Nyhet från Eslöv's Kommun

Eldningsförbudet är upphävt – men fortsätt att vara försiktig

  

Från och med idag måndagen den 27 maj upphävs eldningsförbudet i Eslövs kommun.

Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men Räddningstjänsten Syd uppmanar ändå till att fortsätta vara försiktigt. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Använd grill på ben

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Eslövs kommun har fattat beslutet med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor följande.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud i din kommun via Räddningstjänsten Syds brandriskprognos.

Eslövs kommun uppdaterar information kring eventuella eldningsförbud här på eslov.se och på kommunens Facebook-sida.

Du kan se var i landet det råder eldningsförbud på krisinformation.se

Brandsäkerhet i skog och mark på msb.se

Denna sida Eldningsförbudet är upphävt – men fortsätt att vara försiktig publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun