Moderaterna Riks

M: Rädda det vita snuset

Sverige har sedan EU-inträdet ett så kallat undantag för det traditionella snuset, som är förbjudet i övriga EU. I den kommande revideringen av EU:s tobaks- och nikotinpolitik är däremot det vita snuset hotat. Moderaterna kommer arbeta hårt för att rädda det vita snuset från både totalförbud och skattechock. En rimlig EU-reglering av det vita snuset […]

The post M: Rädda det vita snuset appeared first on Moderaterna.

Moderaterna