Moderaterna Riks

Inrätta en enhet i Polismyndigheten med uppgift att arbeta mot kriminella klaner

Skjutningar, hot mot myndigheter, fusk i välfärdssystemen, infiltration av samhällsviktiga institutioner och skattefusk är bara några exempel på brottslighet som angriper och hotar den liberala rättsstaten. Strukturerna bakom den organiserade brottsligheten kommer i olika former – en sådan är de släktbaserade kriminella nätverken. Moderaterna vill därför upprätta en särskild klanenhet inom Polismyndigheten. Vad är kriminella […]

The post Inrätta en enhet i Polismyndigheten med uppgift att arbeta mot kriminella klaner appeared first on Moderaterna.