Nomineringskommitté

Inför Nomineringsstämma 2022

Nomineringskommittén har presenterat förslag till styrelsen att behandlas på kommande Nomineringsstämma den 3 februari.

I nedanstående förslag tas hänsyn till provvalsresultatet och riksorganisationens riktlinjer för att få fram bra företrädare för partiet och väljarna. Hänsyn har tagits till kandidaternas politiska förmåga, ålder, kön, etnicitet, geografisk spridning samt yrken.

Nomineringskommitténs förslag (PDF)

Ytterligare handlingar som kallelse, ärendelista och provvalsresultat har skickats ut eller gjorts tillgängliga enligt vad som är specificerat i Riksorganisationens Stadgar och Nomineringsregler. De sistnämnda finns tillgängliga på intranätet, www.moderat.info .

På uppdrag av Nomineringskommittén
Tony Ekblad, sammankallande