Tillför mer pengar för att stärka Sveriges försvarsförmåga

Säkerhetsläget i Sveriges närområde är sämre än på flera årtionden. Moderaterna vill se ett omedelbart resurstillskott till Försvaret för anskaffning av ammunition, mängdmateriel och reservdelar samt för mer personal och satsningar på det civila försvaret inklusive cybersäkerhet.   Moderaterna lägger nu fram följande krav inför försvarsberedningens arbete: På kort sikt bör nödvändiga resurser tillföras mycket snabbt […]

The post Tillför mer pengar för att stärka Sveriges försvarsförmåga appeared first on Moderaterna.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lägger fram fyra förslag för…

De svenska hushållen kämpar nu med extremt höga elpriser. Det är regeringens bakåtsträvande energipolitik som har orsakat detta. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna tar nu de första stegen mot en ny energipolitik som skapar ren och pålitlig el till rimliga priser. Människor vittnar om att de inte vågar ha normal rumstemperatur av rädsla för kostnaden. […]

The post Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna lägger fram fyra förslag för en ny energipolitik appeared first on Moderaterna.

Moderaterna förbereder en bidragsreform

Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Moderaterna arbetar nu fram skarpa förslag för ändringar av det svenska bidragssystemet. Syftet är att en M-ledd regering efter valet i höst snabbt ska kunna återupprätta arbetslinjen. Ska det vara skillnad på att tjäna pengar på arbete, och på att tjäna pengar […]

The post Moderaterna förbereder en bidragsreform appeared first on Moderaterna.

Moderaterna KU-anmäler regeringen: Har mörkat för Coronakommissionen

Regeringen har undanhållit mötesanteckningar och andra viktiga handlingar för Coronakommissionen.  Det finns även brister i regeringens beslutsfattande under pandemin – regeringen har överlåtit till myndigheterna att fatta beslut som en regering normalt sett själv ska besluta om. Moderaterna anmälde på fredagen den 28 januari regeringen till konstitutionsutskottet (KU). Coronakommissionen har i uppdrag att ganska regeringens […]

The post Moderaterna KU-anmäler regeringen: Har mörkat för Coronakommissionen appeared first on Moderaterna.

Inte fyra år till – nu får vi ordning på…

Ulf Kristersson talade idag på Moderaternas konferens – Valfokus. Temat var för talet var ”Inte fyra år till”. Moderaterna vill få ordning på Sverige genom konkreta lösningar på våra stora samhällsproblem. I dag talade Ulf Kristersson på Moderaternas digitala konferens Valfokus med 750 deltagare. Kristersson talade om Sveriges akuta samhällsproblem – skjutningar, bidragsberoende och energikrisen. […]

The post Inte fyra år till – nu får vi ordning på Sverige appeared first on Moderaterna.

Moderaterna kräver paus för omprövning av vattenkraftens tillstånd

Vattenkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Ulf Kristersson meddelade i sitt tal på Industridagen att Moderaterna vill pausa omprövningarna av vattenkraftens tillstånd. Sverige har drygt 2 000 vattenkraftverk. Vattenkraften är ren, stabil och fossilfri. Den står för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen. Regeringen har beslutat att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas från och […]

The post Moderaterna kräver paus för omprövning av vattenkraftens tillstånd appeared first on Moderaterna.

10 reformer för att bekämpa skuggsamhället

Regeringen har tappat kontrollen över skuggsamhället. Ett stort antal personer vistas i Sverige illegalt och antalet bedöms öka kraftigt de kommande åren. Moderaterna lägger nu 10 skarpa förslag i riksdagen för att bekämpa skuggsamhället. I dag är det många som stannar kvar i Sverige trots att de fått avslag på sin asylansökan. Uppgifter pekar på […]

The post 10 reformer för att bekämpa skuggsamhället appeared first on Moderaterna.

Moderaterna vill återinkalla försvarsberedningen

Sverige står inför Europas allvarligaste säkerhetspolitiska situation på flera decennier. Rysslands militära hot mot Ukraina kombineras med krav från Ryssland på en helt ny säkerhetsordning i Europa. Nu är hög tid för nationell samling i försvars- och säkerhetspolitiken. Därför vill Moderaterna återinkalla försvarsberedningen. Rysslands militära hot mot Ukraina tar sig tydligt i uttryck genom att […]

The post Moderaterna vill återinkalla försvarsberedningen appeared first on Moderaterna.

Regeringen undanhåller handlingar från Coronakommissionen

Regeringen har nekat Coronakommissionen att ta del av viktiga handlingar om regeringens pandemihantering. Det försvårar kommissionens arbete. Det är dags att lägga korten på bordet. Moderaterna kallar nu socialminister Lena Hallengren till socialutskottet. Coronakommissionen har till uppdrag att granska samhällets åtgärder för att begränsa spridningen av COVID19. Kommissionen har vid flera gånger begärt att få […]

The post Regeringen undanhåller handlingar från Coronakommissionen appeared first on Moderaterna.

Regeringen riskerar att misslyckas med målet om fler poliser

Regeringen har som mål att Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda år 2024. En rapport från riksdagens utredningstjänst visar att det målet tidigast kan uppnås år 2032. Moderaterna kräver nu åtgärder för att göra polisyrket mer attraktivt. Sverige har allvarliga problem. De senaste fem åren har det skett 1 672 skjutningar i Sverige. Många […]

The post Regeringen riskerar att misslyckas med målet om fler poliser appeared first on Moderaterna.

Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Här finns Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022. Se talet här. ——— För precis trettio år sedan höll Gorbatjov sitt sista tal som Sovjetledare, och en av världshistoriens grymmaste regimer gick i graven. Men låt oss vara ärliga: Dagens Ryssland har inte infriat någon av de förhoppningar vi hade då. Inte som […]

The post Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars Rikskonferens 2022 appeared first on Moderaterna.