömda gängkriminella att fortsätta delta i gängkonflikter inifrån fängelset. Den eskalerande gängkriminaliteten har lett till att fler […]

The post Stoppa gängkriminalitet från fängelser appeared first on Moderaterna.

Tillför mer pengar för att stärka Sveriges försvarsförmåga

Säkerhetsläget i Sveriges närområde är sämre än på flera årtionden. Moderaterna vill se ett omedelbart resurstillskott till Försvaret för anskaffning av ammunition, mängdmateriel och reservdelar samt för mer personal och satsningar på det civila försvaret inklusive cybersäkerhet.   Moderaterna lägger nu fram följande krav inför försvarsberedningens arbete: På kort sikt bör nödvändiga resurser tillföras mycket snabbt […]

The post Tillför mer pengar för att stärka Sveriges försvarsförmåga appeared first on Moderaterna.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lägger fram fyra förslag för…

De svenska hushållen kämpar nu med extremt höga elpriser. Det är regeringens bakåtsträvande energipolitik som har orsakat detta. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna tar nu de första stegen mot en ny energipolitik som skapar ren och pålitlig el till rimliga priser. Människor vittnar om att de inte vågar ha normal rumstemperatur av rädsla för kostnaden. […]

The post Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lägger fram fyra förslag för en ny energipolitik appeared first on Moderaterna.

Moderaterna förbereder en bidragsreform

Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Moderaterna arbetar nu fram skarpa förslag för ändringar av det svenska bidragssystemet. Syftet är att en M-ledd regering efter valet i höst snabbt ska kunna återupprätta arbetslinjen. Ska det vara skillnad på att tjäna pengar på arbete, och på att tjäna pengar […]

The post Moderaterna förbereder en bidragsreform appeared first on Moderaterna.

Moderaterna KU-anmäler regeringen: Har mörkat för Coronakommissionen

Regeringen har undanhållit mötesanteckningar och andra viktiga handlingar för Coronakommissionen.  Det finns även brister i regeringens beslutsfattande under pandemin – regeringen har överlåtit till myndigheterna att fatta beslut som en regering normalt sett själv ska besluta om. Moderaterna anmälde på fredagen den 28 januari regeringen till konstitutionsutskottet (KU). Coronakommissionen har i uppdrag att ganska regeringens […]

The post Moderaterna KU-anmäler regeringen: Har mörkat för Coronakommissionen appeared first on Moderaterna.

Inte fyra år till – nu får vi ordning på…

Ulf Kristersson talade idag på Moderaternas konferens – Valfokus. Temat var för talet var ”Inte fyra år till”. Moderaterna vill få ordning på Sverige genom konkreta lösningar på våra stora samhällsproblem. I dag talade Ulf Kristersson på Moderaternas digitala konferens Valfokus med 750 deltagare. Kristersson talade om Sveriges akuta samhällsproblem – skjutningar, bidragsberoende och energikrisen. […]

The post Inte fyra år till – nu får vi ordning på Sverige appeared first on Moderaterna.

Moderaterna kräver paus för omprövning av vattenkraftens tillstånd

Vattenkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Ulf Kristersson meddelade i sitt tal på Industridagen att Moderaterna vill pausa omprövningarna av vattenkraftens tillstånd. Sverige har drygt 2 000 vattenkraftverk. Vattenkraften är ren, stabil och fossilfri. Den står för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen. Regeringen har beslutat att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas från och […]

The post Moderaterna kräver paus för omprövning av vattenkraftens tillstånd appeared first on Moderaterna.

10 reformer för att bekämpa skuggsamhället

Regeringen har tappat kontrollen över skuggsamhället. Ett stort antal personer vistas i Sverige illegalt och antalet bedöms öka kraftigt de kommande åren. Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället. I dag är det många som stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan. Uppgifter pekar på […]

The post 10 reformer för att bekämpa skuggsamhället appeared first on Moderaterna.

Moderaterna vill återinkalla försvarsberedningen

Sverige står inför Europas allvarligaste säkerhetspolitiska situation på flera decennier. Rysslands militära hot mot Ukraina kombineras med krav från Ryssland på en helt ny säkerhetsordning i Europa. Nu är hög tid för nationell samling i försvars- och säkerhetspolitiken. Därför vill Moderaterna återinkalla försvarsberedningen. Rysslands militära hot mot Ukraina tar sig tydligt i uttryck genom att […]

The post Moderaterna vill återinkalla försvarsberedningen appeared first on Moderaterna.

Regeringen undanhåller handlingar från Coronakommissionen

Regeringen har nekat Coronakommissionen att ta del av viktiga handlingar om regeringens pandemihantering. Det försvårar kommissionens arbete. Det är dags att lägga korten på bordet. Moderaterna kallar nu socialminister Lena Hallengren till socialutskottet. Coronakommissionen har till uppdrag att granska samhällets åtgärder för att begränsa spridningen av COVID19. Kommissionen har vid flera gånger begärt att få […]

The post Regeringen undanhåller handlingar från Coronakommissionen appeared first on Moderaterna.

Regeringen riskerar att misslyckas med målet om fler poliser

Regeringen har som mål att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda år 2024. En rapport från riksdagens utredningstjänst visar att det målet tidigast kan uppnås år 2032. Moderaterna kräver nu åtgärder för att göra polisyrket mer attraktivt. Sverige har allvarliga problem. De senaste fem åren har det skett 1 672 skjutningar i Sverige. Många […]

The post Regeringen riskerar att misslyckas med målet om fler poliser appeared first on Moderaterna.

Moderaterna lägger skarpt förslag i riksdagen om sänkt elskatt

Moderaterna lägger skarpt förslag i riksdagen om sänkt elskatt
erik.blom
10 jan 2022

Innan jul presenterade Moderaterna ett förslag om att slopa skatten på el under januari och februari. Regeringen har dock inte valt att gå vidare med ett sådant förslag. Moderaterna lägger därför ett förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari.

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt. 

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll.  Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Hushållen betalar därför mer i skatt när elpriset stiger. På grund av de rekordhöga elpriserna har ökningen av skatteintäkterna på el varit stora.

Det är inte rimligt att staten ska få kraftigt ökade intäkter när elpriserna skenar. Moderaterna presenterade därför innan jul ett förslag om tillfälligt slopad elskatt under januari och februari. Vår uppfattning är att de extraintäker som staten får på grund av det höga elpriset ska gå tillbaka till hushållen. Därför har vi nu lagt ett skarpt förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari. Det motsvarar en minskad kostnad för el på 1500-2000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen.

Läs Moderaternas förslag om slopad elskatt här

Läs presentationen från dagens pressträff här:

Bild
Dölj delningsalternativ
Av

Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Här finns Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022. Se talet här. ——— För precis trettio år sedan höll Gorbatjov sitt sista tal som Sovjetledare, och en av världshistoriens grymmaste regimer gick i graven. Men låt oss vara ärliga: Dagens Ryssland har inte infriat någon av de förhoppningar vi hade då. Inte som […]

The post Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022 appeared first on Moderaterna.

Moderaterna vill tillfälligt slopa elskatten – staten ska inte tjäna…

Moderaterna vill tillfälligt slopa elskatten – staten ska inte tjäna pengar på rekordhöga elpriser
erik.blom
14 dec 2021

Moderaterna föreslår att elskatten slopas under januari och februari. Om de höga elpriserna består under vintern så motsvarar det ökade momsintäkter för staten på 7 miljarder kronor. Staten ska inte tjäna på det rekordhöga elpriset – dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen.

Moderaterna föreslår att elskatten tillfälligt slopas under januari och februari år 2022 med anledning av de höga elpriserna.
Syftet är att mildra effekterna av den rekordstora ökningen av elpriset för hushållen under årets kallaste månader när elanvändningen är hög.
På kort sikt behövs åtgärder för att mildra effekterna av de höga elkostnaderna. På lång sikt behövs en hållbar energipolitik och lägre elpriser.

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt.

Sverige har fått en allt mer sårbar energiförsörjning när planerbar elproduktion har avvecklats. Det ger höga pristoppar. Orsakerna till det höga elpriset i Sverige beror till stor del på nedlagda elproduktionsanläggningar, däribland avvecklingen av Ringhals reaktorer, som även skapar begränsningar i överföringskapaciteten i stamnätet.

Isläggningarna har tillfälligt minskat produktionen i vattenkraften och nu när det är kallare har även vindkraftsproduktionen minskat. Europeiska länders beroende av fossila energikällor påverkar även priserna i Sverige.

Under hösten år 2021 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året. En stor andel av EU:s medlemsländer har under de senaste veckorna vidtagit olika former av åtgärder för att mildra effekterna på hushållens ekonomi när elen har blivit dyrare – däribland i form av skattelättnader på el, tillfälliga bidrag och prisregleringar.

Tillfälligt slopad skatt på el under januari och februari år 2022

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll. Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Det innebär att hushållen betalar mer i skatt när elen blir dyrare, och att statens intäkter ökar när elpriset stiger. Under den senaste tiden har ökningen av skatteintäkterna varit betydande, givet prisutvecklingen på el.

Det är inte rimligt att staten ska få kraftigt ökade intäkter när elpriserna skenar. Skulle de höga priserna bestå under vintern motsvarar det ökade momsintäkter på 7 miljarder kronor. Dessa extraintäkter bör gå tillbaka till hushållen och Moderaterna föreslår därför att skatten på el tillfälligt slopas[1] under januari och februari år 2022 med anledning av de höga elpriserna. Det motsvarar omkring 1500-2000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen.

Sverige behöver lägga om energipolitiken

Den rådande energipolitiken skapar risker för Sveriges konkurrenskraft, leder till höga elpriser och äventyrar jobb och tillväxt. Regeringens politik slår undan benen för investeringar i Sverige och elektrifieringen av samhället. Att lägga om svensk energipolitik är nödvändigt för att säkra den fossilfria och stabila elproduktion, och det ökade behovet av el, som behövs för att klara omställningen. Vissa förändringar kommer ta tid, men det finns ett antal viktiga beslut och omläggningar som behöver prioriteras i närtid.

Regeringen behöver fatta beslut om slutförvaret av kärnavfall, men skjuter medvetet beslutet på framtiden. Finns inget förvar för använt kärnavfall, kommer kärnkraftverk tvingas läggas ned.

Sverige behöver prioritera satsningar för att möjliggöra nästa generations kärnkraft. Resurser för att kunna bygga forskningsreaktorer och för att snabba på godkännandeprocessen för ny kärnkraft behövs. Politiken bör även säkra att fler kärnkraftsreaktorer ska kunna anläggas än vad som i dag är möjligt i Sverige. Framgent behöver betydande investeringar i det svenska elnätet prioriteras. Tillståndsprocesserna för elnätsutbyggnad behöver förenklas och kortas.

På sikt bör även elmarknadens utformning reformeras. Ett elsystem där man betalar för kvalitet eller effekt, det vill säga tillräckligt med energi vid ett givet ögonblick, skulle bli mer robust. Planerbara kraftslag som kärnkraft skulle då få ersättning för den viktiga funktion de har i elsystemet.

Fotnot:

[1] Egentligen sänks skatten från 36 öre/kWh till EU:s miniminivå, 1 öre/kWh, en sänkning med 97 %.

Dölj delningsalternativ
Av

Ulf Kristerssons röstförklaring vid dagens statsministeromröstning

Ulf Kristerssons röstförklaring vid dagens statsministeromröstning
erik.blom
29 nov 2021

I dag hölls för andra gången en statsministeromröstning om Magdalena Andersson i riksdagen. Detta efter att Andersson i onsdags valdes till statsminister, förlorade budgetomröstningen, miste sin regeringspartner MP, och sedan avgick innan hennes regering ens hunnit tillträda. Men vad Sverige behöver nu är inte en politisk cirkus – utan stabilitet och handlingskraft. Därför meddelade Ulf Kristersson återigen att han är beredd att bilda en ny regering som har fokus på sakpolitik och som kan få ordning på Sverige. En regering som vill samla, inte splittra.

Läs Ulf Kristerssons röstförklaring vid dagens statsministeromröstning i sin helhet nedan:

Herr talman, 

Sju timmar säger mycket om läget i svensk politik just nu. 

I onsdags valdes Magdalena Andersson till statsminister, förlorade sin budget, miste sin regeringspartner och avgick, innan hennes regering hunnit tillträda. Allt inom loppet av en knapp arbetsdag. 

Svenska folket har inför öppen ridå följt det rödgröna regeringsunderlagets kollaps. Fyra partier som har vilselett, motarbetat och skyllt på varandra. 

Vem som visste vad om Miljöpartiets avhopp är fortfarande höljt i dunkel. Men det är i vart fall klart att varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet tog upp saken med talmannen före statsministeromröstningen. Hade de sagt som det var kunde Sverige sluppit onsdagens politiska cirkus. 

För den fräter på förtroendet för våra demokratiska institutioner, och den skadar människors respekt för vårt politiska system. Det är dåligt för oss alla, oavsett vilket parti vi företräder eller röstar på. Det är dåligt för Sverige som land. 

En skottlossning om dagen och en dödlig skjutning varje vecka. 200 000 långtidsarbetslösa och 675 000 utrikes födda i arbetsför ålder, som inte kan försörja sig själva. En energikris som äventyrar klimatomställning, investeringar och människors privatekonomi. I en tid med allvarliga problem, skulle Sverige behöva politisk stabilitet och politisk handlingskraft. 

Istället vill nu Magdalena Anderson bilda den svagaste svenska regeringen sedan Ola Ullsten 1978. En regering som inte kan samla sitt eget regeringsunderlag till gemensam politisk linje i en enda viktig fråga. En regering vars samarbetspartier inte ens kan sitta ner och prata med varandra som vuxna människor. En regering som inte får igenom sin ekonomiska politik. Ett regeringsunderlag som bara är överens om en enda sak: Att ett parti och deras väljare inte ska räknas. Det är inte hållbart i någon demokrati.

Men på en punkt vill jag ändå redan nu gratulera Magdalena Andersson: Om du idag väljs till statsminister för de nio månader som återstår till valet, så får du i varje fall en mycket bättre budget! Och vi moderater kommer fortsätta samla bra majoriteter riksdagen. Det är inte alls ett hot, utan ett löfte.

I den budget som vann i onsdags läggs nu grunden för att få ordning på Sverige: Vi prioriterar kampen mot brottsligheten genom pengar till höjda polislöner och en bred satsning på att stärka hela rättsväsendet. 

Vi fokuserar på utanförskapet och bidragsberoendet genom att stå upp för arbetslinjen, med lägre skatter på låga inkomster. Vi tar första stegen mot en stor bidragsreform, så det alltid ska löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. 

Vår budget räddar det svenska skogsbruket ifrån Miljöpartiet. Och öppnar nya möjligheter att samla en majoritet för en riktig förändring av strandskyddet. Vår budget visar respekt för att alla människor inte kan ta tunnelbanan till jobbet, och för att en vanlig familj på landsorten måste ha råd med någonting mer än bara bensin och värme. 

Och även Vänsterpartiet borde ha röstat på vår budget – för pensionärernas skull. Vi sänker skatten för alla pensionärer och stärker ekonomin för dem med lägst pensioner. Redan nu. 

Dessutom – apropå alla högtidstal om den liberala demokratin: I vår budget tillförs nya resurser för att stärka domstolarnas oberoende och skyddet för enskilda människors fri- och rättigheter. 

Med allt detta så kortar vi nu startsträckan för en ny borgerlig regering, som efter valet kan staka ut vägen mot en bättre framtid för vårt land. 

Herr talman,  

Det säger rätt mycket om svensk politik, att de fyra partier som nu vill förenas under ännu en S-regering, inte kan enas om en gemensam politisk riktning. Och att vi som kan staka ut en ny kurs för Sverige, blockeras av fyra oeniga partier på vänsterkanten från att också ta ansvaret att genomföra politiken.

Det rimliga vore naturligtvis motsatsen: Att nu släppa fram det regeringsalternativ som har stöd för sin politik – inte det alternativ som just har visat att de inte har stöd för sin politik. I praktiken tillsätter riksdagen idag en nio månader lång övergångsregering, som inte har mandat från någon. Det är inte bra för Sverige. Och därför röstar den moderata riksdagsgruppen nej till Magdalena Andersson som statsminister. 

Detta framförde jag också till talmannen. Att Vänsterpartiet vill ha en vänsterregering, är rätt naturligt. Att Centerpartiet också vill det, är mer otippat. Men faktum kvarstår: så länge Centern vill ha en socialdemokratisk regering går det helt enkelt inte att bilda en borgerlig. Inte före valet. Men ger väljarna oss bara ett enda mandat till i valet nästa år, så ändras det. Ett mandat till och Sverige får maktskifte! Ett enda mandat. 

Om 286 dagar stänger vallokalerna. Då kan Sverige få en riktig regering. Som samlas kring vad man är FÖR, inte vad man är emot. En regering som har respekt för alla partier och alla väljare, och som inte känner behov av att förolämpa och smutskasta sina politiska meningsmotståndare. En regering som tar fasta på vad vi har gemensamt, så att Sverige kan få något gjort. En regering som vill samla, inte splittra.  

En regering som kommer ha fokus på de stora sakfrågorna – att krossa den grova kriminaliteten, bryta det passiva bidragsberoendet, och att göra Sverige till ett ledande land i klimatomställningen genom pålitlig och ren svensk elproduktion. 

Det blir en regering som som kan få ordning på Sverige. För det finns ingenting som är dåligt i Sverige som inte kan åtgärdas med det som är riktigt bra. Med det allvaret och med den hoppfullheten ser jag fram emot valdagen.  

Tack! 

Dölj delningsalternativ
Av

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna presenterar gemensam budget

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna presenterar gemensam budget
erik.blom
16 nov 2021

I dag presenterade Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ett gemensamt budgetförslag med reformer för att minska brottsligheten, få fler i arbete och för förbättrad välfärd.

Regeringens budget är spretig och bidrar inte till att lösa Sveriges problem. Vi har därför gått ihop och tagit fram ett eget budgetförslag som innehåller konkreta reformer för att få ordning på Sveriges mest akuta problem.

Vi satsar på ytterligare reformer för att bekämpa kriminaliteten och stärka tryggheten. Vi satsar på åtgärder som leder till kommer i arbete – så att utanförskapet bryts och skatteintäkterna som finansierar välfärden ökar.  Vi sänker också skatten på pension och höjer bostadstillägget för pensionärer. Vi sänker också drivmedelsskatten med 50 öre per liter från och med 2022.

Upprätta lag och ordning

Brottsligheten är Sveriges mest akuta samhällsproblem just nu. Den grova organiserade brottsligheten styr vissa områden i Sverige med järnhand. Brottsförebyggande rådets statistik visar på att Sverige ligger i topp i Europa när det kommer till dödligt skjutvapenvåld.

Höjda polislöner

Vi satsar 400 miljoner på en riktad satsning på höjda polislöner och för att möjliggöra fler poliser som arbetar i yttre tjänst.  År 2023 tillförs 800 miljoner kronor och från 2024 och framåt tillförs 1 200 miljoner kronor. 

Mer pengar till Polismyndigheten

Från och med 2024 avsätter vi 1,7 miljarder för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad och nå polismålet om 10 000 nya polisanställda till 2024.

Mer pengar till NFC, hanteringen av vapenlicenser och avhopparprogram

Från och med 2022 satsas 150 miljoner årligen för att stärka Nationellt Forensiskt Centrum, korta hanteringen av vapenlicenser samt för ett avhopparprogram för kriminella.

Fler övervakningskameror och satsningar på bättre teknik hos Polisen

300 miljoner kronor tillförs i en riktad satsning på fler övervakningskameror och på stärkt och utvecklad teknisk förmåga hos Polismyndigheten i form av bättre verktyg, teknik och fler anställda för att förbättra arbetet mot brottsligheten.

Drygt en halv miljard tillförs till rättsväsendets övriga myndigheter

525 miljoner kronor tillförs rättsväsendets övriga myndigheter, Tullverket samt Kustbevakningen under 2022. För 2023 tillförs 805 miljoner kronor och för 2024 tillförs 1 035 miljoner kronor.

Fler förvarsplatser hos Migrationsverket

Vi tillför 75 miljoner under år 2022 för att öka antalet försvarsplatser som Migrationsverket ansvarar för. Från år 2023 och framåt tillförs 150 miljoner varje år.

Satsningar på ökad säkerhet för trossamfunden

Alla ska kunna utöva sin tro utan att känna sig hotad. Därför satsar vi tio miljoner per år till trossamfunden som ska användas för säkerhetsarbete.

Pengar avsätts för utredning om stärkt skydd för enskildas fri- och rättigheter och domstolarnas oberoende

Vi avsätter tio miljoner under 2022 och 2023 för att en statlig offentlig utredning ska kunna genomföras som ska lämna förslag på stärkta fri- och rättigheter för enskilda och ett stärkt oberoende för domstolarna.

Reformer för fler i jobb

Sverige ska ha full sysselsättning. Då krävs reformer för att minska bidragsberoendet och stärka drivkrafterna till arbete. I budgeten föreslår vi flera reformer för att öka sysselsättningen:

Sänkt skatt för alla som arbetar, med fokus på låga och medelstora inkomster

Vi tillför åtta miljarder för sänkt skatt för alla som arbetar, med särskild inriktning på låga och medelstora inkomster. Alla som arbetar får sänkt skatt och alla som arbetar fulltid får en skattesänkning med 150 kronor per månad.

 Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa

Vi sänker kostnaderna för att anställa långtidsarbetslösa i syfte att fler som har varit ifrån arbetsmarknaden länge ska få ett arbete.

Resurser tillförs för att genomföra en stor bidragsreform

Regeringskansliet tillförs fem miljoner kronor per år under 2022 och 2023 för att inleda arbetet med en stor bidragsreform.

Satsningar på hälso- och sjukvården

Vårdköerna har ökat under pandemin. Det är nu av stor vikt att vi pressar tillbaka den vårdskuld som orsakar mycket mänskligt lidande. Vårt budgetalternativ tillför vi 3,4 miljarder mer till hälso- och sjukvården.

Inför en nationell vårdförmedling

En nationell vårdförmedling ska upprättas för att använda tillgänglig kapacitet i vården till de patienter som väntat olagligt länge, oavsett i vilket region den kapaciteten skapas. 250 miljoner kronor avsätts kommande tre år för detta.

Fler vårdplatser

Sverige har minst antal vårdplatser per capita i hela EU. För att fler ska kunna få vård i rätt tid behöver antalet vårdplatser byggas ut. Vi tillför därför 2,9 miljarder konor under budgetperioden för detta ändamål.

 Utrota livmoderhalscancer och satsningar på HIV-prevention

Vi tillför 25 miljoner kronor årligen fram till 2027 i syfte att utrota livmoderhalscancer, genom att utöka möjligheterna till screening och vaccination. Vi utökar även anslagen till HIV-prevention med 25 miljoner kronor 2022, 50 miljoner kronor 2023 och 75 miljoner kronor från 2024 och framåt.

Mer kunskap i skolan

Alla barn ska ha möjlighet att lyckas i skolan. En av de viktigaste reformerna för att minska utanförskapet är att satsa på undervisningskvaliteten så att eleverna lär sig mer i skolan.

Utöka undervisningstiden med en timme per dag

Skolverket ges i uppdrag att förbereda en utökning av undervisningstiden. Från år 2023 och framåt avsätts pengar för att utöka undervisningstiden med en timme per dag.

 Mer pengar till elever i behov av extra stöd

I vår budget tillför vi 400 miljoner år 2022 till olika stödinsatser i skolan, till exempel i form av utökad lovskola för elever som har svårt att nå kunskapsmålen.

 Skolinspektionen ges ökade resurser till granskning av skolors kvalitet

Vi tillför 50 miljoner från år 2022 och framåt till Skolinspektionen för att möjliggöra tydliggöra granskning av skolor. Om en skola har allvarliga kvalitetsbrister ska en åtgärdsplan upprättas.

__________________________________________________________________________________________

Läs hela budgeten här:

För mer info om reformerna i budgeten, se bifogad reformtabell här:

Dölj delningsalternativ
Av

Ulf Kristersson ber S-väljare att låna ut sin röst

Ulf Kristersson ber S-väljare att låna ut sin röst
erik.blom
23 okt 2021

I sitt tal på arbetsstämman riktade Ulf Kristersson en direkt uppmaning till S-väljare: Låna ut din röst till mig! I gengäld lovade Ulf Kristersson att få ordning på Sverige – att lägga fokus på de riktigt stora problemen och steg för steg ta tillbaka kontrollen.

Ulf Kristersson inledde sitt tal med att beskriva de stora problem som Sverige står inför och som den socialdemokratiskt ledda regeringen inte lyckats ta tag i. Det handlar om gängkriminaliteten, klimatomställningen och utanförskapet: 

– Det som nu händer är ett hot mot hela den svenska rättsstaten. Och lägger man ihop de senaste årens skjutningar så råder det inte längre någon tvekan: våldet kan drabba vem som helst, var som helst. 

– Den här regeringen vill ha elbilar, men bygger knappt ut laddinfrastrukturen. De vill elektrifiera industrin, men inte bygga ut elnäten. De vill ha biodrivmedel, men inte bruka skogen. De vill bygga nya stambanor, men äventyrar all svensk cementproduktion. Med resultatet att vi får importera cement – från Kina. Ett sådant klimathyckleri! 

– Socialdemokraterna lovade Europas lägsta arbetslöshet, men vi fick Europas fjärde högsta. 1,3 miljoner människor kan inte försörja sig själva. Vi har 200 000 långtidsarbetslösa, den högsta siffran någonsin. 

Därefter riktade Ulf Kristersson en direkt uppmaning till socialdemokratiska väljare om att få ”låna” deras röst i nästa års val – för att byta ut regeringen och vända utvecklingen: 

– Inför valet nästa höst, kommer Socialdemokraterna lova att snart göra allt som de inte har gjort på åtta år. Lägga om politiken, ”vända på alla stenar”. Gå inte på det! För inte ens om de själva skulle vilja, så har de någon att göra det med. S, MP, V och C kan inte tillsammans få ordning på Sverige. 

– Jag vill vända mig direkt till dig som brukar rösta på Socialdemokraterna. Till dig som börjar tro att maktskifte är nödvändigt för att få något gjort. Jag vill be dig om det här: Låna ut din röst till mig! Förmodligen håller du inte med mig om allt. Kanske håller du inte med något parti, fullt ut? Men kanske tänker du, att det här, det går bara inte längre. 

– Ställ dig själv frågan: utvecklas nu Sverige åt rätt håll – eller åt fel? Har de som styr gjort ett gott jobb – eller är det dags för någon annan? Låna ut din röst, och ge mig chansen att få ordning på Sverige! Och ställ dig sedan samma fråga igen, om fyra eller åtta år.  

– Och om du lånar mig din röst i valet, så lovar jag dig det här tillbaka: Vi ska få ordning på Sverige. Fokusera på våra riktigt stora problem och steg för steg ta tillbaka kontrollen. Vi kommer samla landet, inte splittra.  

Ulf Kristersson avslutade talet med att vända sig direkt till alla moderater som nu förbereder sig för valrörelse: 

– Det finns ingenting som är riktigt dåligt i Sverige som inte kan åtgärdas med det som är riktigt bra. Vi har det i oss. Det är min bergfasta tro att vi kan vända den här utvecklingen. Så låt oss sätta Sverige på en ny kurs: Moderaterna är Sveriges arbetarparti. Vi är partiet för alla som gör rätt för sig – och som förväntar sig att alla andra också ska göra det. 

– Idag är det bara 323 dagar kvar till valet. Nu gäller laget före jaget. De flesta av oss har gjort valrörelse förut. Vi vet att vi kan lova varandra blod, svett och tårar. Men också glädjen och gemenskapen i att tillsammans gå genom eld och vatten – mot en valseger. Nationellt, regionalt och kommunalt. Nu gör vi det! Nu vinner vi valet. Nu axlar vi uppgiften. Nu får vi ordning på Sverige. 

Läs talet här:

Dölj delningsalternativ
Av

En bättre jakt- och rovdjurspolitik

En bättre jakt- och rovdjurspolitik
tom.samuelsson
21 okt 2021

Jägarna gör viktiga insatser för jakt- och viltförvaltningen i Sverige. De bidrar till att vi har livskraftiga viltstammar i landet. Samtidigt etablerar sig rovdjur i fler områden och ökar konflikterna med människan. Vargstammen måste minska för att öka den lokala förankringen.

Modernisera jaktlagen
Minska vargstammen: Ökad licensjakt och förenklad skyddsjakt
Jägarna ska ansvara för jakt- och viltvården: Återinför allmänna uppdraget

Moderaterna föreslår åtgärder för att främja jägarnas bidrag till viltförvaltningen och för att skapa ökad acceptans för rovdjurspolitiken: 

Modernisera jaktlagen
Jägarna ska ansvara för jakt- och viltvården: Återinför allmänna uppdraget 
Inför en ny viltmyndighet 
Minska vargstammen: Ökad licensjakt och förenklad skyddsjakt
Tydligare rätt till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar 
Kartlägg skadorna från vildsvinen och öka incitamenten att jaga

Modernisera jaktlagen  

Jaktlagen är närmare 35 år gammal. Det finns ett behov av att modernisera jaktlagstiftningen, för att anpassa den till viltstammarnas storlek och ge den en bred folklig förankring. Alliansen tillsatte en utredning för att se över lagen, som den nuvarande regeringen lade ner.

Moderaterna föreslår därför att: En statlig utredning tillsätts som får i uppdrag att se över den svenska jaktlagstiftningen i syfte att lägga fram en ny modern jaktlag. Jaktlagen ska främja en långsiktigt hållbar jakt och viltvård, med en bred folklig förankring.

Jägarna ska ansvara för jakt- och viltvården: Återinför allmänna uppdraget

Det allmänna uppdraget innebär att jägarnas jaktkortsavgifter finansierar viltvårdsfonden. Pengar ur fonden fördelas till jägarna som sköter jakt och viltvård i Sverige. Nu har regeringen avskaffat det allmänna uppdraget. I stället har Naturvårdsverket fått i uppdrag att främja landets viltvård genom att upphandla viltförvaltningen. Regeringens förändring av viltvården slår sönder en välfungerande modell.

Moderaterna föreslår därför att: Jägarna får huvudansvaret för jakt- och viltvården igen genom att jägarnas allmänna uppdrag återinförs. Jakt- och viltvården har fungerat väl under lång tid. Vi vill ta tillvara och uppmuntra att jägarnas engagemang och kunskap.

Inför en ny viltmyndighet

Viltstammarna är livskraftiga och i många fall större än på länge. Det ställer stora krav på viltförvaltningen och samverkan mellan myndigheter och jägare. I huvudsak fungerar det bra. Men samordningen av jakten kan bli ännu bättre.

Moderaterna förslår därför att: En ny viltmyndighet inrättas. Myndigheten ska ha en bred tvärvetenskaplig kompetens och ansvara för jakt- och viltförvaltningen. Viltmyndigheten bör få ett särskilt uppdrag att främja jakt som näring för att gynna jobb och utveckling, särskilt på landsbygden. Vi vill också utreda möjligheten att flytta vapenlicensärenden från Polisen med avsikten att korta handläggningstiderna.

Minska vargstammen: Ökad licensjakt och förenklad skyddsjakt

Vargstammen växer. Enligt Naturvårdsverkets inventering finns det omkring 400 vargar i Sverige. I år har länsstyrelserna bara beslutat om jakt på ett trettiotal vargar. Vissa år har det inte blivit någon licensjakt alls.

Moderaterna föreslår därför att: Licensjakten på varg ska öka kraftigt. För skapa legitimitet för vargförvaltningen i hela landet anser vi att vargstammen ska ned till 170 individer i enlighet med det beslut som riksdagen har fattat.

Vi vill också förenkla skyddsjakten på varg. Handläggningstiderna hos länsstyrelserna ska kortas. Det ska vara tillåtet med skyddsjakt på ett helt revir och inte bara enstaka individer. Det ska vara möjligt att göra ansökan om skyddsjakt under sekretess p.g.a. hotbilden.

Tydligare rätt till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar

Rätten att försvara sin sina tamdjur eller sin hund vid angrepp och potentiella angrepp är viktig. Men möjligheterna att freda sig mot potentiella angrepp från rovdjur är begränsad i dag.

Moderaterna föreslår därför att: Jaktförordningen ses över för att tydliggöra och förenkla bestämmelsen om rätten till självförsvar vid angrepp mot tamdjur och hundar. I dag är bestämmelsen komplicerad. Det gör det svårt att i en enskild situation avgöra om man har rätt att försvara sig mot exempelvis ett angrepp från en varg.

Vi vill också att ersättningsnivåerna för tamboskapsägare som drabbas av rovdjursangrepp ska höjas och ligga i nivå med de faktiska kostnaderna.

Kartlägg skadorna från vildsvinen och öka incitamenten att jaga

Vildsvinsproblemen inom jordbruket är stora. Det saknas beräkningar av antalet vildsvin i Sverige, men uppskattningsvis finns det 300 000. Vildsvinen orsakar skador på uppåt 20 procent av jordbruksarealen. Det skapar både stor frustration och ekonomisk skada för jordbrukarna.

Moderaterna föreslår därför att: Naturvårdsverket får i uppdrag att inventera hur stor vildsvinsstammen är och hur stort det ekonomiska värdet är av skadorna som vildsvinen orsakar.

För att öka incitamenten att jaga vildsvin vill vi att staten ska subventionerna trikintester, att jägare ska få sälja mer trikintestat kött direkt till konsumenter skattefritt och att kommuner och regionerna ska upphandla med vildsvinskött till offentliga kök.

Dölj delningsalternativ
Av