Moderaterna Eslöv

Frågor om uppdrag

Så här efter ett kommunval kan det vara ommöbleringar och nya fördelningar av de befintliga uppdragen. Kanske även något i ny tappning.

Vi har försökt göra en sammanställning av många vanliga frågor som förhoppningsvis ger lite svar. Ni hittar den sammanställningen på denna sida: https://www.eslovsmoderaterna.se/nytt-uppdrag/ . Så som uppmanas där får ni gärna komma med frågor och synpunkter.