Nyhet från Eslöv's Kommun

Eldningsförbud på allmänna platser utanför kommunens grillplatser

  

På uppmaning av Räddningstjänsten Syd har Eslövs kommun idag, måndagen den 20 maj, utfärdat eldningsförbud på allmänna platser i hela kommunen. Det innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark, med undantag för kommunens iordningsställda grillplatser.

Förbudet omfattar eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle – ved, kol, gräs, ris, grenar och liknande – utanför kommunens iordningställda grillplatser.

Förbudet omfattar även användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark.

Använd grill på ben på egen tomt

Det är tillåtet att grilla med kol, briketter och gas på egen tomt. Då ska grill på ben eller stativ användas så att det inte finns risk för brandspridning.

Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Observera att engångsgrillar inte får användas.

Håll dig uppdaterad

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift. I det här fallet Eslövs kommun.

Eslövs kommun har fattat beslutet med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Förbudet gäller tills ett nytt beslut fattas,

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun via Räddningstjänsten Syds brandriskprognos.

Eslövs kommun uppdaterar information kring eventuella eldningsförbud här på eslov.se och på kommunens Facebook-sida.

Du kan se var i landet det råder eldningsförbud på krisinformation.se

Brandsäkerhet i skog och mark på msb.se

Denna sida Eldningsförbud på allmänna platser utanför kommunens grillplatser publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun