Nyhet från Eslöv's Kommun

Kommunens miljöpristagare firades på Världsmiljödagen

  

Den 5 juni fanns det mycket att fira; Världsmiljödagen, kommunens externa och interna miljöpristagare och att kommunens miljöstrategi är antagen.

– Vi behöver förebilder, föregångare och inspiratörer.

Så inledde kommunens miljöstrateg Marie Brandt firandet då årets två miljöpriser delades ut. Det externa priset gick till Ivar och Kerstin Bengtsson på Rårödsgården utanför Stehag och det interna till Kristina Jansner, Jessica Dahlkvist och Monica Persson.

Monica Persson, Blåsippans förskola, Kristina Jansner, Sockertoppens förskola, och Jessica Dahlkvist, Hasslebo förskola, är Eslövs kommuns första interna miljöpristagare.

Tre förskolor samarbetar

Förskollärarna Jessica Dahlkvist på Hasslebo, Monica Persson på Blåsippan och Kristina Jansner på Sockertoppen tilldelas kommunens första interna miljöpris för projektet Vattencirkeln där tre förvaltningar samverkar för våra förskolebarn.

Juryns motivering:

Jessica Dahlkvist, Monica Persson och Kristina Jansner tilldelas Eslövs kommuns interna miljöpris 2024 för sitt inspirerande engagemang i samverkansprojektet Vattencirkeln på förskolorna i Eslövs kommun.

Pristagarna har initierat och arbetat med projektet som lyfter och svarar på frågor om näring, vatten, odling, mat och kretslopp. Med teori och praktik hand i hand ger projektet barn en ökad förståelse för viktiga värden och den egna förmågan att bidra.

Eslövs kommun vill med detta pris uppmärksamma er som gör det lilla extra som gör stor skillnad och som bidrar till målen i Miljöstrategi för Eslöv.

Tack Jessica Dahlkvist, Monica Persson och Kristina Jansner för ert engagemang och för de ringar ni sprider på vattnet!

Barnen får synas

– Vi är glada att kommunens satsar på de yngsta i samhället och låter dem synas. När vi gör en lustfylld och meningsfull undervisning blir miljön viktig för barnen, sa de glada pristagarna när kommundirektör Eva Hallberg delade ut diplomen och en krusbärsbuske till var och en.

Medvetna om utmaningar

Pedagogerna vill med sitt arbete göra barnen medvetna om de utmaningar vi har med klimatet utan att göra dem oroliga. Genom att prata om matsvinn, kompostera matrester och uppleva hur de blir till jord, prata kring ett litet tomatfrö och allt vad det kan ge upphov till i form av kilovis med tomater, vars frön sen blir till nya tomatplantor blir barnen medvetna om naturens kretslopp.

Barnen är så kompetenta och de kan göra så mycket om de får utforska. De förundras och fångas av det lilla och de använder alla sina sinnen på ett annat sätt än vi vuxna.

Varsam är ledordet

Ett ord som barnen får lära sig och som de numera använder ofta är varsam. Från föräldrar har pedagogerna fått höra att det är ett ord som barnen använder även hemma. Pedagogerna är noga med att prata i positiva ordalag; till exempel säga vi ska spara istället för att vi ska inte slösa.

Många föräldrar har också sagt att de är imponerade av arbetet som pågår på de tre förskolorna.

– Vi hoppas att vi ska inspirera och få med alla kommunens förskolor i Vattencirkeln, säger de tre stolta pristagarna Jessica, Kristina och Monica.

Så undervisas barnen i hållbar utveckling

Undervisningen med hållbar utveckling sker på ett lek- och lustfyllt sätt. Det ska vara roligt att rustas med kunskap för en hoppfullare värld där barnen sinnligt får uppleva och utforska ett holistiskt synsätt med hela kroppen.

Utbildningen i förskolan arbetar både i vår närmiljö och med uttrycksformer i ett tematiskt arbetssätt som exempelvis dramatisering, sagor, digitalisering och skapande.

Rårödsgården får årets miljöpris för sin biogasanläggning

Läs mer om Eslövs miljöpris

Nya tag för att utveckla kommunens miljöarbete

Denna sida Kommunens miljöpristagare firades på Världsmiljödagen publicerades först på Eslövs kommun.

 Nyheter – Eslövs kommun