Moderaterna Eslöv

Handlingsprogram Kommunvalet 2022

Medlemmar och intresserade!

Efter långt och gediget arbete med åtskilliga medlemsmöten, och många diskussioner, vill Styrelsen härmed presentera Eslövsmoderaternas handlingsprogram för Kommunvalet 2022.

Vi vill med detta tacka alla som engagerat sig och bidragit med idéer, tankar och synpunkter. Utan er hade vi inte kunnat åstadkomma särskilt mycket.

Å styrelsens vägnar,

Catharina Malmborg

Ordförande